Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 40 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #23554 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Porota oboru 09 – strojírenství, hutnictví a doprava
   Složení poroty:
   doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. – předseda
   Ing. Miroslav Žilka, CSc.
   Jan Nezval
   doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
   Ing. Martin Řezáč

  • #23833 Odpovědět
   Martin Novák
   Host

   Vážené studentky, vážení studenti,
   jménem hodnotící komise Vás vítám v diskuzním fóru, kde Vám budeme pokládat otázky. Otázky zveřejníme v sobotu 13.6.2020 v 9:00 a budete mít 1 hodinu na odpovědi. V 10:00 si komise prohlédne a ohodnotí Vaše reakce.

   Dále budou Vaše práce hodnoceny podle těchto kritérií:
   Videoprezentace, kvalita projevu, vystupování
   Obhajoba na fóru SOČ, včetně správnosti a věcnosti odpovědí
   Odborná úroveň, včetně výběru tématu, náročnosti metodiky práce, vlastního přínosu
   Písemná část, včetně úpravy, stylu, gramatiky

   Předseda komise

  • #24111 Odpovědět
   Jan Nezval
   Host

   Pokes chatu

  • #24146 Odpovědět
   Martin Novák
   Host

   Otázky pro soutěžící

   Využití energie velmi malého vodního toku – Matyáš Háze

   Co přesně jste vyráběl vy a co váš otec a děda?
   Víte co je to kavitace?
   Na straně 15 uvádíte že bankiho turbína by byla příliš malá a nedala by se vyrobit. Jak malá by byla a jak jste k tomu dospěl.
   Na straně 18 uvádíte, že obvodová rychlost musí být poloviční oproti rychlosti paprsku vody. můžete uvést proč?
   Proč je sací koš na hladině?
   Uvažoval jste o automatické regulaci otáček?
   Zkoušel jste různé tvary lopatek? Pokud ano, mělo to vliv na účinnost?

  • #24147 Odpovědět
   Martin Řezáč
   Host

   Alternativní koncepce mechanismu spalovacího motoru
   Jakub Záhora
   Byly provedeny aspoň nějaké pevnostní výpočty klik. mechanismu?
   Nebude tam problém mrtvých bodů v úvratích?
   Na str. 12 a 13 uvádíte “Z tohoto chování tak lze vyvodit logický předpoklad, že navrhované pohybové ústrojí je z pohledu využití hnací energie mnohem účinnější než klasické klikové ústrojí.”. Když je tedy mnohem účinnější, proč se nepoužívá? Odhadněte účinnost “klasického klikového ústrojí”.
   Bylo po vytištění modelu motoru třeba dělat nějaké změny?
   Popište rozdíl mechanismů silového rozkladu na obrázku 5.

  • #24150 Odpovědět
   Martin Novák
   Host

   Návrh postupového střihadla – Jakub Palowski

   Proč používáte počáteční a průběžný doraz?
   Pootočením střižnice by došlo k lepšímu využití plochy. Nezvažoval jste tuto možnost?
   Můžete napsat za jakým účelem vlastně vznikla tahle práce?
   proč 44 mm pás plechu se má odstřihnout?
   mluvíte o automatizaci, ale ta tam není
   V práci uvádíte na výkresech v některých případech rozměry na 0,01mm. Jak při lisování tuto přesnost zajistíte?

  • #24151 Odpovědět
   Martin Řezáč
   Host

   Návrh rotoru a výroba funkčního modelu větrné elektrárny
   Martin Holoubek
   neměl jste k dispozici optimalizovaný průběh profilu lopatek?
   Výstupní napětí z generátoru je velice malé, jednotky V. Jsou v můskovém usměrňovači použity standardní křemíkové diody nebo Schottky = s malým úbytkem napětí?
   Proč je např. trubka stožáru tištěná a ne použitá standardní např. hliníková trubka?
   V některých případech jsou rozměry na výkresech 3D tištěných dílů uváděné na 0,01 mm. Jak tuto přesnost při 3D tisku zajistíte?

  • #24153 Odpovědět
   Martin Novak
   Host

   Návrh přípravku pro testy krytí IPX4 – Richard Kokštein

   V jaké formě a pod jakou licencí Vám byla poskytnuta norma ČSN EN 60 529 zmíněna v kapitole 1.2?
   V prezentaci na Youtube, konkrétně v čase 6:54 je vidět umístění části elektroinstalace ve stejném prostoru a bezprostřední blízkosti nádob na vodu. Jak je zde řešena bezpečnost této instalace vzhledem k možnosti kontaktu el. zařízení s vodou?
   Máte bezpečnostní snímač na otevření dveří, který zastaví čerpadlo?
   Jak měříte že konektor ve zkoušce těsnosti obstál?
   Jak probíhaly hydro testy?
   Jak byl stanoven průměr otvorů na ostřikovacím rameni?

  • #24156 Odpovědět
   Martin Řezáč
   Host

   Malé tepelné čerpadlo na ohřev TUV
   Radim Kundrata
   V Práci je několikrát zmíněna řídící elektronika, v příloze práce je výkres mechanického rozložení elektronické části. Jakým způsobem byla tato část navržena, je k dispozici alespoň blokové schéma zapojení elektroinstalace?
   kde je výpis – aspoň části programu?
   Schéma zapojení řízení s Raspberry Pi?
   Kompresor tepelného čerpadla je třeba dimenzovat nejen s ohledem na jeho schopnost přečerpávání chladiva, ale třeba i podle toho aby pracoval ve správném místě své pracovní charakteristiky a oblasti P-H diagramu. Jak to bylo při návrhu kontrolováno?
   Jaké plánujete další využití práce?

   • #24561 Odpovědět
    Radim Kundrata
    Host

    Dobrý den,
    blokové schéma elektroniky jsme vytvořili sami. Komponenty jsme na desce rozložili tak, aby od sebe byla oddělena část se síťovým napětím a s nízkým napětím ovládací elektroniky. Ukázka je v odkazu níže. Zapojení je ale nedokončené, především z důvodu omezené konzultace s elektrikářem.
    Program řízení dokončen ještě není, jedná se u nás (i se zapojením Rapsberry Pi) až o poslední krok při realizaci projektu.
    Pracovní oblast kompresorů byla kontrolována s pomocí datasheetu výrobce – především podle rozsahu teplot ve výparníku (uvedeno -15 až 10 °C). Ve starší dokumentaci byla vykreslena i pracovní oblast v závislosti na kondenzační a vypařovací teplotě (bohužel od doby návrhu prošly webové stránky výrobce změnou, nyní jsou uvedeny pouze výkonnostní charakteristiky pro kondenzační teploty 35; 45; 55 °C). V horkém počasí by mohlo docházet k přetěžování kompresorů. To bychom řešili použitím „pump down“ cyklu na konci ohřívání vody. Expanzní ventil se uzavře, většina chladiva se přečerpá z výparníku do kondenzátoru. Tím se zabrání nejen zpěnění oleje v kompresoru, ale i přetížení kompresorů v době, kdy je výparník rozehřátý a tlak na vstupu by byl příliš vysoký. Snížení vypařovací teploty ovlivní i vypnutí ventilátoru na výparníku během běhu.
    V budoucnu bych chtěl projekt dokončit a upravit jej tak, aby byl optimalizován k ohřevu vody přímo u nás v domě.
    Odkaz: https://imgur.com/a/TjPThDh

   • #24580 Odpovědět
    Radim Kundrata
    Host

    Pro doplnění ještě přidávám aspoň ukázku kódu GUI. Se samotným řízením to ovšem nic společného nemá…
    Odkaz: https://pastebin.com/mQ0aYXWN

  • #24155 Odpovědět
   Jan Mejta
   Host

   Dobrý den, otázky stále nejsou viditelné.

  • #24157 Odpovědět
   Martin Novak
   Host

   Parní stroj – Lea Vagnerová

   Můžete stručně popsat co je ochranná atmosféra svařování Tig a k čemu slouží
   Na straně 15 uvádíte, že jste nemohla zjistit přesnost výroby. Jak jste tedy dílce měřila a vyráběla?
   Jakou metodou byl válec a píst vyroben a jak vzájemně těsní?
   Jaké tolerance a drsnost povrchu by jste předepsala na píst?
   Odhadněte přibližně výkon stroje

  • #24159 Odpovědět
   Martin Novak
   Host

   Sebereplikující 3D tiskárna – Adam Janečekk

   Kolik uživatelů si Váš model stáhlo a vyrobilo podle něj tiskárnu?
   Tiskárna je vyrobena z velkých plastových dílů. Neměl jste problém s deformacemi výtisků?
   Dělal jste nějaké úpravy firmware? Případně jaké a proč?
   řídící program jste Vy nekonfiguroval?
   jaká je přesnost modelu? Něco navrhovat bez jednotky měření není problematické?
   kolikachodé trapézové tyče jste použil?
   srovnejte tuhost eventuálně přesnost Vaší tiskárny s uvedenými příklady ostatních tiskáren

   • #24454 Odpovědět
    Adam Janeček
    Host

    Dobré dopoledne vážená poroto,
    níže jsem vytvořil odpovědi na Vaše otázky

    – Dle aktuálních informací bylo provedeno celkem 236 stažení dílů z celkových 1186 zobrazení, zájem o výrobu v komentářích jevili dva lidé z komunity, nesdíleli však svůj postup, tudíž o stavu výroby nemám podrobnější informace
    – S tímto problémem jsem se setkal, naštěstí není zdaleka tak závažný, aby kvůli němu nemohl být přístroj uveden do provozu; v novém návrhu je rám rozdělen a obsahuje nové spojnice; kombinací lepších spojnic a menší velikosti by mělo být dosaženo nejen vyšší přesnosti (díky menším vibracím, které byly pozorovány ve vyšších polohách tisku kvůli zrychlování motorů), ale také kratší tiskové doby jednotlivých rámových dílů
    – Úpravy firmware jsem prováděl, pro 3D tiskárnu Reppy bylo třeba nastavit např. vzdálenosti krajních pozic pojezdů, typ driverů motorů, vhodně zvolit kroky krokových motoru, určit velikost tiskové podložky a zapnout její vyhřívání, nastavit maximální teploty, typ displejového kontroléru atd. Úpravy byly potřeba zejména pro správnou funkčnost tiskárny
    – Řídící program je již nakonfigurován tak, aby byla nastavení 3D tiskárny uživateli pro úpravu dobře přístupná pro změny důležitých parametrů (příklady výše)
    – Přesnost modelu je daleko vyšší, než v desetinách mm, neliší se od dostupných CAD programů (STL soubory z Blenderu byly dle sliceru přesné, po 3D tisku a uvážení tolerancí byly modely velikostně dle očekávání)
    – Návrh bez jednotky se může zdát problematický, ale pokud je zvoleno jednotné měřítko, pak se nejedná o velkou překážku – ověření rozměrů navíc nabízí slicer, což je dobré zejména jako poslední kontrola před tiskem
    – Použité trapézové tyče mají na 1 otáčku stoupání 8 mm
    – Pokud srovnám tuhost s 3D tiskárnou Snappy, musím podotknout, že tato 3D tiskárna nemá statický převis dvou bočních rámových částí (pohybuje se s osou Z) – z toho usuzuji, že by mohl teoreticky nastat problém, který by způsobil zároveň pohyb těchto bočních částí; (také vzhledem k tomu, že Snappy má tištěné trapézové tyče, které nemusí být přesně rovné), u 3D tiskárny Reppy je tento převis důležitý, protože zabraňuje jakémukoliv nežádoucímu pohybu – např. kvůli napnutí řemenu na ose X, což bylo ověřeno také v praxi
    – Kvůli vyšší přesnosti jsem narozdíl od tvůrců 3D tiskárny Snappy zvolil cestu netištěné mechaniky, protože jsem s tím experimentoval a usoudil jsem, že toto řešení není ideální (zejména kvůli již zmíněné přesnosti a také pevnosti pohyblivých dílů)
    – Myslím, že pevnost konstrukce 3D tiskárny Mulbot je srovnatelná s 3D tiskárnou Reppy, její konstrukce vypadá stabilně – tomu zde napomáhají i menší rozměry a přítomnost již zmiňovaného převisu; přesnost 3D tiskárny Mulbot může být teoreticky problematická, jelikož také disponuje tištěnými díly (řemeny, řemenice atd.), ale jelikož není tato 3D tiskárna sebereplikující, záleží hlavně na přesnosti 3D tiskárny zvolené pro tisk dílů

