Jste zde: Domácí stránka |
SOČ - Středoškolská odborná činnost > Od přihlášky k obhajobě

Od přihlášky k obhajobě

Kompletní návody, jak se do soutěže přihlásit, jak najít témata, jak práci zpracovat, jak obhajovat.

1.9.2010 Startuje nový ročník soutěže

Pro školní rok 2010/2011 je vyhlášen 33. ročník soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). více

13.1.2010 Přihlášení do soutěže SOČ

Webová přihláška je pro soutěžící otevřena na http://soc.nidm.cz/prihlaska více

5.2.2009 Systém elektronického přihlašování do soutěže SOČ

  více

Jak psát soutěžní práci

Nejdříve si musíte stanovit problém, který chcete řešit. Potom si vyhledáte v literatuře, co o tom už je publikováno. více

Jak svoji práci obhajovat?

Přehlídky prací SOČ se uskutečňují formou veřejné obhajoby před odbornou hodnotící porotou více

Další rada:Jak dobře prezentovat práci SOČ

PhDr. Marie Pešová, CSc.,vysokoškolská učitelka Brno více

Časté dotazy

Měla by ve stručné formě zahrnout zejména dosažené výsledky vyplývající z vlastní práce autora(ů) v řešení zvoleného tématu. Rozsah by měl být úměrný šíři řešené problematiky. více

Další rada: Jak úspěšně napsat a obhájit práci SOČ ze společenskovědních oborů

Doporučení Dr.J.Kalfersta a dr.P.Jankovského z Hradce Králové: Kriteriem odborné práce je její obecná opakovatelnost.
Mezinárodní schéma odborného sdělení - IMRAD (Introduction, Materials And Methods, Results And Discussion) cca od r. 1950. více

Další rada: Odborné práce technických oborů

"Selžou-li všechny dostupné logické prostředky jak problém vyřešit, nezbývá než přečíst si návod." … tak tato okřídlená věta v případě vypracování technických prací neplatí. Neexistuje totiž žádný dokonalý návod, jak práce tohoto typu vytvořit. Pokusme se ale hledat, co vše má být splněno, aby odborné technické práce mohly být realizovány. Nalezněme navíc i časový sled kroků potřebných k vypracování těchto prací. více

Další rada: Matematické problémy pro teenagery - inteligentní zábava, tvůrčí práce, výzkum

Miroslav Kureš,
Článek je rozšířenou formou autorova příspěvku na Semináři pro učitele středních škol o aktivních formách podpory rozvoje nadání s důrazem na rozvoj samostatných tvůrčích aktivit konaném v Praze ve dnech 23.-24.11.2001 více

 
Sponzorem těchto stránek je Nadační fond Jaroslava Heyrovského