Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 29 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #23552 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Porota oboru 06 – zdravotnictví
   Složení poroty:
   MUDr. Roman Pajdlhauser – předseda
   MUDr. Eva Čehovská
   doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
   PhDr. Zdenka Kudláčková, Ph.D.

  • #24001 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Vážené studentky, vážení studenti, vítám Vás na celostátní přehlídce SOČ online. Otázky budou pokládány samostatně pro jednotlivé práce. Čas na vypracování je 1 hodina.

  • #24005 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Jméno a příjmení autora: Jana Nguyenová
   Název práce: Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres
   Otázky:
   1. Vysvětlete pojem difrakční světlo, viz str. 34.
   2. Výsledné preparáty jste zhotovili za využití montovacího média VectaShield (VectorLaboratories). Lze použít alternativně i jiné montovací médium?
   3. Uvádíte, že jste buňky oplachovala PBS. Uveďte složení tohoto roztoku, dále postup jeho přípravy a doporučení k jeho uchovávání.

   • #24421 Odpovědět
    Jana Nguyenová
    Host

    Dobrý den, vážená poroto,
    předně bych chtěla poděkovat za Vaše dotazy. Níže posílám své vypracované odpovědi.

    1. Vysvětlete pojem difrakční světlo, viz str. 34.
    Difrakce je jev, při kterém dochází k odchýlení světla od přímočarého směru šíření, které nezpůsobuje odraz či lom (jednoduše řečeno ohyb světla na štěrbině nebo překážce). Na difrakčním světle je založen princip kofokálního mikroskopu, neboť „překážka“ v podobě zkoumaného preparátu má velikost srovnatelnou s vlnovou délkou světla. Laserový paprsek je nejdříve zaostřován na clonku, poté prochází objektivem až ke vzorku, kde je obraz clonky zase zaostřen do bodu, jehož průměr odpovídá difrakční mezi, která představuje rozlišovací mez (průměr bodu je roven rozlišovací schopnosti objektivu). Finální difrakční obrazec tak vzniká ohybem zobrazujícího se světla na čočkách objektivu.

    2. Výsledné preparáty jste zhotovili za využití montovacího média VectaShield (VectorLaboratories). Lze použít alternativně i jiné montovací médium?
    Existuje velké množství komerčně dostupných montovacích médií, které slouží k uložení vzorku pod krycím sklem a jeho fyzické ochraně. Některé typy montážních médií ztvrdnou, aby držely krycí sklíčko pevně na svém místě, a jiné typy používají různá rozpouštědla, jako například vodu, glycerin a xylen, protože skvrny v preparátu vzorku jsou citlivé na konkrétní rozpouštědlo.
    My jsme použili VectaShield pro detekci buněčných jader pomocí interkalačního barviva DAPI a detekci přítomnosti molekul peroxidu vodíku pomocí signálu fluorescenčního senzoru HyPer (detekce díky značce GFP vložené do sekvence regulační domény proteinu OxyR v senzoru). Toto médium umožňuje dobrou fluorescenci při zobrazování vzorků buněk. Je obohacen o DAPI (jako tzv. counter-stain pro DNA).
    Při výběru montovacího média je tedy třeba vzít v potaz účel jeho použití a funkce média. Montovací média by měla mít v ideálním případě index lomu co nejblíže indexu fixovaného proteinu (přibližně 1,53). Je to z toho důvodu, že jak světlo prochází z jednoho média na druhé, mění svou rychlost a ohyby. Motovací médium s indexem lomu blízkým fixovanému proteinu proto bude transparentní pouze pro obarvené tkáňové prvky. Mezi další komerčně dostupná montovací média, která lze alternativně použít, patří např. ProLong® Gold Antifade Mountant with DAPI (P36935), Flouro-Gel II s DAPI (#17985-50) či DAPI Fluoromount G-Southern Biotech.

