Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obor 14

#20563
Aneta Malárová
Host

Dobrý den,
jelikož jsem si rozdělila respondenty na tři části, tak pro respondenty z řad rodičů bych zvolila jako cíl zjištění, kolik respondentů psychicky a fyzicky trestá. Myslím si totiž, že rodiče mnohdy nedomyslí dopad psychických a fyzických trestů a nedokáží si uvědomit, co dětem více uškodí. Proto by bylo zajímavé zjistit, které pohlaví a jaká věková kategorie více používá psychické a která fyzické tresty.
Pro respondenty ze střední a základní školy bych zvolila jako cíl, zjistit jaký mají názor na výchovu jejich rodičů a co by dělali jinak. Líbí se mi rozdílnost názorů dětí v rozdílném věku. Je zajímavé číst co si děti myslí o výchově jejich rodičů a taky je určitě zajímavé pro rodiče zamyslet se nad tím, jaký mají děti názor na jejich výchovu, protože každá strana na to má rozdílný názor.
Hypotézou k mému kvantitativnímu šetření bylo zjištění, kterým trestům, zda fyzickým nebo psychickým, jsou rodiče nakloněni více, než jejich děti. Dále jsem chtěla vyvrátit tvrzení, že rodiče už fyzické tresty nepoužívají a užívají spíše výchovu bez trestů, což se mi vyvrátit povedlo.
Aneta Malárová