    Děkuji za Vaše otázky,
    Pěkný zbytek dne

  • #24160 Odpovědět
   Martin Řezáč
   Host

   Konstrukce raketových motorů na kapalné pohonné látky
   Jakub Svoboda
   jaké reálné výsledky jste dosáhl, kromě simulace?
   na str. 43 uvádíte, že “vstřikovač pro okysličovadlo má vnitřní průměr 1,2 mm a vstřikovač pro palivo vnitřní průměr 2 mm”. Jak jste k těmto rozměrům dospěl?
   Na str. 45 uvádíte, že “Pro provedení simulace byla pro zjednodušení výpočtů aproximována směs plynů na mix dvou plynů, a to oxidu uhličitého a vodní páry. ”. Proč byla zvolena tato kombinace, odhadněte rozdíly mezi výsledky s těmito látkami ve srovnání s realitou.
   Víte jaké palivo používají rakety od spaceX?

  • #24164 Odpovědět
   Martin Novak
   Host

   Zvyšování výkonu dvoudobého motoru – Jan Mejta

   Práce SOČ by neměla být maturitní práce!!!
   Jaká má být poloha pístních kroužků (jejich drážek) vůči sobě u pístu se dvěma kroužky?
   Popište detailně jak jste seřizoval předstih.
   Na straně 24 uvádíte, že se na ojnici používá měděné kluzné pouzdro. Opravdu se jedná o měď?
   Proč si myslíte, že má sériově vyráběný motor při nižších otáčkách větší výkon, než motor upravovaný?
   Myslíte si, že neutrpí tím životnost motoru, když zvětšíte objemy?
   Jaké jsou praktické zkušenosti s životností upraveného motoru?

  • #24166 Odpovědět
   Martin Novak
   Host

   Jednočinný parní stroj – Daniel Škop

   Železo je chemický prvek. Konstrukční materiál se nazývá ocel!!
   Popište, jak jste dosáhl vypouklost válce a jak jste válec vyráběl(detailně).
   Je časování rotačního ventilu nějak seřiditelné?
   U výkresů chybí tolerance a drsnosti povrchu. Jaké tolerance a drsnost povrchu by jste předepsal u válce a pístu?
   Jak byste měřil výkon, účinnost?
   Proč byl válec soustružen ze 6HR?
   Popište způsob utěsnění rotačních ventilů, aby pára “neutíkala do strany”.

  • #24170 Odpovědět
   Martin Řezáč
   Host

   Automatické vedení vlaku
   Michal Trs
   Neměla by být práce zařazena spíše jako učební pomůcka?
   Jaký je praktický význam této práce (ve smyslu praktického využití)?
   co je tam Váš přínos – pohled na danou problematiku?
   Na str. 4 uvádíte, že s pomocí 8 permanentních magnetů je možné složit více než 30 000 kombinací kódu. Popište jak.

  • #24172 Odpovědět
   Martin Řezáč
   Host

   Oliver: open source MSLA 3D tiskárna
   Adam Schuppler

   Říkáte, že jste nenašel žádný podobný opensource projekt. Kdo dělal firmware a elektrické zapojení?
   Můžete prosím přesně popsat jak jste použil “digitální dvojče” (v práci uvádíte, že jste to použil)
   Co přesně jste na tiskárně dělal vy?
   Je zde nějaká Vaše myšlenka na kterou jste nejvíce hrdý?
   Jaká je přesnost modelu?
   Jak by se dalo odstranit praskání tenkých profilů?
   Jaká je přesnost kalibrace?
   V práci uvádíte výkon LED osvětlení (např str. 9). Opravdu se jedná o výkon, tj. výstup ve formě záření? Nejedná se spíš o elektrický příkon LED?
   Používáte trapézový pohybový šroub. Na str. 34 uvádíte, že pohybový mechanismus by měl mít v ideálním případě přesnost posuvu ±1μm. Jak jste vymezil vůle mezi šroubem a maticí?

  • #24174 Odpovědět
   Martin Novak
   Host

   Vliv solných roztoků na brzdové obložení – Milan Knoflíček

   Jak přesně byly vyřezány vzorky z kotoučů?
   Brzdové destičky mají provozní teplotu vyšší. Jak myslíte, že by se změnila degradace kotouče při teplotě 100 stupňů?
   jaké je složení posypové soli „2“?
   proč výběr destiček dle výrobce a ne ze širšího sortimentu dle prvkového složení?
   S jakou nejistotou bylo určováno chemické složení vzorků?
   Na obr. 5 a 7 máte procentuální zastoupení jednotlivých prvků ve vzorcích. Např. u vzorku S je na obr. 5 zastoupení Fe cca 25 procent, na obr. 7 cca 10 procent (odhadnuto z obrázků). U Ca je na obr. 5 zhruba 10 procent, u toho samého vzorku na obr. 7 cca 5. Čím vysvětlujete tyto rozdíly?

   • #24472 Odpovědět
    Milan Knoflíček
    Host

    Milan Knoflíček
    Dobrý den,
    vzorky z kotoučů byly vyřezány za využití diamantové pily LECO VC-50 (která slouží i pro řezání keramiky, kovů, kompozitů) a poté byly zpracovány standardním metalografickým způsobem.
    Myslím, že při teplotě 100 °C by se degradační účinky na brzdových destičkách příliš neprojevovaly. Samozřejmě záleží na časovém intervalu zahřívání brzdových destiček. Nicméně destičky by měly být vůči kratším tepelným šokům odolné.
    Posypová sůl 2, neboli běžná posypová sůl je tvořena minimálně z 98 % chloridem sodným, dále je v ní obsaženo malé množství protispékavé látky (ferrokyanid sodný nebo draselný). Kromě tohoto standardního složení se v ní může objevit CaCl2 nebo MgCL2
    Výběr destiček dle výrobce jsem učinil v rámci nejčastěji používaných destiček (dle typu aut). Neboť také u komerčně dostupných destiček není standardně udávané chemické složení, které je navíc zpravidla velmi podobné.
    V souvislosti s chybou při určování záleželo na použitém přístroji. Co se týká například XRF – rentgenové fluorescenční spektrometrii, zde se muselo počítat s faktem, že přístroj není schopen rozlišit lehké prvky. V případě XRD – rentgen difrakční analýzy nebyl zase přístroj schopen analyzovat amorfní složky. U SEM mikroskopie není možné určit přesnou chybu měření, neboť kvalita elektronového obrazu závisí na mnoha faktorech (příprava povrchů vzorků, volba urychlovacího napětí, pracovní vzdálenost anebo např. náklon vzorku).
    Jak jsem již výše zmínil, vyhodnocení chemického složení destiček se může měnit v závislosti na typu použitého přístroje. Nicméně v tomto případě je zmíněná odchylka způsobená především tím, že složení brzdových destiček je heterogenní, tedy závisí na místě analyzování. Chemické složení se tak i v případě jednoho vzorku může mírně lišit.

  • #24186 Odpovědět
   Tomáš Kadlec
   Host

   Dobrý den,

   otázky pro mou práci stále nejsou viditelné.

  • #24187 Odpovědět
   Martin Novak
   Host

   Hospodárný rychlostní stupeň – Tomáš Kadlec

   co na to životnost motoru bez paliva – nafty ve spalovací komoře při zařazení HS ?
   Uvádíte odhad úspory 15 900 Kč. Odhadněte cenu úpravy tj. další převodovky, předělání pohonného systému atd. Měla by taková přestavba vůbec ekonomické smysl?
   Konzultoval jste tento nápad s nějakým výrobcem motorů?
   Jaké předpokládáte další využití práce? Experimentální ověření?

  • #24201 Odpovědět
   Martin Řezáč
   Host

   Štěpkovač
   Petr Pešek

   Jsou nože nějak tepelně zpracovány?
   Jaká je životnost nožů?
   Jak seřizujete střižnou vůli?
   Zkoušel jste dělat analýzu rizik? (otázka bezpečnosti stroje)
   proč jste nepočítal s nějakou bezpečností, co kdyby tam byl celý brit – nůž pod zátěží a ne jenom na 40 mm?
   V některých výkresech jsou uvedeny rozměry s přesností v 0,01. Jaký to má význam a jak zajistíte jejich dodržení při výrobě?
   Odstavec 2.3 je celý zkopírovaný ze stránek www, část 2.7 je celá zkopírovaná z diplomové práce VUT, https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=41626 , konkrétně z odstavců 2.4. Zdroje nejsou citovány ani uvedeny v seznamu použité literatury. Přesto student v úvodním prohlášení uvádí, že použil pouze prameny a literaturu uvedenou v seznamu bibliografických záznamů. Práce měla být vyřazena pro plagiátorství a nikoliv postupovat až do celostátního kola.

  • #24075 Odpovědět
   Martin Novák
   Host

   Otázky pro soutěžící

   Využití energie velmi malého vodního toku – Matyáš Háze

   Co přesně jste vyráběl vy a co váš otec a děda?
   Víte co je to kavitace?
   Na straně 15 uvádíte že bankiho turbína by byla příliš malá a nedala by se vyrobit. Jak malá by byla a jak jste k tomu dospěl.
   Na straně 18 uvádíte, že obvodová rychlost musí být poloviční oproti rychlosti paprsku vody. můžete uvést proč?
   Proč je sací koš na hladině?
   Uvažoval jste o automatické regulaci otáček?
   Zkoušel jste různé tvary lopatek? Pokud ano, mělo to vliv na účinnost?

