Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20271
Miluše Matějcová
Host

RENÁTA ŠORMOVÁ – ODPOVĚDI NA OTÁZKY

1. Jsou i jiná anthelmintika, která by nepodléhala vylučování P-glykoproteinem kódovaným studovanými geny?

Ano. Vlastnosti, které od anthelmintik požadujeme, mohou být potlačovány i dalšími mechanismy (např. vyšší aktivitou biotransformačních enzymů, které léčiva metabolizují) a k fázi odstraňování léčiva skrz membránu pomocí P-glykoproteinu nemusí dojít. Záleží na struktuře léčiv a stavbě cílové buňky. Na všechna léčiva si však Haemonchus contortus imunitu vytvořil.

2. Jakým způsobem se dá zamezit vyloučení anthelmintik z buňky a tím navodit zvýšení jejich účinku?

Podáním inhibitorů (MDRI neboli multi-drug resistence inhibitors), které mění funkci P-glykoproteinu a mohou tak zvyšovat citlivost hlístic například na makrocyklické laktony. Anthelmintika se v takovémto případě stanou vůči nematodám toxičtější a nematoda mají v jejich důsledku zvýšenou úmrtnost.

3. Čím si vysvětlujete rozdíl v expresi zkoumaných genů v závislosti na pohlaví?

Rozdíl v expresi zkoumaných genů v závislosti na pohlaví není u Haemonchus contortus dosud známý.
Podobný jev byl pozorován též u savců. V takovýchto případech byla rozdílná exprese genů kódující P-glykoprotein odůvodněna rozdílnými hladinami hormonů samic a samců. Tato skutečnost nám napovídá, že by i u parazitické hlístice H. contortus mohla hrát genetika významnou roli.