    3. Uvádíte, že jste buňky oplachovala PBS. Uveďte složení tohoto roztoku, dále postup jeho přípravy a doporučení k jeho uchovávání.
    Pro oplach buněk jsem používala PBS, protože velmi dobře napodobuje pH, osmolaritu a koncentraci iontů lidského těla (jedná se o izotonický roztok) a je pro buňky netoxický. Složení roztoku 1xPBS (pH 7,4): NaCl (137 mM), KCl (2,7 mM), Na2HPO4 (10 mM), KH2PO4 (1,8 mM). Postup přípravy roztoku o objemu 1l: 1) Ve vhodné nádobě si připravíme 800 ml destilované vody. 2) Přidáme 8 g NaCl, 200 mg KCl, 1,44 g Na2HPO4 a 240 mg KH2PO4. 3) Roztok důkladně promícháme upravíme na požadované pH, v našem případě to bylo pH=7,4 (lze upravit např. pomocí HCl nebo NaOH. 4) Do roztoku dolijeme destilovanou vodu do objemu 1 litru. PBS má dobrou skladovatelnost, v přítomnosti iontů zinku se však vysráží. Uchovává se při normální laboratorní teplotě (15°C až 30°C), nedoporučuje se však používat déle než 12 měsíců od data přípravy. Důležité je především nekontaminovat roztok.

    Doufám, že se mi podařilo zodpovědět Vaše otázky.

    S pozdravem a přáním pěkného zbytku dne
    Jana Nguyenová

  • #24009 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 2
   Jméno a příjmení autora: Helena Petráňová
   Název práce: Optimalizace disoluční zkoušky pro různé lékové formy tadalafilu, ibuprofenu a apremilastu měřené pomocí UV – VIS spektrometrie
   Otázky:
   1. Na str. 20 uvádíte, že látka ibuprofen se kromě jiného užívá k léčbě zánětlivých onemocnění, jako je juvenilní idiopatická artritida a revmatoidní artritida. Uveďte jiné účinné látky, které se používají u těchto indikací.
   2. Doporučila byste Ibalgin k tišení bolesti u osoby trpící chronickou vředovou chorobou? V případě ano/ne proč?
   3. Přibližte více Behcetovu chorobou (syndrom).

  • #24014 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 3
   Jméno a příjmení autora: Adéla Molnárová
   Název práce: Zdravý životní styl náctiletých žen
   Otázky:
   1. Jaké jsou další možnosti pro získání hodnot basálního metabolismu, kromě zmiňované Harris-Benedictovy metody?
   2. Ve sportu a fitness se často využívá k hodnocení metoda kaliperace. Můžete ji prosím blíže specifikovat?
   3. Velmi důležitou metodou pro hodnocení metabolismu u zdravého či nemocného jedince je metoda nepřímé kalorimetrie. Můžete ji prosím blíže specifikovat?

  • #24017 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 4
   Jméno a příjmení autora: Marek Brousil
   Název práce: Využití vstřebatelných nanomateriálových patchů v chirurgii gastrointestinálního traktu – experimentální studie
   Otázky
   1. Na str. 15 uvádíte, že experimenty byly prováděny na krysách, králích a prasatech? Opravdu byly experimenty prováděny na krysách?
   2. Na str. 27 uvádíte: Vzorky nejprve procházely vzestupnou řadou ethanolu (stále vyšší koncentrace). Uveďte koncetrace jednotlivých lázní. Jaké montovací médium bylo použito a proč?
   3. Na str. 28 – Vysvětlete blíže termín MAC387.

  • #24022 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 5
   Jméno a příjmení autora: Alexandra Planetová
   Název práce: Vývoj nanovláken pro regeneraci incizionální hernie
   Otázky:
   1. Jakým způsobem se podílí hormonální změny na vzniku hernie? Popište patofyziologický proces? Viz str. 9.
   2. Jaké další nosiče, kromě PCL, se v praxi využívají? Viz str. 15.
   3. Vysvětlete blíže působení Coulombových sil. Viz str. 15.

  • #24025 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 6
   Jméno a příjmení autora: Kateřina Málková
   Název práce: Spalničky a očkování
   Otázky:
   1. Uveďte odborný název viru spalniček jeho taxonomické zařazení.
   2. Jaké kroky proti šíření spalniček podniká Světová zdravotnická organizace na Madagaskaru, případně jaké jiné zdravotnické opatření se na tomto místě vyvíjejí?
   3. Jaké jsou nejzávažnější komplikace infekce spalniček v dospělém věku?

