Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14

#20570
Martina Janásová
Host

Dotaz pro: Veronika Minaříková
Dobrý den Veroniko,
Vaše téma je úplně aktuální k současné pandemické situaci – fittness online:-) Také se zajímám dlouhodobě o sportovní aktivity a výživu s tím spojenou. Oceňuji samotné zpracování práce, má vhodnou návaznost, logiku i věrohodnou praktickou část a výstup ve formě videí ukázkových cvičebních lekcí. Nicméně ke struktuře písemné práce – určitě do obsahu nepatří otázky rozhovoru. U tabulek na str. 25 a 26 uvádíte, že se jedná o ukázku cviků, ale žádné „ukázky“ nevidím, jen tabulku. Vhodnější by byla fotografie správného a špatného provedení. A narážíme na problém online cvičení, že je masovou záležitostí, ale cvik provádíme chybně a nikdo nás neopraví, tak si můžeme mnohdy více uškodit než přilepšit (hovořím právě o začátečnících, na které se v práci zaměřujete). Postrádám v práci alespoň zmínku o pitném režimu. V závěru uvádíte, že práce poslouží „hlavně mně“. Co tedy byl hlavní cíl práce a jak byl naplněn? Velmi oceňuji vlastní přístup k fittness kroužku, kde jste měla 8 členů, připadá mi to málo na celou střední školu? Velkým vzorem je Vám p. Růžička, ale ten se věnuje individuálním klientům. Tedy v čem konkrétně vidíte svou budoucnost fittness online, aby Vás mohla tahle příležitost případně i živit? Děkuji a hodně štěstí i úspěchů ve fittness.
Martina Janásová