Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17

#20416
Adéla Hrabcová
Host

Jakub Lukeš: Lživěra a nejen GUH (obor 17): Chápu dobře, že téměř celá kapitola 1 byla použita ve stejném znění jako soutěžní text Ceny Karly Pecky? Pokud ano, nelze se ubránit dojmu, že jste tvorbu této práce SOČ pojal pouze jako rozšíření již publikované práce. Dále na str. 14 píšete… „když jsem z přednášky odcházel, byl jsem si téměř jistý, že v gulagu nebyla. Zároveň jsem
ale trval na tom, že to není podstatné pro to, co nám chtěla říct a předat především.“ Prosím tedy o vysvětlení, co konkrétně tak zásadně změnilo váš názor, a to až takovým způsobem, že jste příběhu paní Sosnarové a její přednášce věnoval práci do literární soutěže i práci SOČ. Na str. 14 naznačujete, že důvodem bylo, že paní Sosnarová „horlivě informovala o tom, kdo z nich bude v budoucnosti prezidentem“. Můžete to blíže vysvětlit?