Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20248
Miluše Matějcová
Host

RENÁTA ŠORMOVÁ

Název školy: Gymnázium Dvůr Králové n. Labem

P-GLYKOPROTEIN A REZISTENCE NA ANTHELMINTIKA U HAEMONCHUS CONTORTUS (VLASOVKA SLEZOVÁ)

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=6fQc2V-Mjgk

Doplňující otázky poroty:
1. Jsou i jiná antihelmetika, která by nepodléhala vylučování P-glykoproteinem kódovaným studovanými geny?
2. Jakým způsobem se dá zamezit vyloučení antihelmetik z buňky a tím navodit zvýšení jejich účinku?
3. Čím si vysvětlujete rozdíl v expresi zkoumaných genů v závislosti na pohlaví?