   • #24284 Odpovědět
    Kateřina Málková
    Host

    1.
    Morbillivirus, vyšší klasifikace: čeleď paramyxoviridae, podčeleď orthoparamyxovirinae
    2.
    WHO odhaduje, že míra proočkovanosti je na ostrově Madagaskar nižší než 60 %. Na Madagaskaru jsou podnikána masivní vakcinační opatření, ve vakcinačním programu bylo naočkováno přes 2,2 milionů dětí. Národní imunizační program doporučuje rutinní očkování pro děti ve věku 9-11 měsíců (jednou dávkou vakcíny). Nicméně ale proočkovanost zůstává nízká. Riziko nákazy je navíc zvýšeno například tím, že má Madagaskar nejvyšší podíl podvýživy u dětí do 5 let (47 %), což zvyšuje riziko závažných komplikací a následného úmrtí u dětí.
    Ministerstvo veřejného zdraví na Madagaskaru podniká společně s WHO různé aktivity se snahou o zlepšení situace, například aktivně posilují dohled nad vyhledáváním a sledováním případů (distribuce soustav pro odběr vzorků), provádějí cílené očkovací kampaně (např. v městě Antanavario-ta byla zaměřena na děti ve věku 9-59 měsíců a dle výsledků se snad podařilo pokrýt-očkovat-až 84 % cílové skupiny). WHO pomáhá společně s MRI (Measles Rubella Initiative) nebo COI (Commission de l’Océan Indien) kampaně financovat. Pacientům je v nemocnicích podáván vitamín A. Ze všech kampaní a výzkumů se snaží Madagaskar s podporou ostatních organizací (WHO, UNICEF, USAID) nemoci více porozumět. Byla také znovuobnovena horká linka 910, dříve používaná během morové epidemie v roce 2017, s cílem posílit sdílení informací o spalničkách. Doporučuje se i zvýšení dohledu v okolních zemích, jelikož nelze vyloučit rozšíření nemoci na sousední ostrovy.
    3.
    Encefalitida vedoucí až ke slepotě, těžká pneumonie (zápal plic). U dospělých je navíc problém často již při diagnostice, pokud je nemoc odhalena pozdě, může pak postihnout neurologický i kardiální systém. Spektrum komplikací je poměrně široké, lze dále uvést ušní infekce, těžké průjmy, dehydrataci, zánět hrtanu, průdušnice, průdušek, hluchotu a trvalé neurologické poškození. Spalničky představují riziko také pro těhotné ženy a samozřejmě pro lidi s například onkologickým onemocněním, HIV, poruchou imunitního systému.

  • #24030 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 7
   Jméno a příjmení autora: Adéla Kubištová
   Název práce: Antibiotické účinky česneku setého
   Otázky:
   1. Upřesněte podrobněji, jakým způsobem jste připravovala výluh česneku.
   2. Ve své práci uvádíte (viz str. 24), že jste použila tyto odrůdy česneku: Dukát, Unikát a Germidour. Jaké jsou rozdíly v podílu obsahových látek jednotlivých odrůd? Jsou Vám známé? Případně jak jste je stanovili?
   3. Jak velká byla inhibiční zóna v případě hodnocení 1, 2, 3 (v mm)? Případně, jak byla stanovena hranice mezi kategoriemi 1, 2, 3?

   • #24255 Odpovědět
    Adéla Kubištová
    Host

    Dobrý den,

    1. Výluh jsem připravila rozdrcením česneku a jeho rozmělněním v destilované vodě, kterou jsem potom nanášela na bakterie na kultivačním médiu, zatímco nátěr rozdrcením a přímým nanesením tenké vrstvy na agar. Zásadním rozdílem mezi nátěrem a výluhem bylo, že při první variantě ulpěly na agaru kousky česneku, což byl potom důvod větší působnosti česnekového nátěru.