   Návrh postupového střihadla – Jakub Palowski

   Proč používáte počáteční a průběžný doraz?
   Pootočením střižnice by došlo k lepšímu využití plochy. Nezvažoval jste tuto možnost?
   Můžete napsat za jakým účelem vlastně vznikla tahle práce?
   proč 44 mm pás plechu se má odstřihnout?
   mluvíte o automatizaci, ale ta tam není
   V práci uvádíte na výkresech v některých případech rozměry na 0,01mm. Jak při lisování tuto přesnost zajistíte?

   Návrh přípravku pro testy krytí IPX4 – Richard Kokštein

   V jaké formě a pod jakou licencí Vám byla poskytnuta norma ČSN EN 60 529 zmíněna v kapitole 1.2?
   V prezentaci na Youtube, konkrétně v čase 6:54 je vidět umístění části elektroinstalace ve stejném prostoru a bezprostřední blízkosti nádob na vodu. Jak je zde řešena bezpečnost této instalace vzhledem k možnosti kontaktu el. zařízení s vodou?
   Máte bezpečnostní snímač na otevření dveří, který zastaví čerpadlo?
   Jak měříte že konektor ve zkoušce těsnosti obstál?
   Jak probíhaly hydro testy?
   Jak byl stanoven průměr otvorů na ostřikovacím rameni?

   Parní stroj – Lea Vagnerová

   Můžete stručně popsat co je ochranná atmosféra svařování Tig a k čemu slouží
   Na straně 15 uvádíte, že jste nemohla zjistit přesnost výroby. Jak jste tedy dílce měřila a vyráběla?
   Jakou metodou byl válec a píst vyroben a jak vzájemně těsní?
   Jaké tolerance a drsnost povrchu by jste předepsala na píst?
   Odhadněte přibližně výkon stroje

   Sebereplikující 3D tiskárna – Adam Janečekk

   Kolik uživatelů si Váš model stáhlo a vyrobilo podle něj tiskárnu?
   Tiskárna je vyrobena z velkých plastových dílů. Neměl jste problém s deformacemi výtisků?
   Dělal jste nějaké úpravy firmware? Případně jaké a proč?
   řídící program jste Vy nekonfiguroval?
   jaká je přesnost modelu? Něco navrhovat bez jednotky měření není problematické?
   kolikachodé trapézové tyče jste použil?
   srovnejte tuhost eventuálně přesnost Vaší tiskárny s uvedenými příklady ostatních tiskáren

   Zvyšování výkonu dvoudobého motoru – Jan Mejta

   Práce SOČ by neměla být maturitní práce!!!
   Jaká má být poloha pístních kroužků (jejich drážek) vůči sobě u pístu se dvěma kroužky?
   Popište detailně jak jste seřizoval předstih.
   Na straně 24 uvádíte, že se na ojnici používá měděné kluzné pouzdro. Opravdu se jedná o měď?
   Proč si myslíte, že má sériově vyráběný motor při nižších otáčkách větší výkon, než motor upravovaný?
   Myslíte si, že neutrpí tím životnost motoru, když zvětšíte objemy?
   Jaké jsou praktické zkušenosti s životností upraveného motoru?

   Jednočinný parní stroj – Daniel Škop

   Železo je chemický prvek. Konstrukční materiál se nazývá ocel!!
   Popište, jak jste dosáhl vypouklost válce a jak jste válec vyráběl(detailně).
   Je časování rotačního ventilu nějak seřiditelné?
   U výkresů chybí tolerance a drsnosti povrchu. Jaké tolerance a drsnost povrchu by jste předepsal u válce a pístu?
   Jak byste měřil výkon, účinnost?
   Proč byl válec soustružen ze 6HR?
   Popište způsob utěsnění rotačních ventilů, aby pára “neutíkala do strany”.

   Štěpkovač – Petr Pešek

   Jsou nože nějak tepelně zpracovány?
   Jaká je životnost nožů?
   Jak seřizujete střižnou vůli?
   Zkoušel jste dělat analýzu rizik? (otázka bezpečnosti stroje)
   proč jste nepočítal s nějakou bezpečností, co kdyby tam byl celý brit – nůž pod zátěží a ne jenom na 40 mm?
   V některých výkresech jsou uvedeny rozměry s přesností v 0,01. Jaký to má význam a jak zajistíte jejich dodržení při výrobě?
   Odstavec 2.3 je celý zkopírovaný ze stránek https://www.patentovaneteplo.cz/en/spalikovac/ , část 2.7 je celá zkopírovaná z diplomové práce VUT, https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=41626 , konkrétně z odstavců 2.4. Zdroje nejsou citovány ani uvedeny v seznamu použité literatury. Přesto student v úvodním prohlášení uvádí, že použil pouze prameny a literaturu uvedenou v seznamu bibliografických záznamů. Práce měla být vyřazena pro plagiátorství a nikoliv postupovat až do celostátního kola.

   Vliv solných roztoků na brzdové obložení – Milan Knoflíček

   Jak přesně byly vyřezány vzorky z kotoučů?
   Brzdové destičky mají provozní teplotu vyšší. Jak myslíte, že by se změnila degradace kotouče při teplotě 100 stupňů?
   jaké je složení posypové soli „2“?
   proč výběr destiček dle výrobce a ne ze širšího sortimentu dle prvkového složení?
   S jakou nejistotou bylo určováno chemické složení vzorků?
   Na obr. 5 a 7 máte procentuální zastoupení jednotlivých prvků ve vzorcích. Např. u vzorku S je na obr. 5 zastoupení Fe cca 25 procent, na obr. 7 cca 10 procent (odhadnuto z obrázků). U Ca je na obr. 5 zhruba 10 procent, u toho samého vzorku na obr. 7 cca 5. Čím vysvětlujete tyto rozdíly?

   Hospodárný rychlostní stupeň – Tomáš Kadlec

   co na to životnost motoru bez paliva – nafty ve spalovací komoře při zařazení HS ?
   Uvádíte odhad úspory 15 900 Kč. Odhadněte cenu úpravy tj. další převodovky, předělání pohonného systému atd. Měla by taková přestavba vůbec ekonomické smysl?
   Konzultoval jste tento nápad s nějakým výrobcem motorů?
   Jaké předpokládáte další využití práce? Experimentální ověření?

   Oliver: open source MSLA 3D tiskárna – Adam Schuppler

   Říkáte, že jste nenašel žádný podobný opensource projekt. Kdo dělal firmware a elektrické zapojení?
   Můžete prosím přesně popsat jak jste použil “digitální dvojče” (v práci uvádíte, že jste to použil)
   Co přesně jste na tiskárně dělal vy?
   Je zde nějaká Vaše myšlenka na kterou jste nejvíce hrdý?
   Jaká je přesnost modelu?
   Jak by se dalo odstranit praskání tenkých profilů?
   Jaká je přesnost kalibrace?
   V práci uvádíte výkon LED osvětlení (např str. 9). Opravdu se jedná o výkon, tj. výstup ve formě záření? Nejedná se spíš o elektrický příkon LED?
   Používáte trapézový pohybový šroub. Na str. 34 uvádíte, že pohybový mechanismus by měl mít v ideálním případě přesnost posuvu ±1μm. Jak jste vymezil vůle mezi šroubem a maticí?
   Ve schématu na str. 28 máte výstupy z koncových spínačů s pull-up odpory na 5V. Vstupy R Pi nejsou 5V tolerantní. Neměl jste problémy s ničením R Pi?
   Kolik lidí si Váš model stáhlo a vyrobilo podle něj tiskárnu?

   Automatické vedení vlaku – Michal Trs

   Neměla by být práce zařazena spíše jako učební pomůcka?
   Jaký je praktický význam této práce (ve smyslu praktického využití)?
   co je tam Váš přínos – pohled na danou problematiku?
   Na str. 4 uvádíte, že s pomocí 8 permanentních magnetů je možné složit více než 30 000 kombinací kódu. Popište jak.

   Konstrukce raketových motorů na kapalné pohonné látky – Jakub Svoboda

   jaké reálné výsledky jste dosáhl, kromě simulace?
   na str. 43 uvádíte, že “vstřikovač pro okysličovadlo má vnitřní průměr 1,2 mm a vstřikovač pro palivo vnitřní průměr 2 mm”. Jak jste k těmto rozměrům dospěl?
   Na str. 45 uvádíte, že “Pro provedení simulace byla pro zjednodušení výpočtů aproximována směs plynů na mix dvou plynů, a to oxidu uhličitého a vodní páry. ”. Proč byla zvolena tato kombinace, odhadněte rozdíly mezi výsledky s těmito látkami ve srovnání s realitou.
   Víte jaké palivo používají rakety od spaceX?

   Malé tepelné čerpadlo na ohřev TUV – Radim Kundrata

   V Práci je několikrát zmíněna řídící elektronika, v příloze práce je výkres mechanického rozložení elektronické části. Jakým způsobem byla tato část navržena, je k dispozici alespoň blokové schéma zapojení elektroinstalace?
   kde je výpis – aspoň části programu?
   Schéma zapojení řízení s Raspberry Pi?
   Kompresor tepelného čerpadla je třeba dimenzovat nejen s ohledem na jeho schopnost přečerpávání chladiva, ale třeba i podle toho aby pracoval ve správném místě své pracovní charakteristiky a oblasti P-H diagramu. Jak to bylo při návrhu kontrolováno?
   Jaké plánujete další využití práce?

   Návrh rotoru a výroba funkčního modelu větrné elektrárny – Martin Holoubek

   neměl jste k dispozici optimalizovaný průběh profilu lopatek?
   Výstupní napětí z generátoru je velice malé, jednotky V. Jsou v můstkovém usměrňovači použity standardní křemíkové diody nebo Schottky = s malým úbytkem napětí?
   Proč je např. trubka stožáru tištěná a ne použitá standardní např. hliníková trubka?
   V některých případech jsou rozměry na výkresech 3D tištěných dílů uváděné na 0,01 mm. Jak tuto přesnost při 3D tisku zajistíte?

   Alternativní koncepce mechanismu spalovacího motoru – Jakub Záhora

   Byly provedeny aspoň nějaké pevnostní výpočty klik. mechanismu?
   Nebude tam problém mrtvých bodů v úvratích?
   Na str. 12 a 13 uvádíte “Z tohoto chování tak lze vyvodit logický předpoklad, že navrhované pohybové ústrojí je z pohledu využití hnací energie mnohem účinnější než klasické klikové ústrojí.”. Když je tedy mnohem účinnější, proč se nepoužívá? Odhadněte účinnost “klasického klikového ústrojí”.
   Bylo po vytištění modelu motoru třeba dělat nějaké změny?
   Popište rozdíl mechanismů silového rozkladu na obrázku 5.

  • #24141 Odpovědět
   Martin Řezáč
   Host

   Využití energie velmi malého vodního toku
   Matyáš Háze

   Co přesně jste vyráběl vy a co váš otec a děda?
   Víte co je to kavitace?
   Na straně 15 uvádíte že bankiho turbína by byla příliš malá a nedala by se vyrobit. Jak malá by byla a jak jste k tomu dospěl.
   Na straně 18 uvádíte, že obvodová rychlost musí být poloviční oproti rychlosti paprsku vody. můžete uvést proč?
   Proč je sací koš na hladině?
   Uvažoval jste o automatické regulaci otáček?
   Zkoušel jste různé tvary lopatek? Pokud ano, mělo to vliv na účinnost?

