Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Kroměříž – obory 14, 15, 16, 17

#20533
Vít Janalík
Host

Obor 14
Natálie Bartíková (Gymnázium Kroměříž) – Faktory ovlivňující psychiku výjezdového hasiče
Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=F-JJdx8fQ9g&t=30s
Otázky poroty:
1. Proč si myslíte, že je pro hasiče nejvíce stresující pravidelné přezkoušení (45%) a příkazy vedení (40%)?
2. Co bylo hlavním impulsem pro výběr tématu SOČ?
3. Co Vás v práci na výpovědích dotazovaných hasičů nejvíce překvapilo?
4. Jak se lišili odpovědi respondentů podle věku služby?
5. V práci se zaměřujete primárně na stres, ovšem svou roli tady hraje i frustrace, popřípadě syndrom vyhoření atd. Proč tedy jen stres? (chápu, že při výjezdu i zásahu je velmi důležitým faktorem, ale pro celkový obraz psychiky není tento faktor jediný)
6. Nevnímají ženy jako diskriminující, že se nemohou dostat na pozici výjezdového hasiče? Případně, jak to vnímají sami hasiči (pokud na to přišla řeč)?
7. Jak moc byli hasiči ochotní spolupracovat na této práci a mluvit s Vámi?
8. Jaké využití by mohla nebo bude tato práce mít?