Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20539
Vít Janalík
Host

Obor 14
Markéta Slatinská (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov) – Děti a sny
Video s obhajobou: https://youtu.be/ma0aoTja5HY
Otázky poroty:
1. Proč si myslíte, že jsou sny pro dívky hodnotnější než pro chlapce?
2. Proč není práce doplněna o výklad snů od C. G. Junga (např. jeho kniha Člověk a jeho symboly)?
3. Vzala jste v úvahu vliv věku respondentů na odpovědi (pochopení otázky, abstraktní myšlení o čase, fantazie apod.)?
4. Jak tuto práci dále využít?