   Návrh postupového střihadla
   Jakub Palowski

   Proč používáte počáteční a průběžný doraz?
   Pootočením střižnice by došlo k lepšímu využití plochy. Nezvažoval jste tuto možnost?
   Můžete napsat za jakým účelem vlastně vznikla tahle práce?
   proč 44 mm pás plechu se má odstříhnout?
   mluvíte o automatizaci, ale ta tam není
   V práci uvádíte na výkresech v některých případech rozměry na 0,01mm. Jak při lisování tuto přesnost zajistíte?
   Návrh přípravku pro testy krytí IPX4
   Richard Kokštein
   V jaké formě a pod jakou licencí Vám byla poskytnuta norma ČSN EN 60 529 zmíněna v kapitole 1.2?
   V prezentaci na Youtube, konkrétně v čase 6:54 je vidět umístění části elektroinstalace ve stejném prostoru a bezprostřední blízkosti nádob na vodu. Jak je zde řešena bezpečnost této instalace vzhledem k možnosti kontaktu el. zařízení s vodou?
   Máte bezpečnostní snímač na otevření dveří, který zastaví čerpadlo?
   Jak měříte že konektor ve zkoušce těsnosti obstál?
   Jak probíhaly hydro testy?
   Jak byl stanoven průměr otvorů na ostřikovacím remeni?

   Parní stroj
   Lea Vagnerová

   Můžete stručně popsat co je ochraná atmosféra svařování Tig a k čemu slouží
   Na straně 15 uvádíte, že jste nemohla zjistit přesnost výroby. Jak jste tedy dílce měřila a vyráběla?
   Jakou metodou byl válec a píst vyroben a jak vzájemně těsní?
   Jaké tolerance a drsnost povrchu by jste předepsala na píst?
   Odhadněte přibližně výkon stroje

   Sebereplikující 3D tiskárna
   Adam Janeček

   Kolik uživatelů si Váš model stáhlo a vyrobilo podle něj tiskárnu?
   Tiskárna je vyrobena z velkých plastových dílů. Neměl jste problém s deformacemi výtisků?
   Dělal jste nějaké úpravy firmware? Případně jaké a proč?
   řídící program jste Vy nekonfiguroval?
   jaká je přesnost modelu? Něco navrhovat bez jednotky měření není problematické?
   kolikachodé trapézové tyče jste použil?
   srovnejte tuhost eventuelně přesnost Vaší tiskárny s uvedenými příklady ostatních tiskáren

   Zvyšování výkonu dvoudobého motoru
   Jan Mejta

   Práce SOČ by neměla být maturitní práce!!!
   Jaká má být poloha pístních kroužků (jejich drážek) vůči sobě u pístu se dvěma kroužky?
   Popište detailně jak jste seřizoval předstih.
   Na straně 24 uvádíte, že se na ojnici používá měděné kluzné pouzdro. Opravdu se jedná o měď?
   Proč si myslíte, že má sériově vyráběný motor při nižších otáčkách větší výkon, než motor upravovaný?
   Myslíte si, že neutrpí tím živostnost motoru, když zvětšíte objemy?
   Jaké jsou praktické zkušenosti s životností upraveného motoru?

   Jednočinný parní stroj
   Daniel Škop

   Železo je chemický prvek. Konstrukční materiál se nazývá ocel!!
   Popište, jak jste dosáhl vypouklost válce a jak jste válec vyráběl(detailně).
   Je časování rotačního ventilu nějak seřiditelné?
   U výkresů chybí tolerance a drsnosti povrchu. Jaké tolerance a drsnost povrchu by jste předepsal u válce a pístu?
   Jak byste měřil výkon, účinnost?
   Proč byl válec soustružen ze 6HR?
   Popište způsob utěsnění rotačních ventilů, aby pára “neutíkala do strany”.

   Štěpkovač
   Petr Pešek

   Jsou nože nějak tepelně zpracovány?
   Jaká je životnost nožů?
   Jak seřizujete střižnou vůli?
   Zkoušel jste dělat analýzu rizik? (otázka bezpečnosti stroje)
   proč jste nepočítal s nějakou bezpečností, co kdyby tam byl celý brit – nůž pod zátěží a ne jenom na 40 mm?
   V některých výkresech jsou uvedeny rozměry s přesností v 0,01. Jaký to má význam a jak zajistíte jejich dodržení při výrobě?
   Odstavec 2.3 je celý zkopírovaný ze stránek https://www.patentovaneteplo.cz/en/spalikovac/ , část 2.7 je celá zkopírovaná z diplomové práce VUT, https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=41626 , konkrétně z odstavců 2.4. Zdroje nejsou citovány ani uvedeny v seznamu použité literatury. Přesto student v úvodním prohlášení uvádí, že použil pouze prameny a literaturu uvedenou v seznamu bibliografických záznamů. Práce měla být vyřazena pro plagiátorství a nikoliv postupovat až do celostátního kola.

   Vliv solných roztoků na brzdové obložení
   Milan Knoflíček
   Jak přesně byly vyřezány vzorky z kotoučů?
   Brzdové destičky mají provozní teplotu vyšší. Jak myslíte, že by se změnila degradace kotouče při teplotě 100 stupňů?
   jaké je složení posypové soli „2“?
   proč výběr destiček dle výrobce a ne ze širšího sortimentu dle prvkového složení?
   S jakou nejistotou bylo určováno chemické složení vzorků?
   Na obr. 5 a 7 máte procentuální zastoupení jednotlivých prvků ve vzorcích. Např. u vzorku S je na obr. 5 zastoupení Fe cca 25 procent, na obr. 7 cca 10 procent (odhadnuto z obrázků). U Ca je na obr. 5 zhruba 10 procent, u toho samého vzorku na obr. 7 cca 5. Čím vysvětlujete tyto rozdíly?

   Hospodárný rychlostní stupeň
   Tomáš Kadlec

   co na to životnost motoru bez paliva – nafty ve spalovací komoře při zařazení HS ?
   Uvádíte odhad úspory 15 900 Kč. Odhadněte cenu úpravy tj. další převodovky, předělání pohonného systému atd. Měla by taková přestavba vůbec ekonomické smysl?
   Konzultoval jste tento nápad s nějakým výrobcem motorů?
   Jaké předpokládáte další využití práce? Experimentální ověření?

   Oliver: open source MSLA 3D tiskárna
   Adam Schuppler

   Říkáte, že jste nenašel žádný podobný opensource projekt. Kdo dělal firmware a elektrické zapojení?
   Můžete prosím přesně popsat jak jste použil “digitální dvojče” (v práci uvádíte, že jste to použil)
   Co přesně jste na tiskárně dělal vy?
   Je zde nějaká Vaše myšlenka na kterou jste nejvíce hrdý?
   Jaká je přesnost modelu?
   Jak by se dalo odstranit praskání tenkých profilů?
   Jaká je přesnost kalibrace?
   V práci uvádíte výkon LED osvětlení (např str. 9). Opravdu se jedná o výkon, tj. výstup ve formě záření? Nejedná se spíš o elektrický příkon LED?
   Používáte trapézový pohybový šroub. Na str. 34 uvádíte, že pohybový mechanismus by měl mít v ideálním případě přesnost posuvu ±1μm. Jak jste vymezil vůle mezi šroubem a maticí?
   Ve schématu na str. 28 máte výstupy z koncových spínačů s pull-up odpory na 5V. Vstupy R Pi nejsou 5V tolerantní. Neměl jste problémy s ničením R Pi?
   Kolik lidí si Váš model stáhlo a vyrobilo podle něj tiskárnu?
   Automatické vedení vlaku
   Michal Trs
   Neměla by být práce zařazena spíše jako učební pomůcka?
   Jaký je praktický význam této práce (ve smyslu praktického využití)?
   co je tam Váš přínos – pohled na danou problematiku?
   Na str. 4 uvádíte, že s pomocí 8 permanentních magnetů je možné složit více než 30 000 kombinací kódu. Popište jak.

   Konstrukce raketových motorů na kapalné pohonné látky
   Jakub Svoboda
   jaké reálné výsledky jste dosáhl, kromě simulace?
   na str. 43 uvádíte, že “vstřikovač pro okysličovadlo má vnitřní průměr 1,2 mm a vstřikovač pro palivo vnitřní průměr 2 mm”. Jak jste k těmto rozměrům dospěl?
   Na str. 45 uvádíte, že “Pro provedení simulace byla pro zjednodušení výpočtů aproximována směs plynů na mix dvou plynů, a to oxidu uhličitého a vodní páry. ”. Proč byla zvolena tato kombinace, odhadněte rozdíly mezi výsledky s těmito látkami ve srovnání s realitou.
   Víte jaké palivo používají rakety od spaceX?

   Malé tepelné čerpadlo na ohřev TUV
   Radim Kundrata
   V Práci je několikrát zmíněna řídící elektronika, v příloze práce je výkres mechanického rozložení elektronické části. Jakým způsobem byla tato část navržena, je k dispozici alespoň blokové schéma zapojení elektroinstalace?
   kde je výpis – aspoň části programu?
   Schéma zapojení řízení s Raspberry Pi?
   Kompresor tepelného čerpadla je třeba dimenzovat nejen s ohledem na jeho schopnost přečerpávání chladiva, ale třeba i podle toho aby pracoval ve správném místě své pracovní charakteristiky a oblasti P-H diagramu. Jak to bylo při návrhu kontrolováno?
   Jaké plánujete další využití práce?

   Návrh rotoru a výroba funkčního modelu větrné elektrárny
   Martin Holoubek
   neměl jste k dispozici optimalizovaný průběh profilu lopatek?
   Výstupní napětí z generátoru je velice malé, jednotky V. Jsou v můskovém usměrňovači použity standardní křemíkové diody nebo Schottky = s malým úbytkem napětí?
   Proč je např. trubka stožáru tištěná a ne použitá standardní např. hliníková trubka?
   V některých případech jsou rozměry na výkresech 3D tištěných dílů uváděné na 0,01 mm. Jak tuto přesnost při 3D tisku zajistíte?

   Alternativní koncepce mechanismu spalovacího motoru
   Jakub Záhora
   Byly provedeny aspoň nějaké pevnostní výpočty klik. mechanismu?
   Nebude tam problém mrtvých bodů v úvratích?
   Na str. 12 a 13 uvádíte “Z tohoto chování tak lze vyvodit logický předpoklad, že navrhované pohybové ústrojí je z pohledu využití hnací energie mnohem účinnější než klasické klikové ústrojí.”. Když je tedy mnohem účinnější, proč se nepoužívá? Odhadněte účinnost “klasického klikového ústrojí”.
   Bylo po vytištění modelu motoru třeba dělat nějaké změny?
   Popište rozdíl mechanismů silového rozkladu na obrázku 5.

   • #24541 Odpovědět
    Jakub Záhora
    Host

    Na tyto otázky jsem reagoval v předchozích odpovědí (text nelze zduplikovat).