    2. Rozdíly v podílu obsahových látek mi bohužel známy nejsou. Více odrůd jsem použila, abych zjistila, jestli i mezi jednotlivými odrůdami budou nějaké rozdíly, co se účinnosti týká, a tak vzhledem k tomu, že podle výsledků mého měření působila v největším množství případů odrůda Dukát, předpokládám, že v buňkách obsahuje největší množství účinné látky alicinu, resp. aliinu a aliinázy (na rozdíl od odrůdy Unikát, jejíž účinek na dané bakterie byl nejmenší). To zároveň potvrzuje také pěstitel, firma Moravoseed, podle které je odrůda Dukát vysoce odolná proti patogenům (a funkce alicinu v rostlinně je právě obranná).

    3. Hranice byla stanovena vzájemným porovnáním a procentuálním odhadem – v případě hodnoty 3 byla inhibiční zóna asi 30–50 %, v případě hodnoty 2 asi 10–20 %, v případě hodnoty 1 do 10 % a v případě hodnoty 0 to bylo 0 %.

  • #24037 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 8
   Jméno a příjmení autora: Vendula Mihaldová
   Název práce: Modernizace metod protetické stomatologie díky využití CAD/CAM technologie
   Otázky:
   1. Uveďte, jaké jsou funkce odontoblastů?
   2. Vzhledem k vašemu hlubokému zájmu o dentes je Vám jistě známo, že i císař Karel IV. měl poúrazový problém v ústní dutině. Uveďte, o jaký problém šlo?
   3. Anomálie zubů mohou vznikat i u hematologických chorob. Můžete uvést příklad?

  • #24041 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 9
   Jméno a příjmení autora: Kristýna Vojtová
   Název práce: Mikrobiom trávicího traktu člověka
   Otázka:
   1.Antibiotika mohou mít významný vliv na mikrobiom trávícího traktu. Jsou rozdíly mezi jednotlivými skupinami antibiotik v tomto nežádoucím účinku?

  • #24049 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 10
   Jméno a příjmení autora: Lenka Grünwaldová
   Název práce: Hmatové projekty pro nevidomé – metoda 3D tisku
   Otázka:
   1. Co vás vedlo k tomu, že jste si vybrala toto téma? Osobni zkušenost z vašeho okolí, nebo jste mela jiny důvod?

   • #24203 Odpovědět
    Lenka Grünwaldová
    Host

    Ona to ze začátku byla spíše náhoda. Lidé z Tyflocentra Karlovy Vary oslovili naší školu, jestli by pro ně nezkusila něco vyrobit. Na tento projekt bylo vybráno pár žáků z mé třídy včetně mně. Práce na projektu mě začala velmi bavit, což se odrazilo na mých výsledcích (pracovala jsem na více výrobcích než ostatní a věnovala jsem jim více času, což na nich v porovnání s ostatními bylo zřejmé). Začala jsem mít nápady na projekty, které uvádím ve své práci. Překvapilo mne, že v dnešní velmi moderní době máme spoustu možností pro každého člověka, který je nějak indisponovaný, ale pro lidi kteří mají zrakové problémy, je toho na zpestření jen velmi málo. Současně jsem zjistila, že práce s nimi, když jsme se setkali osobně, je úžasná i kvůli tomu, že jsou vděční, už za to málo co jim mohu se svými projekty já nabídnout.

  • #24054 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 11
   Jméno a příjmení autora: Jakub Henzl
   Název práce: Vliv germinálního mutačního profilu na vznik a průběh chronické lymfocytární leukémie
   Otázka:
   1. Ve své práci se zabýváte chronickou lymfocytární leukémií. Mohl byste stručně charakterizovat akutní leukémii a uvést základní typy tohoto onemocnění?

  • #24058 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 12
   Jméno a příjmení autora: Natálie Dastychová
   Název práce: Genetická predispozice pro atopickou dermatitidu dospělých v genu pro „multidrug receptor 1“
   Otázka:
   1. Jak jste zjistila, že problematikou, kterou řešíte ve své práci, se doposud žádné odborné pracoviště nezabývalo?

