Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20550
Vít Janalík
Host

Obor 17
Jan Kolář (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov) – (Ne)přežívání odkazu Václava Havla v české společnosti
Video s obhajobou: https://youtu.be/WY9nitDOqYE
Otázky poroty:
1. Jak vzbudit zájem o politické dění v ČR u dnešní mladé generace na SŠ?
2. Kde je tady hranice mezi tím, co je Havel a co je mýtus Václava Havla? Z toho plyne i to, co je skutečný odkaz Václava Havla? Na vydefinování této základní premisy stojí a padá celá práce.
3. U dotazníku týkajícího se informačních zdrojů jsou některé pojmy, které by mě osobně zmátli – co patří do holdingu Agrofertu lze dohledat (i když bych to v textu rozvedl, co konkrétně se objevovalo nejvíce), ale co si Vy osobně představujete pod pojmem dezinformační weby (uvedl jste 3 konkrétní)?
4. Jak by podle Vás měla vypadat mediální výchova na základních (středních) školách?
5. Proč si myslíte, že se mladá generace tak málo zajímá o minulost?