  • #24169 Odpovědět
   Martin Novak
   Host

   Štěpkovač – Petr Pešek

   Jsou nože nějak tepelně zpracovány?
   Jaká je životnost nožů?
   Jak seřizujete střižnou vůli?
   Zkoušel jste dělat analýzu rizik? (otázka bezpečnosti stroje)
   proč jste nepočítal s nějakou bezpečností, co kdyby tam byl celý brit – nůž pod zátěží a ne jenom na 40 mm?
   V některých výkresech jsou uvedeny rozměry s přesností v 0,01. Jaký to má význam a jak zajistíte jejich dodržení při výrobě?
   Odstavec 2.3 je celý zkopírovaný ze stránek https://www.patentovaneteplo.cz/en/spalikovac/ , část 2.7 je celá zkopírovaná z diplomové práce VUT, https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=41626 , konkrétně z odstavců 2.4. Zdroje nejsou citovány ani uvedeny v seznamu použité literatury. Přesto student v úvodním prohlášení uvádí, že použil pouze prameny a literaturu uvedenou v seznamu bibliografických záznamů. Práce měla být vyřazena pro plagiátorství a nikoliv postupovat až do celostátního kola.

  • #24192 Odpovědět
   Martin Řezáč
   Host

   Štěpkovač
   Petr Pešek

   Jsou nože nějak tepelně zpracovány?
   Jaká je životnost nožů?
   Jak seřizujete střižnou vůli?
   Zkoušel jste dělat analýzu rizik? (otázka bezpečnosti stroje)
   proč jste nepočítal s nějakou bezpečností, co kdyby tam byl celý brit – nůž pod zátěží a ne jenom na 40 mm?
   V některých výkresech jsou uvedeny rozměry s přesností v 0,01. Jaký to má význam a jak zajistíte jejich dodržení při výrobě?
   Odstavec 2.3 je celý zkopírovaný ze stránek https://www.patentovaneteplo.cz/en/spalikovac/ , část 2.7 je celá zkopírovaná z diplomové práce VUT, https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=41626 , konkrétně z odstavců 2.4. Zdroje nejsou citovány ani uvedeny v seznamu použité literatury. Přesto student v úvodním prohlášení uvádí, že použil pouze prameny a literaturu uvedenou v seznamu bibliografických záznamů. Práce měla být vyřazena pro plagiátorství a nikoliv postupovat až do celostátního kola.

  • #24195 Odpovědět
   Martin Řezáč
   Host

   Štěpkovač
   Petr Pešek

   Jsou nože nějak tepelně zpracovány?
   Jaká je životnost nožů?
   Jak seřizujete střižnou vůli?
   Zkoušel jste dělat analýzu rizik? (otázka bezpečnosti stroje)
   proč jste nepočítal s nějakou bezpečností, co kdyby tam byl celý brit – nůž pod zátěží a ne jenom na 40 mm?
   V některých výkresech jsou uvedeny rozměry s přesností v 0,01. Jaký to má význam a jak zajistíte jejich dodržení při výrobě?
   Odstavec 2.3 je celý zkopírovaný ze stránek https://www.patentovaneteplo.cz/en/spalikovac/ , část 2.7 je celá zkopírovaná z diplomové práce VUT, https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=41626 , konkrétně z odstavců 2.4. Zdroje nejsou citovány ani uvedeny v seznamu použité literatury. Přesto student v úvodním prohlášení uvádí, že použil pouze prameny a literaturu uvedenou v seznamu bibliografických záznamů. Práce měla být vyřazena pro plagiátorství a nikoliv postupovat až do celostátního kola.

  • #24274 Odpovědět
   Martin Holoubek
   Host

   Dobrý den,
   Přikládám odpovědi na mé otázky:

   Neměl jste k dispozici optimalizovaný průběh profilu lopatek?

   Na internetu nebyly k dispozici žádné přesné výkresy, ani 3D modely větrných vrtulí. Byl uveden i důvod. Společnosti si nechávají své výkresy pro sebe, aby nepodporovali konkurenci. Při modelování svých prototypů vrtule, jsem vycházel pouze z teoretických poznatků dohledatelných na internetu a zkušeností z předchozích prototypů.

   Výstupní napětí z generátoru je velice malé, jednotky V. Jsou v můskovém usměrňovači použity standardní křemíkové diody nebo Schottky = s malým úbytkem napětí?

   V usměrňovači jsou použity Schottkovy diody, které mají úbytek napětí v propustném směru 0,3 V.

   Proč je např. trubka stožáru tištěná a ne použitá standardní např. hliníková trubka?

   Při výrobě vlastního stožáru jsem měl možnost přizpůsobit každou část podle vlastních potřeb, aby bylo například jednodušší spojení s ostatními komponenty. Navíc tvrdost filamentu je dostatečná, i pro větší tlak okolních vlivů.

   V některých případech jsou rozměry na výkresech 3D tištěných dílů uváděné na 0,01 mm. Jak tuto přesnost při 3D tisku zajistíte?

   Přesnost tisku je volitelná přímo na 3D tiskárně. Jsou to parametry uvedené přímo výrobcem. Postupem času jsem získal zkušenosti, jak i s takovými hodnotami pracovat, aby do sebe části zapadaly.

  • #24362 Odpovědět
   Adam Schuppler
   Host

   Dobrý den,
   děkuji za otázky, níže přikládám odpovědi:
   1.) firmware NanoDLP byl původně navržený na SLA tiskárny používající DLP projektor, nikoliv modifikovaný displej. Z hlediska softwaru v tom však není zásadní rozdíl (data se posílají přes HDMI kabel buď do řídící desky displeje nebo projektoru). Později byl firmware jeho tvůrcem modifikován i na displeje, nicméně v době psaní práce jsem nenalezl žádný podobný projekt volně ke stažení. Řídící elektroniku jsem si buď navrhl sám anebo zakoupil.
   2.) Celý návrh tiskárny byl zhotoven v softwaru Autodesk Inventor. Dokumentace byla vytvořena z CAD podkladů a hlavní použití tohoto konceptu spočívalo právě ve spojení 3D modelu a dokumentace (jakákoliv změna CAD dat se ihned projevila v dokumentaci, nebylo tedy třeba dokumentaci zpracovávat zcela odděleně). Digitální dvojče jsem použil i při výrobě dílů na 3D tiskárně. Další možnosti digitálního dvojčete jako FEA a fotorealistické rendery jsem však nevyužil.
   3.) Technický návrh zařízení; kompletace zařízení; odstranění chyb; tvorba dokumentace a webových stránek. Můj garant mi pak pomáhal s výrobou některých nestandardních komponent (nemám doma v dílně pásovou pilu apod.) a formálními náležitostmi práce (citace apod.)
   4.) Návrh kalibračního mechanismu. I když zatím není kvůli špatně zvolené metodě výroby (vizte níže) tak spolehlivý, jedná se o originální řešení, se kterým jsem se u jiných obdobných tiskáren nesetkal.
   5.) Bohužel jsem zatím neměl možnost přesnost změřit.
   6.) Praskání má dvě příčiny: Zaprvé se výtisk vždy trochu přilepí i k FEP folii a při odlepení je tak na tenký profil kladen velký tlak; zadruhé případná krátká doba osvitu nemusí zcela fotopolymer vytvrdit. Řešení spočívá hlavně v lepším nastavení tisku (pomalá rychlost posuvného mechanismu při posunu nahoru a dostatečná délka osvitu).
   7.) Bohužel stále ne zcela uspokojivá. Kvůli nízké úspěšnosti tisku, zapříčiněné mj. mikrotrhlinou v kalibračním mechanismu, jsem se nyní rozhodl opustit koncept „bez CNC“ a navrhnul čtyři kritické komponenty z vyfrézovaného hliníku. Až bude mechanismus zkompletován očekávám razantní zvýšení úspěšnosti tisku. Potíž je totiž v tom, že podložka má tendenci se při tisku např. o čtvrt stupně natočit, a to samozřejmě zapříčiní selhání tisku. Při použití kovových dílů však budu moci kalibrační šrouby více dotáhnout bez rizika prasknutí a podložka by se tak neměla při tisku nijak natáčet ani pohybovat.
   8.) Ano, jedná se o překlep, jde samozřejmě o vstupní příkon modulu.
   9.) Zde se jedná o nešťastnou formulaci z mé strany. Přesnost ±1μm je vzhledem ke kvalitě trapézového šroubu velice ambiciózní a zřejmě nedosažitelná (neměl jsem ji ani možnost změřit). Vůli jsem nijak formálně nespecifikoval. Vzhledem k nízkému, a hlavně jednostrannému zatížení posuvného mechanismu však neočekávám zásadní nedostatky při případném měření přesnosti (např. odchylka v 0.1 mm a více).
   10.) Přiznávám, že jsem se domníval, že vstup je dimenzován na 5 V. Naštěstí jsem žádné problémy při provozu nezaznamenal. Pokud však budu dělat další iteraci, návrh poupravím na 3,3 V.
   11.) Momentálně nemám přístup k datům z období srpen až listopad 2019, ale v období prosinec 2019 až květen 2020 si CAD podklady stáhlo 38 uživatelů. O dalším člověku, co si tiskárnu postavil nevím.

