Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Ústecký 42 – okres Litoměřice – obor 3 Odpověď na téma: 42 – okres Litoměřice – obor 3

#20105
Kristýna Pokorná
Host

Co se týče jazykolamů, předpokládala jsem, že video bude pro porotce a užší veřejnost, která má pdf práce k dispozici a může tedy nahlédnout na vzorce daných sloučenin (kompletní přehled všech sloučenin je na str. 18).
Děkuji za připomínky.
K. Pokorná