Jste zde: Domácí stránka |
SOČ - Středoškolská odborná činnost > Letošní 39. ročník SOČ > Konzultační střediska SOČ pro 39. ročník soutěže nabízejí pomoc žákům i učitelům

Konzultační střediska SOČ pro 39. ročník soutěže nabízejí pomoc žákům i učitelům

  Seznam konzultačních středisek SOČ:

1.   Konzultační středisko pro přípravu žáků na zahraniční soutěže

2.   Konzultační středisko pro fyziku – na pracovišti Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Školitel: Mgr. Jan Šlégr

3.   Konzultační středisko pro chemii na pracovišti Přírodovědecké fakulty  Univerzity Palackého v Olomouci. Školitel: prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

4.   Konzultační středisko pro biologii na pracovišti Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Školitel: RNDr. Petr Veselý, Ph.D.

5. Konzultační středisko pro politologii na pracovišti Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Školitel: Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.

Školitelé konzultačních středisek poskytují žákům a učitelům konzultace k odborným problémům v souvislosti se zpracováním středoškolských prací SOČ, vypisují témata prací, případně umožní realizaci experimentu s využitím technického zázemí odborného pracoviště. Konzultace nejsou určeny pouze žákům a učitelům z měst, ve kterých střediska vznikla. Konzultovat je možné prostřednictvím e-mailu a skype. 

S odbornými dotazy se obraťte přímo na jednotlivé školitele e-mailem. V případě dalších organizačních dotazů se obraťte na NIDV (fatkova@nidv.cz).

 Konzultační střediska SOČ 

Odborné zaměření Sídlo střediska Instituce Školitel E-mail
Zahraniční aktivity PrahaNIDV Prahapodle zaměření práce  
Fyzika Hradec KrálovéPřírodovědecká fakulta Univerzity Hradec KrálovéMgr. Jan Šlégr
Chemie OlomoucPřírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v OlomouciProf. RNDr. Jiří Kameníček,  
Biologie České BudějovicePřírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých BudějovicíchRNDr. Petr Veselý, Ph.D.    
Politologie PrahaFakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v PrazeIng. Mgr. Jan Němec, Ph.D.  

 

 

 
Sponzorem těchto stránek je Nadační fond Jaroslava Heyrovského