  • #24372 Odpovědět
   Jakub Svoboda
   Host

   Dobrý den, děkuji za otázky a zde přikládám odpovědi
   K první otázce: Mezi reálné výsledky, kterých jsem v tomto případě dosáhl bych zařadil pouze samotný návrh simulace. Do samotné stavby raketového motoru a jeho testování jsem se nepustil, jelikož se mi zaprvé nepodařilo dohledat přesnou legislativu, která by stavbu raketového motoru zastřešovala, a nechtěl jsem se chovat protiprávně. Dále sehnat odpovídající množství chemických látek s odpovídající koncentrací by bylo pro mě, jako pro člověka, který nemá žádné odborné chemické vzdělání těžké, a musel bych sehnat někoho, kdo by mi pomohl jenom s tímto. Navíc s tahem přes 60 kN u mořské hladiny by bylo složité testovat funkci tohoto raketového motoru bez odborné způsobilosti a nedostatečného zázemí.
   Pokud bych chtěl přistoupit ke stavbě a testování, tak bych prvně vyrobil motoru o tahu maximálně 500-1000 N, na kterém bych se pokusil vyladit veškeré problémy, a teprve potom se pokusit sestavit takto velký motor.
   K druhé otázce: Postup jsem sice neuváděl neuváděl, přesto se ho pokusím zde osvětlit. Bylo důležité, aby palivo, které vstupuje vstřikovačem do spalovací komory mělo tlak vyšší, než je tlak ve spalovací komoře. Tento tlak nebývá většinou nijak zvláště velký, v podobných případech jako jsem řešil já, asi 2 atm. Pokusil jsem se vypočítat pomocí úpravy Bernoulliho rovnice, jaké rozměry by musely mít vstřikovače, pokud by z turbočerpadla vacházela pohonná látka pod tlakem o 1 MPa, vyšší, než kolik by byl tlak ve spalovací komoře. Z toho mi vyšly výsledky přibližně 1,17 mm a 2,06 mm. Rozhodl jsem se tedy použít vhodnější hodnoty, aby byla jednodušší případná výroba, jelikož i tak bude tlak kapaliny vycházející ze vstřikovače vyšší, než jaký bude tlak ve spalovací komoře.
   Ke třetí otázce: Směs byla aproximována na tyto dva plyny kvůli tomu, že jejich hmotnostní podíl je nejvyšší v celém zastoupení. Nutnost aproximace byla důležitá především kvůli možnostem výpočetního programu. Přesto, oxid uhličitý má podobné vlastnosti jako oxid uhelnatý, který se postupně mění dále na oxid uhličitý. Pod vodní páru můžeme zařadit i jednoatomový vodík a kyslík (kterých je ovšem velmi malé množství), hydroxylovou skupinu aj. Jediný prvek,který je vcelku dost zastoupen a nebyl přítomný simulace byl molekulární vodík. Reálný výsledek by byl přibližně stejný a to především proto, že zatímco molekulární vodík bude díky své nízké molekulární hmotnosti zajišťovat rychlejší proudění směsi, tak mangan a hliník v oxidu hlinitém, budou díky své vysoké hmotnosti zpomalovat proudění směsi. Přesto by v realitě nastaly dvě drobné odlišnosti, které se ovšem nedají pořádně nasimulovat. Pokud by nebyla vnitřní část spalovací komory pokovena kovem odolným oxidaci, tak by k ní vlivem vysoké teploty a objemu atomárního a molekulárního kyslíku došlo. Zadruhé, jelikož oxid hlinitý by se nacházel v kapalné podobě, pak by se mohlo stát, že by se spojilo větší množství „kapiček“ oxidu hlinitého a způsobily by turbulence v proudění. Jediným velkým rozdílem by bylo, že v rámci simulace byla stěna komory brána za adiabatickou, ale reálně by šlo o regenerativně chlazenou, což by mohlo snížit výkon motoru o maximálně 2%. Ovšem dle možností se jedná o relativně věrnou podobu simulace.
   Ke čtvrté otázce: Záleží na raketovém motoru. Motory Merlin používané v raketě Grasshopper Falcon 1, Falcon 9 a Falcon Heavy používají RP-1 a kapalný kyslík. Motory Super Drago používané na kapsli Crew Dragon používají hypergolické pohonné látky. Nové motory Raptor pro Starhopper, Starship, Super heavy a další nové rakety (Elon Musk mění označení a návrh několikrát do roka) používají kapalný methan a kapalný kyslík, přičemž se jedná o první raketový motor používající tuto kombinaci, ovšem k dnešku je ve vývoji několik dalších motorů od jiných společností. Nevím ovšem název RCS, neboli orientačních motorů, které SpaceX používá, ale palivem pro ně bude nejspíše opět hypergolická pohonná směs.

  • #24389 Odpovědět
   Lea Vagnerová
   Host

   Dobrý den,
   zde jsou odpovědi na Vaše dotazy.

   Můžete stručně popsat co je ochranná atmosféra svařování TIG a k čemu slouží
   Ochranná atmosféra je tvořena inertním plynem, chrání tavnou lázeň i netavící se wolframovou elektrodu před přístupem vzduchu a tím pádem před nežádoucími účinky okolní atmosféry, usnadňuje také zapálení oblouku a jeho stabilní hoření.

   Na straně 15 uvádíte, že jste nemohla zjistit přesnost výroby. Jak jste tedy dílce měřila a vyráběla?
   Výstružník a soustruh, na kterých jsem pracovala, jsou ještě po mém pradědovi, nebyla jsem tedy schopná dohledat původní přesnost, se kterou stroje pracovaly. Po přeměření dílů jsem došla k přesnosti 0,1 mm.

   Jakou metodou byl válec a píst vyroben a jak vzájemně těsní?
   Válec jsem vyráběla na soustruhu a výstružníku. Nejdříve jsem kulatinu zkrátila na stanovenou délku a srovnala čela. Do kulatiny jsem vyvrtala menší otvor než stanovený průměr a poté dokončila výstružníkem na přesný průměr. Píst a stěny válce tak k sobě těsně doléhají. Mosazná dýnka jsem soustružila a následně do každého z nich vyvrtala čtyři otvory pro svorníky, které stáhly válec a dýnka k sobě pomocí matiček, takže válec nepropouští páru. Svorníky válce jsem vyrobila ze závitové tyče. Píst jsem vyrobila soustružením a pístní tyč jsem měla připravenou s požadovaným průměrem. Na jednom konci jsem zhotovila závit pro našroubování pístu, z druhé strany jsem vyřízla drážku pro připojení ojnice a vyvrtala otvor pro čep ojnice.

   Jaké tolerance a drsnost povrchu byste předepsala na píst?
   Dosažitelnou drsnost bych předepsala 1,6 – 3,2 µm.

   Odhadněte přibližně výkon stroje
   Výkon stroje se pohybuje v rozmezí 65 – 70 W.

   Děkuji

  • #24399 Odpovědět
   Tomáš Kadlec
   Host

   Dobré ráno,

   zařazení hospodárného rychlostního stupně by nemělo mít vliv na životnost motoru. Vzhledem k tomu, že vznětové motory moderních nákladních automobilů disponují systémem přímého vstřikování Common-Rail, je možné přesně řídit dávkování paliva. S tímto elektronickým systémem vstřikování paliva je možné do motoru při spalovacím cyklu nedodat žádné palivo. Nicméně motor zůstává stále v chodu, tudíž je stále mazán, chlazen atd. Stejně tak i ostatní části zůstávají v chodu, jako např. palivová soustava, kde motorová nafta slouží jako mazivo i chladivo (např. pro čerpadlo v nádrži). Dle mého názoru tedy zařazení HS nemůže ovlivnit životnost motoru.

   Výrobní cenu samotné převodovky odhaduji přibližně na 10 000.- Kč. Vzhledem k její jednoduchosti by největší cenová položka byla výroba ozubených kol, ložiska a pneumatický motor. Víčka, spojovací, zajišťovací součásti a polotovary na výrobu hřídelů jsou levné, snadno dostupné součásti. Skříň této převodovky je pro její jednoduchost svařena z ocelového plechu, to je taky levná součást.
   Co se týče úpravy pohonného ústrojí pro použití HS:

   – Pokud bychom HS montovali do nákladního automobilu, který pro něj není nijak konstrukčně upraven, museli bychom provést následující akce:
   – zkrátit kardanový hřídel vedoucí z převodovky do rozvodovky
   – upravit bok základní převodovky pro připojení HS převodovky
   – upravit čep výstupního hřídele základní převodovky pro spojení s HS převodovkou
   – zavést tlakový vzduch do převodovky HS pro práci pneumatického motoru
   – připravit podvozek vozidla pro upevnění HS převodovky ( přidělat díry na šrouby, atp.)
   – upravit řídící jednotku převodovky a motoru

   Pokud bychom tedy montovali HS do vozidla, které pro něj není konstrukčně připraveno, tyto akce by mohly vyjít na 5000 – 10000.- Kč. Hlavní položka je úprava skříně základní převodovky.

   Vzhledem k tomu, že vozidlo může na palivu ušetřit ročně až těch 15 900.- Kč, tato úprava se z ekonomického hlediska rozhodně vyplatí. Nákladní automobily se u dopravních firem obvykle obměňují až po ujetí vysokého počtu kilometrů, který může přesáhnout i milion. To znamená, že jsou v provozu přibližně 8-10 let. Nicméně, poté nejdou na šrotiště, z praxe vím, že se často prodávají do zemí jako je např. Irák, Afghánistán atd.. Peníze, které investujeme do HS by se tak firmě měly do dvou let vrátit, což samozřejmě závisí na ceně PHM a ročním nájezdu. Nicméně, nezapomínejme na další důležitou věc, kterou s sebou nese úspora paliva – snížení emisí a zmenšování zátěže pro životní prostředí. Až vznikne emisní třída EURO 7, tyto automobily by jí mohly plnit, a tak by se mohly snížit i náklady za mýto. (Více škodlivá vozidla platí více.)

   Tento nápad jsem konzultoval hlavně s lidmi, kteří se pohybují v praxi – automechanici, řidiči… Nápad jim připadal smysluplný. Profesoři ze SŠ mi navíc potvrdili, že mnou navrhnuté technické řešení je reálné.

   V budoucnu bych chtěl tuto práci dále rozvést, zdokonalit. Při studiu na VŠ se určitě najdou lidé, kteří budou schopni mi s prací poradit. Chtěl bych také navrhnout experiment, který by zjistil, jaké ztráty mechanické energie např. převodovka HS může způsobit a rád bych také provedl různá měření, abych se dokázal přiblížit reálně ušetřené částce za PHM. Až bude práce hotová, dotažená až do poslední fáze, ‚vymazlená‘, rád bych ji nabídl nějakému výrobci nákladních automobilů, případně výrobci převodovek, za předpokladu získání pracovního místa.

   Doufám, že jsem uspokojivě zodpověděl Vaše dotazy.

   Přeji krásný víkend

   Tomáš Kadlec

   SPŠSE DUKELSKÁ 13, ČESKÉ BUDĚJOVICE

  • #24452 Odpovědět
   Richard Kokštein
   Host

   Vážená poroto,
   zasílám odpovědi na položené otázky.

   V jaké formě a pod jakou licencí Vám byla poskytnuta norma ČSN EN 60 529 zmíněna v kapitole 1.2?

   Normu ČSN EN 60 529 má firma zakoupenou a poskytovala nám jí během konzultací v papírové podobě. Na první nebo druhé schůzce jsme si ujasnili poloměr výkyvné trubice, podle toho určili potřebné parametry zkoušky, zapsali si je a doma při konstrukci jsme pracovali pouze s našimi zápisky. Netuším, jestli se v našem případě jednalo o nějakou určitou licenci, pod kterou jsme měli k normě přístup.

   V prezentaci na Youtube, konkrétně v čase 6:54 je vidět umístění části elektroinstalace ve stejném prostoru a bezprostřední blízkosti nádob na vodu. Jak je zde řešena bezpečnost této instalace vzhledem k možnosti kontaktu el. zařízení s vodou?

   V daném čase můžeme vidět el. zdroj umístěný na dně přípravku a box s řídící elektronikou. Pokud se ptáte na box, ten je umístěný na držáku a je to jeho finální pozice. Nachází se pod vaničkou, která je dobře zatěsněna silikonem. Nenachází se ani v blízkosti ostatních dílů, pomocí kterých by na box mohla stéct nebo kapat voda. Pokud myslíte el. zdroj, jeho umístění bylo dočasné. Sloužil pro test motoru a elektroniky. Ve finální verzi přípravku se bude nacházet mimo přípravek a do přípravku povede pouze kabel s 24 V. Bezpečnost je řešena umístěním prvků a nízkým napětím použitým v přípravku.

   Máte bezpečnostní snímač na otevření dveří, který zastaví čerpadlo?

