Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Ústecký 42 – okres Litoměřice – obor 3 Odpověď na téma: 42 – okres Litoměřice – obor 3

#20093
petr basus
Host

Hodnocení práce R. Mullerové
Práce na zajímavé téma (jako aktivní včelař ho oceňuji obzvláště).
K videoprezentaci – velmi jasný, kultivovaný, srozumitelný projev; technická stránka na vysoké úrovni.
K tištěné podobě práce (pdf) – práce jasná, srozumitelná, dobře uspořádaná; s jasně stanoveným cílem, pochopitelně vysvětleným postupem a přehlednými výsledky výzkumu. Oceňuji dlouhodobou spolupráci s vědeckým pracovištěm.
Drobné výhrady – ne zcela šťastný název kapitoly Použitá „literatura“; na stránce, kde je Obsah, by bylo vhodné mezerou oddělit „Obsah“ a „Úvod“ (ale to je opravdu detail)
Obhajoba na vysoké úrovni, se znalostí věci…
Petr Bašus