Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20273
Miluše Matějcová
Host

MARKÉTA PECNOVÁ – ODPOVĚDI NA OTÁZKY

1. Jaký odkaz pro současnost je ze spektra různých oblastí působení rodiny Sochorů ve Dvoře králové dle autorky nejzásadnější

Nejzásadnější je podle mě výstavba obydlí pro zaměstnance – na rozdíl od firmy, která už dlouho nefunguje, v nich stále bydlí mnoho lidí.

2. Co by mohlo být z působení rodiny Sochorů nejlepší inspirací pro současnost?

Fakt, že komerčně úspěšný podnik lze založit i v oblasti spíše periferní, kam může přinést kromě kapitálu také značný kulturní rozvoj.

3. Které jsou největší paralely a protiklady působení Sochorů a Tomáše Bati v daných městech?

Obě podnikatelské osobnosti pečovaly o své zaměstnance (stavba domů) a působily ve veřejném sektoru (sponzorství, politická aktivita). Snad nejvíce se lišili mírou vlivu, který měli na „své“ město, a mírou jejich působení ve veřejném sektoru (Baťa ve Zlíně v podstatě kraloval, Sochorovi, ač měli značný vliv, se tomuto zdaleka neblížili).