  • #24064 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 13
   Jméno a příjmení autora: Denisa Patková
   Název práce: ÚLOHA PROTEINU PARP1 PŘI REGULACI AKTIVITY NÁDOROVÉHO SUPRESORU p53

   Otázka:

   1.Popiště blíže vnější a vnitřní dráhu apoptózy (viz str. 17)

  • #24066 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 14
   Jméno a příjmení autora: Eliška Novotná
   Název práce: Inosin a jeho vliv na výkon sportovního lezce

   Otázky:
   1. Jsou Vám známy jiné formy hemoglobinu než oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin?
   2. Jaké jsou účinky erytropoetinu? Je autotransfuze považována za doping?

   • #24349 Odpovědět
    Eliška Novotná
    Host

    Dobrý den,

    1. Jsou Vám známy jiné formy hemoglobinu než oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin?
    Ano, na hemoglobin se může vázat oxid uhličitý, v tom případě vzniká karbaminohemoglobin. Dále se na něj může vázat trojmocné železo (oproti klasickému hemoglobinu, kde je železo dvojmocné) a vznikne tím methemoglobin. Dalším derivátem je karbonylhemoglobin kde se na hemoglobin váže oxid uhelnatý. Posledním derivátem, který se používá ke stanovení hemoglobinu v krvi je kyanmethemoglobin který vzniká nejdříve oxidací hemoglobinu na methemoglobin a ten se pak reakcí s kyanidem draselným přemění na kyanmethemoglobin. Tato forma ale není fyziologická a používá se právě pouze k lékařským vyšetřením, díky širokému absorpčnímu maximu.

    2. Jaké jsou účinky erytropoetinu? Je autotransfuze považována za doping?
    Erytropoetin (zkráceně EPO) stimuluje produkci erytrocytů, tím se zvyšuje schopnost krve rozvádět kyslík a dochází ke zlepšení sportovního výkonu. Zvýšením počtu erytrocytů v krvi dochází ale také ke zvýšení krevního tlaku a vyskozity krve a to může mít za následek značné zdravotní komplikace, kterými může být mimo jiné například rozvoj trombóz nebo infarkt myokardu. Autotransúze je považována za doping a nachází uplatnění především ve vytrvalostních sportech (cyklistika, dlouhé běhy). Problémem se stanovením dopingu EPO je rozdílná hodnota podílu erytrocytů u každého člověka, proto někteří sportovci mohou mít tyto hodnoty vyšší i bez užívání autostransfúze EPO. Dnes již ale vrcholový sportovci mají biologický pas, ve kterém jsou zaznamenány různé hematologické parametry daného sportovce. Sledují se výkyvy těchto parametrů (hematokrit, počet erytrocytů, hemoglobin…) a tím lze lépe odhalit tzv. krevní doping.

  • #24069 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 15
   Jméno a příjmení autora: Natálie Carbolová
   Název práce: Vliv léčiva aminofylinu na inward rectifier draslíkový proud u lidských srdečních buněk
   Otázka:
   1. Kdy bylo poprvé k experimentům použito Langendorffovo perfuzní zařízení?

  • #24072 Odpovědět
   Miroslava Fatková
   Host

   Práce č. 16
   Jméno a příjmení autora: Nikola Hrazdirová
   Název práce: Vliv masážních technik na odstranění myofasciálních trigger pointů
   Otázky:
   1. Bylo před vlastním ošetřením provedeno u pacientů vyšetření dolního úseku páteře, případně dalších částí těla?
   2. Jak bylo u klientů řešeno vyloučení řetězení problému? Např. pacient přichází s problémem v oblasti krční páteře, ale primární problém je např. ke křížové oblasti.

  • #24237 Odpovědět
   Adéla Molnárová
   Host

   1
   Jedna z dalších možností výpočtu BMR je využití kalkulačky volně přístupné na internetu. K těm nejvyužívanějším patří kalkulačka Michala Josefa Tótha. Další je pak z roku 1990 – Mifflin-St Jeorova rovnice. Z této pak byl vytvořen Katch-McArdleho vzorec, ten zohledňuje i svalovou hmotu.

