Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – okres Kroměříž – obory 2, 3, 6, 8, 18

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 10 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #20164
   Vít Janalík
   Host

   Složení poroty:
   Ing. Martin Skýpala, PhD. (předseda)
   Mgr. Lenka Hrnčiříková
   Mgr. Věra Julíčková

  • #20593
   Vít Janalík
   Host

   Obor 2
   Šimon Sukup (Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži) – Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50Mn28Ga22 a konstrukce mikropumpy
   Video s obhajobou: https://youtu.be/GQxiLO0LIT0
   Otázky poroty:
   Jaké je praktické využití výsledků práce (tj. vysvětlit i pro nevystudovaného fyzika)?

  • #20594
   Vít Janalík
   Host

   Obor 3
   Markéta Lundová (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov) – Detailní studium Cribra orbitalia na antropologických vzorcích z lokality Olomouc – Křížkovského
   Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=istRvcsVSfQ&feature=youtu.be
   Otázky poroty:
   Jaká jsou očekávání při zkoumání srovnání aminokyselin u zdravých a nemocných jedinců?

   • #20608
    Markéta Lundová
    Host

    Dobrý den,

    Touto metodou narážíme na výzkum G. Grupe a kol. z roku 1995, kdy aplikovali tři chemické metody – extrakci kolagenu, analýzu aminokyselin a analýzu stopových prvků vápníku, fosforu a železa. Jejich výsledky ukázaly vyšší hodnoty prolinu, lysinu, hydroxylysinu a jejich poměru a významný nedostatek se prokázal u hydroxyprolinu.
    Chtěli bychom jejich závěr potvrdit a zároveň se zaměřit i na ostatní aminokyseliny, zda jsou mezi nimi také nějaké významné rozdíly.

  • #20595
   Vít Janalík
   Host

   Obor 6
   Eliška Fránková (Gymnázium Kroměříž) – Bělení zubů
   Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=nL-_DNCSZ88&feature=share&fbclid=IwAR2WKpTDtUWmfpQokVvvGRBufMW1GL8A8BcswDoYRURNTfAePd-hjB79aVs
   Otázky poroty:
   1. V práci uvádíte, že Vám ještě stříkačky s bělícím gelem zůstaly. Po jak dlouhé době můžete tedy kůru znovu aplikovat, aby to bylo bezpečné a nedošlo k poškození zubů?
   2. Mohla byste léčebnou kúru prodloužit na více než 14 dní, abyste docílila lepšího výsledku a zároveň nedošlo k poškození zubů?

  • #20596
   Vít Janalík
   Host

   Obor 6
   Vendula Mihaldová (Gymnázium Kroměříž) – Modernizace metod protetické stomatologie díky využití CAD/CAM technologie
   Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=u4sM_bP1OW8
   Otázky poroty:
   1. V případě, že můj zubař nepoužívá pro zhotovení zubní náhrady CAD/CAM technologii, je možné, navštívit jiného zubaře, který tuto metodu používá, aniž bych se musela přeregistrovat k jinému lékaři?
   2. Zaplatím za zhotovení zubní náhrady u zubaře, u kterého nejsem registrovaná více než jeho pacient?

  • #20597
   Vít Janalík
   Host

   Obor 8
   Zuzana Siudová (Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži) – Sucho a možnost jeho řešení pomocí permakulturního designu
   Video s obhajobou: https://youtu.be/sfaSI-gp3_c
   Otázky poroty:
   1. Jak daný projekt budete financovat?
   2. Na str. 27 píšete, že jste měřila pH půdy. Jak?
   3. V textu píšete, že v objektu žijí 4 kočky. Dále píšete „Limitující je také zvýšený počet hlodavců a koček na pozemku“ Jak to myslíte?
   4. Jak dlouho probíhalo mapování lokality?
   5. Je vhodné z hlediska zadržení vody v oblasti sekat trávu často nebo lidé, kteří udržují tzv. anglický trávník a sečou trávu často, krajinu poškozují?

