Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17 Odpověď na téma: 42 – okres Uherské Hradiště – obory 13, 17

#20413
Adéla Hrabcová
Host

Trávníčková/Formánková/Janoštíková – Efektivní marketingová strategie vybraných škol (obor 13): Ve SWOT analýze OAUH uvádíte slabou stránku „malá kapacita prostoru“ – prosím o vysvětlení. Také by mne zajímalo, jakou hrozbu představuje „převaha dojíždějících žáků“