Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20548
Vít Janalík
Host

Obor 17
Pavel Brada (Gymnázium Kroměříž) – Kulturní genocida Ujgurů páchaná Komunistickou stranou Číny ve Východním Turkestánu
Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=TxcVshztaYA
Otázky poroty:
1. Jak jste se dostal ke kontaktu na Samiru Imin?
2. Jak na situaci ve Východním Turkestánu reagují nevládní organizace, které se věnují lidským právům (např. Amnesty International)?
3. Proč jste na několika místech rozkouskoval práci do „pseudokapitol“ a podkapitol, kdy prakticky na odstavec vychází kapitola?
4. Do jaké míry jste byl schopen posoudit nebo vyhodnotit veřejně přístupné informace a odlišit propagandu od faktů? Jde to vůbec?
5. Jaké je podle Vás postavení Číny ve světě – je globálním nebezpečím, nebo ekonomickým přínosem, nelítostným diktátorským režimem…?