Author Archives

Archive of the posts written by author : Mirka Fatková.

Soutěž IT v rámci zemí V4

Pro zájemce o IT technologie nabízíme informace ohledně nové IT soutěže v rámci zemí V4.…

Vzdělávání i mimo školu – nabídka od CTM

Do konce října se můžete zaregistrovat a začít studovat online, v angličtině, programy od Centra…

Seminář k problematice SOČ

Středisko volného času Korunka v Ostravě pořádá pro zájemce o soutěž SOČ dne 20. listopadu…

Archiv prací SOČ

Přehled nejúspěšnějších prací 42. ročníku soutěže SOČ (školní rok 2019/2020) naleznete v archivu SOČ.

Nový ročník Talnetu začíná!

Talnet otevírá novou nabídku zajímavých T-kurzů a T-exkurzí. Informace a přihlášky k jednotlivým aktivitám naleznete…

Žákovská ornitologická konference

Na konferenci pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol mohou jednotlivci i badatelské…

ROZHLED

Projekt ROZHLED je pro všechny mladé lidi ve věku 17 až 26 let. Primárně podporuje…

Nabídka témat pro 43. ročník SOČ

Česká společnost ornitologická nabízí témata pro odborné práce SOČ. Nabídku témat včetně kontaktů na konzultanty…

Celostátní přehlídka SOČ – pokládání otázek

Otázky k soutěžním pracím celostátního kola SOČ budou v sobotu ráno v 9:00 zveřejněné pro…

Informační brožura SOČ

Přehled všech prací, které vstupují do celostátní přehlídky SOČ 2020, přehled porotců, kteří budou v…