   V době natáčení videa nebyl snímač na přípravku přítomen. Už na začátku návrhu bylo s firmou domluveno, že takové čidlo se na dveře nainstaluje. Kromě čerpadla čidlo zastaví také motor. Přípravek od doby natočení videa pokročil a před zařazením do provozu se bezpečností snímač na přípravek určitě nainstaluje.

   Jak měříte že konektor ve zkoušce těsnosti obstál?

   Po dokončení zkoušky lidé ve firmě konektor vyndají a provedou na něm nám neznáme testy. Bohužel jsme se o tento krok nezajímali. Pokud mohu hádat, určitě provedou vizuální kontrolu a zkusí konektor zapojit do obvodu, ve kterém poznají, jestli došlo ke zkratu mezi jednotlivými žílami.

   Jak probíhaly hydro testy?

   Přípravek ještě nedokončil žádný test. Pořád je ve fázi dokončování. Poslední nám známé výsledky jsou ty ve videu, kdy se zjistilo, že čerpadlo je velice slabé a bude muset být nalezena silnější náhrada. Tuto část práce mají na starost hlavně odborníci ve firmě.

   Jak byl stanoven průměr otvorů na ostřikovacím rameni?

   Pokud je otvorem myšlen průměr trysky, tak ten jsme dostali zadaný v dříve zmíněné normě. Jedná se o 0,4 mm trysky (používané na 3D tiskárnách).

  • #24469 Odpovědět
   Jakub Palowski
   Host

   Dobrý den,

   děkuji Vám za dotazy.
   Proč používáte počáteční a průběžný doraz?

   Počáteční dorazy slouží k ustavení pásu pro první krok (po prvním kroku jsou odejmuty),jiné využití nemají. Průběžný doraz slouží pro zpřesňování kroku. Délka průběžného dorazu je delší než volná délka sestavy hledáčku a obrysového střižníku. Funguje to tak, že se pás nejdříve zapře o průběžný doraz, poté se hledáčkem vystředí otvor po předchozím kroku(děrování) a nakonec se vystřihne konečný tvar.

   Pootočením střižnice by došlo k lepšímu využití plochy. Nezvažoval jste tuto možnost?

   Ano, uvažoval jsem nad tím, ve své prezentaci jsem zmiňoval jiný způsob řešení nástřihového plánu. Pootočení střižnice jsem chtěl provést, ale neměl jsem k dispozici vzorce pro výpočet výsledné střižné síly (těžiště). Vzorce na výpočet těžiště čar a oblouků jsem vyhledával v různých technických učebnicích, ale ne všechny jsem našel, proto jsem nástřihový plán vyřešil takovým způsobem.

   Můžete napsat za jakým účelem vlastně vznikla tahle práce?

   Tato práce je originálně má maturitní práce, kterou jsem upravil a doplnil o další informace a výkresy.

   proč 44 mm pás plechu se má odstřihnout?

   Jednotlivé pásy se musí nejdříve zhotovit stříháním na šířku 44 mm (hodnota b) to proto, aby bylo možné tento pás vůbec vsunovat mezi vodící lišty, čili do sestavy střižné skříně.

   mluvíte o automatizaci, ale ta tam není

   Ano, je tam zmíněna. Předpokládám, že pás může být automaticky podáván podavačem pásu, který bude dokoupen, nebo případně vyřešen jednotlivou firmou či dílnou, která bude střihadlo používat. Automatický posuv pásu slouží v tomto případě pouze pro zpřesnění kroku. Toto střihadlo je plně funkční i bez použití automatického posuvu pásu, proto je v práci použit průběžný doraz a hledáček.

   V práci uvádíte na výkresech v některých případech rozměry na 0,01mm. Jak při lisování tuto přesnost zajistíte?

   VZhledem k tomu, že stříhání je metoda přesného tváření, je nutno dodržet tyto rozměry a tolerance. Zajistím je tak, že výroba jednotlivých částí sestavy (střižnice, střižníky,…) bude provedena nejdříve nahrubo a poté se pomocí různých dokončovacích metod zajistí jejich přesný rozměr. Například hodnota délky výstřižku, která je 45,22mm, je nutno dodržet, protože výstřižek musí mít přesné rozměry, jinak by byl zmetkový. Rozměry s přesností na 0,01mm vznikly především vytvořením rozvinu. Takové rozměry jsou ovlivněny K-faktorem plechu a dodržením ČSN pro velikost můstku(hodnota m). Ostré hrany střižnice budou vyrobeny vyjiskřováním.

   Na případné další dotazy Vám rád odpovím.
   Jakub Palowski – Postupové střihadlo
   SPŠ Karviná

  • #24491 Odpovědět
   Škop Daniel
   Host

   -Válec je specifický na výrobu z toho důvodu, protože není průchozí. Byl vyroben ze 6HR mosazné tyče, jelikož se takto dal skrz podélnou plošku lehce připevnit k tělu stroje. Také jsem volil tento materiál, jelikož byl k dispozici. O „vypouklosti válce“ jsem nikde nic nepsal, této úpravy doznal píst, jeho průměr na střední délce je o 1/10 mm menší, než průměry na jeho horní a dolní hraně, z důvodu snížení tření. Postup výroby válce: Nejprve jsem osoustružil přední čelo válce, na tomto čelu se nachází příruba pro parovod. Nyní jsem válec vyndal ze sklíčidla soustruhu a vložil jsem ho zpět již opracovanou stranou napřed. Dále jsem upíchl přebytečný materiál a zarovnal jsem zadní čelo válce. Navrtáváčkem jsem si do válce vyvrtal středící důlek a potom jsem postupně vrtáky o průměru 6, 10 a 13 vyvrtal opatrně budoucí vnitřní dutinu válce. Mosaz při vrtání vrták „vtahuje“ a vrták se potom v tomto materiálu kouše, proto jsem musel postupovat opatrně, zárověń jsem často čistil odváděcí drážky vrtáků na špony. Po vyvrtání dutiny do požadované hloubky jsem vnitřní dutinu válce vystružil válcovým výstružníkem o průměru 13,5 v toleranci H8. Nyní jsem srazil vnější hrany zadního čela válce a vyndal jsem válec ze sklíčidla. Na válec jsem přiletoval upevňovací mosaznou destičku se dvěmi šrouby M 2,5, která je stejně široká jako ploška 6HR tyčového materiálu, z něhož je válec vyroben. Válec jsem odložil stranou a vyrobil jsem píst o průměru13,8. Píst jsem následně opracoval pomocí smirkových papírů do již dříve popsané podoby. Nesrážel jsem hranu dna pístu. Potom, co jsem měl k dispozici píst, tak jsem se mohl vrhnout na „výbrus“ válce. Tento výbrus byl proveden ručně, pomocí dřevěnného pístu potaženého smirkovým plátnem. Tento přípravek měl vnější obvod kuželový, jeho největší průměr byl v místě dna pístu. Nezaměňujte dřevěnný píst umožňující záběh motoru a mosazný píst, který je jedinným skutečným pístem motoru. Záběh probíhal následovně: Naolejovaným pístem, uchyceným v ruční vrtačce jsem po dobu cca 10s brousil neustálými pohyby dopředu a dozadu válec, následně jsem dřevěnný píst z válce vyndal, válec jsem omyl v benzínu, vysušil a následně jsem vyzkoušel, jak jde píst do válce vsunout. Touto metodou se mi po několika hodinovém trápení píst „dostat“ až 4mm před požadovanou horní úvrať. Následně jsem válec brousil již pouze smirkovým plátnem na prstu, vrtání válce již umožńuje vsunout do válce prst. Takto jsem ručně obrušoval „zrcátka“ uvnitř válce, dokud jsem píst nedostal až 5/10 mm před požadovanou horní úvrať. Zbylé opracování válce by se dlo nazvat záběhem motoru. Potom, co jsem motor složil, tak nešel přetočit přes horní úvrať. Takže jsem neustálým přetáčením motoru ze strany na stranu (při dostatečné dodávce oleje do válce a celkově útrob stroje) dosáhl toho, že si píst sám „opracoval“ vnitřní průměr válce v horní úvrati tak, aby se dal motor přetočit přes horní úvrať. Motor se cca první půl hodinu záběhu v horní úvrati odůvodnitelně sekal, což se projevovalo při nízkých otáčkách a rzběhu stroje. Nyní je toto sekání již velice málo postřehnutelné, při pomalém přetáčení pístu přes horní úvrať. Časem asi úplně vymizí. Přisuzuji to i omačkáním hran dna pístu. Operace záběhu soustavy válec- píst mi trvala zhruba 12h, již bych nikdy takto nekonstruoval válec, i když to funguje.
   -Časování rotačního ventilu se již po prvním vyfrézování přestupních kanálů nedá nijak upravovat, musel by se jedině vyrobit nový klikový hřídel.
   -Drsnost vnitřního povrchu válce bych nyní volil asi Ra 1,6, tak aby byl povrch jemný, ale aby na něm byly velice jemné drážky, na kterých by se zachytával olej. To samé platí i pro píst.
   -Klikový hřídel, neboli rotační ventil byl přesně pomocí smirkových papírů zabroušen do vystruženého mosazného kluzného ložiska klikového hřídelu. Jemný olejový film a tento fakt, že je klikový hřídel zcela bez vůlí v ložisku velice dostatečně zamezuje úniku páry. Průchod páry skrz přestupní kanály zárověń způsobuje neustálé mazání klikového hřídele. Celý motor se maže sám průchodem páry, i dolní ložisko ojnice.
   -Na motoru bylo použito jedinného těsnění a sice u příruby parovodu vedoucího do válce, všechny ostatní součísti byly do sebe přesně zabroušeny.
   -Účinnost mého parního stroje bych si netroufl změřit, jelikož mi přijde, že je o nereálné. Měření výkonu motoru jsem uváděl ve své práci. Orientačně jsem ho zjistil z otáček za 10s a váhy, kterou byl motor po dobu 10s při konstantních otáčkách zvedat svisle nahoru při tlaku 2Atm. Provozní tlak kotle neznám, takže ani nevím jaký má motor výkon v praxi.

  • #24497 Odpovědět
   Jakub Záhora
   Host

   Pevností výpočty klikového mechanismu nebyly provedeny, síly na vstupech jsou ale stejné jako u klasického motoru (směs se zažehne a vznikne tlak ve spalovací komoře jako u klasického spalovacího motoru). Rozklad sil jsem znázornil na obrázku č. 5. Oproti klasickému klikovému mechanismu není žádná z rozložených složek větší. Navrhované průřezy a tvary pohybového ústrojí nejsou menší než u obdobného klikového mechanismu, dá se tedy logicky předpokládat, že navrhovaný mechanismus, zatížené způsobené funkcí motoru snese. Pevnostními výpočty by mělo smysl zabývat se v případě, kdybych chtěl konstrukční rozměry navrhovaného mechanismu nějak výrazně zmenšit.

   K mrtvým úvratím dochází na klice vnitřního oběžného kola, ty jsou kompenzovány pohybem vnitřního kola po roztečné kružnici ozubení.