   2
   Kaliperace, odhadování množství tělesného tuku pomocí kaliperačních kleští. Těmi se změří tloušťka kožní řasy na několika místech za dodržení jistých postupů. Metod, kterými můžeme dojít k výpočtu je více. Mně je nejznámější metoda, kdy se míry následně sečtou a dle tabulek se vyhodnotí. Zaleží na pohlaví měřené osoby.

   3
   Tento pojem není lidem tolik znám. Jedná se tedy však o metodu, která stojí na výdeji energie při dýchání – na rozdílu definovaného množství kyslíku, co vdechneme a oxidu uhličitého, jež vydechneme. Touto metodou získáme přehled o skutečném klidovém metabolismu. Na základě zjištěných hodnot lze pak sestavit velice přesný jídelní plán.

  • #24257 Odpovědět
   Natálie Carbolová
   Host

   Dobrý den, děkuji za položenou otázku, zde je má odpověď.

   1. Kdy bylo poprvé k experimentům použito Langendorffovo perfuzní zařízení?

   Pomocí Langendorffova perfuzního zařízení byla v rámci našeho výzkumu provedena enzymatická izolace komorových srdečních buněk člověka. Za vznikem tohoto zařízení stojí z historického hlediska Oskar Langendorff. Jednalo se o německého lékaře a fyziologa, který žil na přelomu 19. a 20. století. Izolace srdečních buněk touto metodou byla navržena roku 1895 a její funkčnost ustanovena o dva roky později. Na přelomu století se tato metoda začala používat v praxi, a to vedlo k objevům v oblasti fyziologie srdce. Tato metoda je v dnešní době stále relevantní a používaná, jelikož při ní nedochází k ovlivnění výsledků ze strany neurologických a hormonálních vlivů.

  • #24289 Odpovědět
   Natálie Dastychová
   Host

   Jak jste zjistila, že problematikou, kterou řešíte ve své práci, se doposud žádné odborné pracoviště nezabývalo?

   Před zahájením našeho výzkumu jsme procházeli odborné texty, které pojednávaly o atopické dermatitidě a genu MDR1.
   Žádný z těchto odborných textů se problematikou, kterou jsme si nakonec vybrali k výzkumu, nezabýval. Odborné texty jsme hledali na věrohodných internetových stránkách, v odborných časopisech a odborné literatuře. Použita byla ku příkladu stránka PubMed, na které je možno nalézt mnoho biomedicínských odborných článků.

   Prací, které se zabývají genetickou predispozicí pro atopickou dermatitidu, jsme našli nemalé množství. Často volenými geny k výzkumu v souvislosti s atopickou dermatitidou jsou geny pro filagrin, lorikrin, eotaxin a geny ovlivňující hlavní histokompatabilní komplex.

   Samotný gen MDR1 je v odborných pracích zkoumán zejména z hlediska své důležitosti při účasti na transportu léčiv.

  • #24337 Odpovědět
   Petráňová Helena
   Host

   HELENA PETRÁŇOVÁ – ODPOVĚDI NA OTÁZKY

   Dobrý den,
   níže jsou odpovědi na Vámi zadané otázky.

   1. Na str. 20 uvádíte, že látka ibuprofen se kromě jiného užívá k léčbě zánětlivých onemocnění, jako je juvenilní idiopatická artritida a revmatoidní artritida. Uveďte jiné účinné látky, které se používají u těchto indikací.

   Pro léčení této choroby se obecně používají farmaka tlumící příznaky, např. látky tlumící bolest, umožňující pohyblivost kloubů a protizánětlivá léčiva. K léčbě se používá paracetamol, etoricoxib, leflunomid, ciclosporin či etanercept.

   2. Doporučila byste Ibalgin k tišení bolesti u osoby trpící chronickou vředovou chorobou? V případě ano/ne proč?

   Co se týče přípravku Ibalgin, nemohu přesně soudit, zdali ano či ne, protože jsem přesně tento přípravek neměřila. Měřila jsem však tablety připravené mimo jiné z čisté účinné látky ibuprofen, kde se ukázalo, že se tato účinná látka přestala po krátké době rozpouštět a vzorek s účinnou látkou navázanou na polymer eudragit RS 100 se rozpouštěl po celou dobu experimentu, ale pomalu.