   • #20638
    Zuzana Siudová
    Host

    1. Projekt bude financován z vlastních zdrojů. Za důležité pokládám využití již dostupných zdrojů (jako například vlastních sazenic a osiva, práce svépomocí) při realizaci designu, díky nimž budou celkové náklady minimalizovány.
    2. pH půdy jsem měřila na odebraných vzorcích pomocí lakmusových indikátorových papírků.
    3. Myslím to tak, že kočky i hlodavci nějakým způsobem omezují užívání pozemku. Hlodavci částečně poškozují úrodu, a to i přes výskyt koček, které je sice loví, ale nestačí to k jejich výraznějšímu omezení. Co se týče koček,kromě s nimi spojených nákladů je jejich výskyt jednoznačně limitující pro biodiverzitu na pozemku. Ohrožují totiž užitečné druhy živočichů, například některé ptáky a užovky; loví je a vytlačují. Podle mého názoru převládá jejich negativní vliv nad přínosem.
    4. Samotné mapování probíhalo od července 2019 do ledna 2020; nezanedbatelný vliv na něj však měly také poznatky a zkušenosti získané v průběhu posledních několika let, kdy jsem se na pozemku pohybovala a měla možnost jej pozorovat.
    5. Myslím si, že časté sekání trávy je pro zadržení vody v oblasti zcela nevhodné, jelikož půda s krátce posekaným trávníkem a je náchylnější k vysychání. Rychleji se zahřívá a tím se snižuje možnost vsakování vody, která se při kontaktu s horkým povrchem vypaří. Trávník bez vody vyschne a půda je tak ohrožena větrnou erozí. Lze tedy říci, že ti, kdo často sečou trávu, přispívají k poškozování krajiny. Čím je posekaná plocha rozsáhlejší, tím je poškození větší. Za zmínku stojí také to, že časté sekání trávy na krátko je energeticky náročné a nepřináší téměř žádný užitek, kromě estetické funkce (která se ale v důsledku sucha může snadno vytratit) a zpřístupnění pozemku. Zcela převládá negativní vliv na krajinu; kromě schopnosti zadržovat vodu je to také snížení biodiverzity v důsledku ztráty vhodného životního prostředí.

  • #20598
   Vít Janalík
   Host

   Obor 18
   Ondřej Budín (SŠ-COPT Kroměříž) – Cesta k IPv6-only síti SŠ-COPT Kroměříž
   Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=jwwzPuWM550
   Otázky poroty:

  • #20614
   Vendula Mihaldová
   Host

   Dobrý den, děkuji za Vaše dotazy. V současné době zařízení s technologií CAD/CAM (například mnou zmiňovaný systém CEREC) není běžnou součástí vybavení zubních ordinací. Vybavenost ordinací v České republice je sice daleko lepší, než například před deseti lety. Pro zajímavost, pan doktor Bjaček, který je mentorem mé práce, byl v roce 2009 vůbec prvním zubařem na Moravě, který systém CEREC pro svou ordinaci zakoupil. V celé České republice tehdy byla pouze dvě další taková zařízení. Situace se za tu dobu rapidně vylepšila, ale pro představu, nyní tímto zařízením s technologií CAD/CAM v celém okrese Kroměříž disponují pouze dvě ordinace. Pokud tedy Váš zubní lékař toto zařízení využívající CAD/CAM technologie nevlastní, samozřejmě je možnost navštívit kteréhokoliv jiného zubaře bez nutnosti přeregistrování, stejně tak, jako v případě jakéhokoliv jiného vyšetření.
   Co se týče druhého dotazu, cena za zhotovení protetické zubní náhrady je stejná pro všechny pacienty bez rozdílu – i neregistrovaný pacient zaplatí u zubaře obvyklou částku. Ovšem ceník jednotlivých ordinací je individuální, ceny se tedy mohou značně lišit. Mimo jiné záleží i na lokaci konkrétní ordinace. Pokud tedy navštívíte zubaře v Praze či jiném velkém městě, může být cena za zubní náhradu až dvojnásobná. Jak jsem zmiňovala ve své videoobhajobě, za zhotovenou protetickou korunku by pacient u nás v Kroměříži zaplatil 5 000 Kč, ale v Praze by stála asi 13 600 Kč.

