Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17

#20515
Kateřina Trávníčková, Adéla Janoštíková, Tereza Formánková
Host

Odpověd k otázce #20410

Dobrý den, základní škola a střední škola jsou zcela odlišné, proto potřebují každá jinou marketingovou strategii. Škola základní by se měla zaměřit nejvíce na vnitřní stránku školy – vybavení školy (tělocvična, pomůcky k výuce apod.), vhodné prostředí, … Základní škola je povinná, což znamená, že se nepotřebuje propagovat jako škola střední. Samozřejmě povědomí o základní škole je důležité, především to pozitivní. Naopak u školy střední je velmi důležitá její dobrá image, protože tím si získává své žáky.
Žádná nejefektivnější marketingová strategie neexistuje. Každá škola si marketingovou strategii musí šít „na míru“ a i když je ve většině marketingových plánů školy řada věcí podobných, najde se často i něco unikátního. To ale záleží na kreativitě vedení školy, pedagogů i žáků, pokud je zapojí např. do tvorby propagačních materiálů, školních akcí atd. Je velmi důležité, aby se žáci podíleli na propagaci, protože oni jsou ti, které škola potřebuje. Samozřejmě existují efektivní nástroje, ale zaručený recept není.
Děkujeme Vám za otázku a přejeme hezký zbytek dne.