Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Ústecký 42 – okres Litoměřice – obor 3 Odpověď na téma: 42 – okres Litoměřice – obor 3

#20072
Mgr. Markéta Jechová
Host

Práce č. 1
Regina Müllerová (Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice) -Hydrolýza sacharózy při přípravě pampeliškového medu
Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=MFsOyOGa9iA&feature=youtu.be
Otázky poroty:
RNDr. Aurélie Pekařová
1) Vysvětlete pojem invertáza – podstata hydrolýzy sacharózy
2) Jak jste počítala odezvové faktory pro jednotlivé sacharidy?
3) Rozeberte vybraný elektroforeogram z kvalitativního i kvantitativního hlediska.
4) Zhodnoťte způsoby ovlivnění konc. glukosy v krvi.

Mgr. Markéta Jechová

1. Kde by mohly být výsledky Vašeho výzkumu dále využity?
2. Co bylo hlavním podnětem pro výběr Vašeho tématu?
3. Jak dlouho jste na výzkumu pracovala?

Mgr. Petr Bašus

1. Pochopil jsem jako laik dobře, že u včel máme kvalitu medu „zaručenou“, zatímco u pampeliškového vše závisí na subjektivních i objektivních faktorech?
2. Jak je časově náročné vyrobit pampeliškový med? Pochopil jsem správně, že na výrobu 250 ml medu je třeba 75 květů pampelišky a čtvrt kila cukru?
3. Proč jste se rozhodla kapitolu na str. 37 nazvat použitá literatura, když odkazy zjevně ukazují i na internetové a jiné zdroje?

Obhajoba Vaší práce bude probíhat dne 2. dubna od 8:30 do 9:30 hodin. Těšíme se na Vaše odpovědi.