  • #20615
   Eliška Fránková
   Host

   1. Pan zubař doporučil kúru zopakovat za půl roku a později, podle potřeby pacienta. Gel musíme uchovávat ve vhodných podmínkách – mimo přímé sluneční světlo v 5° – 25°C. Produkt má také datum spotřeby. Do té doby bychom měli využít všechen gel. Dá se ale také zakoupit menší balení – například po 3 stříkačkách. Při zakoupení menšího balíčku se s opakováním kúry v blízké době nepočítá.
   2. Bělicí gel 16% karbamidového peroxidu má nejvyšší možnou koncentraci, aby nebyla šance, že si člověk sám sobě nějak poškodí chrup. Takže pokud se člověk rozhodne gel aplikovat dále i po 14 dnech, nemělo by u něj dojít k žádnému poškození zubů ani dásní. Ovšem vzhledem k aktivní době gelu už se po 14 dnech používání nebude odstín příliš měnit. I proto je doporučována půlroční prodleva mezi jednotlivými kúrami. To samozřejmě platí jen pro zdravé zuby bez jakýchkoliv anomálií. Ráda bych také upozornila, že po 14 dnech bělení bychom určitě neměli využívat žádnou jinou metodu. Mezi různými druhy kúr na bělení zubů by měla být alespoň půlroční pauza.

  • #20626
   Šimon Sukup
   Host

   Pochopení příčiny rozdílu mezi magneticky a tlakem vyvolanou deformací je klíčové pro aplikaci materiálu. Práce tak ukazuje, že tento rozdíl je nezanedbatelný a můžeme tak navázat dalším výzkumem. Pokud bychom nalezli vhodné výrobní parametry snižující energii potřebnou pro popisovaný jev (krystalovou reorientaci), mohli bychom zajistit jeho lepší odezvu například ve zdrojích vibrací v elektronických zařízeních, například (haptických) tlačítkách na iPhone či sensorech vibrací. V práci též zmiňuji, že lze materiál využít pro sběr energie při aktivním tlumení vibrací. Pokud bychom objasnili pozorovaný rozdíl v energiích, mohli bychom zvýšit účinnost při sběru energie. To by bylo možno využít například v automobilech, kde je nízká účinnost motorů do značné míry způsobena ztrátou při vibracích, které by materiál mohl sbírat do akumulátoru, a energie by se tak mohla znovu využít například pro osvětlení. Během své účasti na mezinárodní konferenci ICFSMA 2019 jsem se setkal s výzkumnou skupinou využívající slitinu pro vývoj elektrických pojistek, jež se ukázaly spolehlivější (při určitém rozsahu napětí) oproti standardním, a představují tak lepší ochranu pro domácí spotřebiče.
   Co se týče mikropumpy. Ta je klíčová pro levnější výrobu laboratorních mikropump, které by navíc šlo snadno sterilizovat. Využití mikropump (využívající jiného principu) je dnes tak rozsáhlé, že často bývá standardní pomůckou při řadě laboratorních testů v biochemii či medicíně. Svou konstrukcí jsem ukázal, že prezentovanou pumpu lze po nalezení vhodných parametrů a výrobních prostředků vyrobit i v laboratoři. Navíc je taková mikropumpa schopna konkurovat komerčním výrobkům, avšak za řádově nižší ceny.

  • #20644
   Martin Skýpala
   Host

   Dobrý den, milé kolegyně,
   je 10:02, začíná tedy část porady porotců. Mohli bychom se domluvit na výsledném verdiktu?

   Martin Skýpala

Aktuálně je na stránce zobrazeno 10 vláken odpovědí
 • Téma ‚42 – okres Kroměříž – obory 2, 3, 6, 8, 18’ nepřijímá nové odpovědi.