Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20542
Vít Janalík
Host

Obor 14
Aneta Šišková (Gymnázium Kroměříž) – Policejní kynologie
Video s obhajobou: https://youtu.be/eG4Gkw8ZvFc
Otázky poroty:
1. Proč nebyla práce zařazena spíše do oboru 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory), když je v ní výrazný příklon k právní problematice?
2. Máte nějaké vlastní zkušenosti s výcvikem psů?
3. Jaký přínos by tato práce měla mít do budoucna?
4. Chcete se tématu věnovat i v praktické rovině?