Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Ústecký 42 – okres Litoměřice – obor 3 Odpověď na téma: 42 – okres Litoměřice – obor 3

#20085
Regina Müllerová
Host

Sacharóza má nejnižší hodnotu elektroforetické mobility, protože mí vyšší molární hmotnost než monosacharidy. Elektroforetická mobilita je přímo úměrná náboji částice, ale nepřímo úměrná hydratovanému poloměru částic.