   Důvodů proč se toto pohybové ústrojí nepoužívá, může být mnoho: Může jít o konstrukční řešení, které zatím není známé, výroba standardních motorů je do značné míry závislá na sériové výrobě mnoha jejich dílů, zavedení serializace nových konstrukčních řešení může pro výrobce znamenat příliš velké investice, nová řešení často představují dlouhou etapu různých zkoušení a testů (únava materiálu, opotřebení…). Nové málo známé konstrukce například Duke engine, také nevidíme u běžně sériově vyráběných vozů, přestože má toto řešení své výhody, jde o poměrně novou konstrukci motoru, kerá se teprve zavádí. Vanklův motor se například již zavedl a je mnohem výhodnější (vyšší účinnost, menší konstrukční rozměry, jednodušší konstrukce), ale teprve v praxi se ukázalo že jsou v motoru problémy s těsněním. O mnou navrhované konstrukci jsem zatím nikde neslyšel.

   Pro vytištění 3D modelu motoru byly provedeny pouze technologické změny související s 3D tiskem (vůle v ozubení a pístech).

   Hnací síla se z ojnice rozkládá do dvou směrů. V případě klasického klikového mechanismu se jedna složka rozkládá po ojnici, která se otáčí (tato síla se táhne přímo po ojnici a způsobuje pohyb kliky). Druhá složka se u klasického klikového mechanismu rozkládá do ramene kliky a působí tak v radiálním směru přímo na osu klikového hřídele (je neúčinná). U nového mechanismu se první složka rozloží do ramene vnitřního ozubeného kola, druhá složka pak do ramene kliky, po kterém se vnitřní ozubené kolo otáčí (obě složky jsou účinné).

  • #24503 Odpovědět
   Jan Mejta
   Host

   otázka č. 1
   V drážkách pístu pro pístní kroužky se nacházejí zámky pístních kroužků. U dvoudobého motoru jsou zámky umístěny tak, aby při pohybu pístu ve válci zámky nebyly v prostoru sacího, výfukového či přepouštěcího kanálu. Pokud by pístní zámky a mezera na pístním kroužku stíraly povrch válce v oblasti kanálu, mohlo by dojít k zadření motor, poškození nikasilu nebo vložky válce.
   otázka č. 2
   U kontaktního zapalování se předstih nastavuje umístěním pístu do horní úvrati, následně se mezi přerušovač vloží spárová měrka s tloušťkou 0,4 mm. Přerušovač by měl spárovou měrku přitlačit při otáčení klikovým mechanizmem proti směru otáčení. Při přitlačení spárové měrky musí být píst 1,5 mm před horní úvratí.
   U bezkontaktního zapalování se pouze stator nastaví na na polohu vyznačenou na bloku motoru.
   otázka č. 3
   Kluzné pouzdro se ve skutečnosti vyrábí bronzu (CuSn) nebo ocelové, které má na sobě vrstvu olověného bronzu (CuPbSn).
   otázka č. 4
   Upravený motor je nastaven na chod ve vysokých otáčkách oproti sériovému motoru. Hlavním důvodem je rezonanční výfuk, který výkon v nižších otáčkách sníží, naopak ve vysokých otáčkách zvýší. Pokud by se na sériový výfuk aplikoval rezonanční výfuk právě určen pro sériový motor, taktéž by se výkon sériového motoru v nízkých otáčkách snížil. Taktéž určitou roly hrají velikosti a tvary kanálů válce.
   otázka č.5
   V mém případě se objem válce výrazně nezměnil. Pokud se objem válce motoru navyšuje, mělo by se myslet na celý klikový mechanizkus a pohyblivé části motoru. Dále se nesmí zanedbat kliková skříň, která je konstruována na určité změny a velikosti tlaku. Při ponechání sériových součástek, které nejsou na úpravy doporučeny, dochází k nadměrnému opotřebení a může dojít k vážnému poškození.
   otázka č.6
   Upravený motor byl zatím používán 56 motohodin. Při kontrole okolo 50 motohodin byl motor rozložen a prozkoumán. Ložiska, spojka, klikový hřídela a píst nejeví žádné poškození. Bylo nutno vyměnit pouze pístní kroužek, který byl znatelně opotřebený.

  • #24509 Odpovědět
   Michal Trs
   Host

   Dobrý den,

   1. Samozřejmě se tato práce jako učební pomůcka zařadit může.

   2.,3. Práci jsem chtěl využít k představení systému AVV veřejnosti, protože jsem se snažil informace o AVV co nejvíce zjednodušit, a hlavně mi šlo o vysvětlení toho, jak je tento sytém důležitý pro bezpečnost na železnici, a že by bylo velmi dobré pokrýt tímto systémem co nejvíce km alespoň hlavních tratí a vybavit mobilní částí víc železničních vozidel. Má práce tedy neslouží k praktickému využití, protože nepřináší žádné nové zlepšení, ale pouze mé doporučení.

   4. Jelikož se MIB skládá ze dvou hranolů a každý z nich obsahuje 8 permanentních magnetů, tak výsledný číslo magnetů je 16. Permanentní magnet má dva póly, tudíž z nich jde složit kód ve dvojkový soustavě pomocí jedniček a nul. Výsledná kombinace tedy využije pouze tyto dvě číslice. Když tedy počet možných čísel v kombinaci umocníme celkovým počtem čísel (míst) v kombinaci – 2 na šestnáctou, vyjde nám číslo 65 536‬, což je maximální počet kombinací.

   Děkuji Vám za dotazy,

   Michal Trs

  • #24521 Odpovědět
   Matyáš Háze
   Host

   1) Turbínu jsem vyráběl celou sám, otec mi pomáhal hlavně v teoretické oblasti, v diskuzi a kritice některých mých nápadů. Děda mi pomáhal hlavně tím, že jsem na některé operace mohl využít jeho dílnu, kde má lepší strojní vybavení něž naše doma.
   2) Kavitace je vytvoření dutin v kapalině, při místním poklesu tlaku. Dutiny jsou vyplněny vakuem a po chvíli se zhroutí a vytvoří rázovou vlnu. Vzniká často na lopatkách turbín a nebo lodních šroubů a může způsobit jejich poškození.
   3) Při výběru turbíny jsem využíval stránky http://mve.energetika.cz , kde je u většiny turbín jednoduchá excel kalkulačka na výpočet rozměrů turbíny. Po vypočtení mi vyšel rozměr oběžného kola turbíny 50mm a při vydělení obvodu oběžného kola běžným počtem lopatek 32, vychází šířka štěrbiny mezi lopatkami necelých 5mm a to nepočítám šířku plechu použitého na lopatky, který by ji ještě zmenšil. Navíc by turbína měla průběžné otáčky cca 1900 za minutu a oběžné kolo by potřebovalo vyvážení.
   4) Musí být poloviční aby voda dokázala lopatku doběhnout, naplnit ji a odpadnout nulovou rychlostí. Paprsek má rychlost v, lopatka rychlost v/2; paprsek má oproti lopatce rychlost v/2. Dopadne-li na lopatku, která otočí jeho směr, tj. rychlost v/2 od lopatky, nám se zdá že voda volně od lopatky odpadá a byla předána energie paprsku.
   5) Pokud myslíte sací koš ve videu, tak sací koš je celý ponořený těsně pod hladinou . Od natočení videa jsem po sacím kosem vyhloubil prohlubeň, aby se sací koš tolik nešpinil od nečistot na dně.
   6) Ano, uvažoval jsem. Ale myšlenku jsem odložil na neurčito. Zejména kvůli tomu, že každý den chodím krmit ryby, které máme ve stavidle nad turbínou, a při té příležitosti vyčistím česle a případně nastavím turbínu na optimální průtok, který se naštěstí mění v celkem dlouhém časovém horizontu, takže není potřeba nějaké rychlé automatické regulace.
   7) Různé tvary lopatek jsem přímo nezkoušel, kvůli ceně odlévání nových, ale zkoušel jsem stávající lopatky dobrušovat, aby se paprsek co nejlépe choval na lopatce. Avšak zvýšení výkonu jsem nepozoroval a pokud nastalo, tak se schovalo do chyby měření.

  • #24525 Odpovědět
   Jakub Záhora
   Host

   Viz. odpověď č.1

  • #24582 Odpovědět
   Pešek Petr
   Host

   Dobrý den,
   Materiál nožů měl již dobrou pevnost při zakoupení, ale pro lepší vlastnosti a životnost se ještě nože nechaly zakalit, čímž se tvrdost oceli ještě zvýšila.
   Životnost nožů je velmi vysoká, protože konstrukci nože jsem vymyslel tak, že pokud dojde k otupení jedné strany, tak se buď mohou otočit a štěpkovat pomocí ostří z druhé strany nože. Pokud by se časem otupila i tato strana, tak se nože mohou po celé horní ploše přebrousit, čímž se sice sníží jejich výška, ale díky možnosti úpravy střižné vůle posunutím celého pohonu štěpkovače výš díky šroubovému mechanismu vyrobeném pod motorem, kde se díky utahování šroubů dá přesně nastavit vzdálenost štěpkovacích nožů od nože tupého.
   Druhy možných rizik se zabýval můj spoluautor, který to sepsal do své práce. Stroj je svou konstrukcí bezpečný, stabilní. Jen občas má dřevní odpad tendenci vylétávat ne pouze odpadní částí, ale také násypkou. Z toho důvodu se doporučuje nosit při štěpkování ochranné brýle. Poté je možnost vložení ruky do štěpkovacího mechanismu, proto by měl být pracovník při práci opatrný.
   S tím, že by byl pod zátěží celý nůž jsem nepočítal z toho důvodu, že štěpkovač bude používán pro slabý dřevní odpad, který dohromady při jednom střihu nebude mít větší průřez, než se kterým je počítáno. Pokud by bylo potřeba štěpkovat větší odpad, tak by se použil nesený štěpkovač, který vlastníme také, jak jsem zmiňoval ve vlastní prezentaci.
   Přesnost 0,01 je použitá pouze u kóty šířky ostrého nože, nemá význam prakticky žádný, šlo jen o zobrazení maximálního rozměru nože, aby podle toho byly vyrobeny díry do disku a nůž poté nepřesahoval přes hranu disku. Při výrobě bylo hlavně důležité, aby byl dodržen rozměr délky nože 125 mm.
   Při své přípravě práce o štěpkovačích, zejména pak její teoretické části jsem, jako jistě i ostatní „sočkaři“ hledal informace na internetových stránkách. Informace jsem čerpal i z diplomové práce, bohužel jsem při zpracování bibliografických záznamů jsem ji zapomněl uvést, za což se hluboce omlouvám. Uvedená informace z této diplomové práce je pouze v teoretické části a žádným způsobem neovlivnila další zpracování, skutečné provedení a výrobu štěpkovače. Pokud by tento odstavec nebyl v práci vůbec uveden, myslím, že by se kvalita mé práce nijakým způsobem nezměnila. Prosím o zohlednění tohoto.

   Děkuji,
   Pešek Petr

  • #24613 Odpovědět
   Martin Novák
   Host

   Děkujeme všem soutěžícím za odpovědi. Komise se jim nyní bude věnovat a práce a odpovědi hodnotit.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 40 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava
Informace o uživateli: