SOČ - Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované od ledna 2014 Národním istitutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

11.10.2006 Co je SOČ a proč se jí zúčastnit

Odpovědí může být ujištění, že se při SOČ hodně naučíte. Už jen proto, že nemáte při svém více

Historie SOČ

výběr z referátu Ing.M.Hlaváčka na mezinárodní konferenci v dubnu 2004 v Brně více

22.11.2012 KODEX porotce

Kodex porotce formuluje zásady a doporučení pro předsedy odborných hodnotících komisí  a členy odborných hodnotících komisí. Jeho vstřícné dodržování by mělo přispět k tomu, aby SOČ byla vnímána jako prestižní, vysoce odborná a objektivní soutěž, s patřičnou společenskou úrovni. více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Upravený Organizační řád Středoškolské odborné činnosti více

 
Sponzorem těchto stránek je Nadační fond Jaroslava Heyrovského