Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17

#20516
Kateřina Trávníčková, Adéla Janoštíková, Tereza Formánková
Host

Odpověď k otázce #20413

Dobrý den, jednu ze slabých stránek OAUH jsme uvedly malou kapacitu prostor, a to právě proto, že škola nemůže rozšiřovat své prostory. Studenti musí na obědy na jiné školy, což pro některé může být odrazující. Taky tělocvična s omezeným využitím může být jedním z faktorů proč si vybrat jinou školu. Převaha dojíždějících žáků je hrozba pro školu, protože žáci meškají první hodiny kvůli zpoždění vlaků a autobusů. Také když dojíždějí ze vzdálenějších vesnic nebo měst, může to být pro ně velmi časově náročné. Problémy s dopravou mohou vyvolat snahu změnit školu za školu blíže k jejich bydlišti, což může být pro školu hrozbou ve formě například poklesu zájmu uchazečů ze vzdálenějších míst. Změny jízdních řádů žákům mnohdy komplikují, jak už jsme zmiňovaly, včasnost příjezdu před začátkem vyučování, někdy také po konci vyučování, kdy nemají spoje domů. Samozřejmě je tu možnost internátu, ale ne všichni chtějí na tuto možnost přistoupit. Krajský úřad by měl více zohledňovat při jednáních s dopravci při úpravách jízdních řádů také možnosti žáků středních škol ze vzdálených obcí na hranicích Zlínského kraje.
Děkujeme Vám za otázku a věříme, že naše odpověď je dostačující.