   Z toho důvodu bych pro léčení tohoto onemocnění doporučila lékovou formu s rychlým nástupem účinku (tekuté lékové formy nebo z pevných orálně se rozpouštějící filmy), kde je účinná látka přímo distribuována přímo k postiženému místu – vředům (ne tedy tablety) a přípravek obsahující ibuprofen, ale ne v čisté formě – pokud by byl navázaný na jinou látku či v jiné formě (strukturně aj.). Pokud by však léčivo neumožňovalo distribuci v místě problému a pomalu se rozpouštělo, jak tomu bylo u mnou měřených vzorků ibuprofenu (za předpokladu, že se tak bude chovat i přípravek Ibalgin, na základě toho, že jeho účinnou látkou je čistý ibuprofen), doporučila bych rozhodně jiné léčivo.

   3. Přibližte více Behcetovu chorobou (syndrom).

   Bechcetova choroba se projevuje tím, že se v dutině ústní objevují vředy, vypadající jako afty, vředy a léze se také objevují na genitáliích, může také dojít k zánětu sítnice a kožním vyrážkám. Jedná se celkově o zánětlivé onemocnění, proto mohou nastat i otoky a bolesti kloubů.

  • #24360 Odpovědět
   Denisa Patková
   Host

   Vnitřní dráha apoptózy:
   Na rozdíl od vnější dráhy apoptózy je nezávislá na receptorech umístěných na membráně. K její aktivaci dochází buněčným stresem, například poškozením DNA. Hlavní roli zde má protein p53, jež je stabilizován kontrolními body buněčného cyklu. Tyto body zároveň inhibují protein HDM2. Po navázání p53 na HDM2 dojde k jadernému exportu a p53 nemůže sloužit jako aktivátor transkripce. P53 aktivuje proapoptotické faktory, potlačí antiapoptotické faktory a tím indukuje apoptózu.

   Vnější dráha apoptózy:
   Tento typ dráhy je aktivován extracelulárními podněty. Na receptory smrti, které se nachází na buněčné membráně, se naváží ligandy s apoptotickým signálem. Po navázání ligandů na receptory vzniká smrt indukující signalizační komplex DISC. Pomocí domén, které tento komplex obsahuje, se aktivuje apoptóza.

  • #24397 Odpovědět
   Marek Brousil
   Host

   Dobrý den, vážená poroto,

   moc Vám děkuji za předložené dotazy.

   1) Mám za to, že se určitě jednalo o krysy, neboť Nordentoft (2014, str. 3) doslovně uvádí:

   „In the qualitative synthesis, 28 studies were included ( fig. 1 ). These studies were all experimental studies, since no human studies applied histological or biochemical evaluation of healing. Of these studies, 23 were performed in rats, 2 in rabbits, 2 in pigs and 1 in mice. Anastomoses were performed on the colon in 20 studies, on the small intestine in 6 and on the esophagus in 2 studies. Of the 28 studies, 17 were randomized. Various methods of histological or biochemical evaluation of healing were used“

   …23 were performed in rats…

   NORDENTOFT, T., 2014. Fibrin Glue Does Not Improve Healing of Gastrointestinal Anastomoses: A Systematic Review. European Surgical Research, S. Karger AG, 54, 1–13. DOI: 10.1159/000366418. ISSN 0014-312X.

   2) Vzestupná řada ethanolu měla následující koncentrace: 70 %, 80 % a 96 %. V každém roztoku strávil preparát 3 minuty. Následovala trojnásobná lázeň v xylenu, opět po třech minutách. V tabulce jsem si nevšiml chyby – lázeň v destilované vodě musí předcházet ethanolové řadě, jinak by byla dehydratace neúspěšná a hrozilo by zborcení tkáně vlivem přílišných změn osmoticky rozdílně aktivních prostředí. Jako médium byl použit přípravek Micromount od firmy Leica, který dodává tatáž firma, který dodala stejnojmenný přístroj (kompatibilní), název přípravku jsem do studie neuvedl, protože se takřka jedná o součást montovací linky, která používá právě tento jeden přípravek ke zhotovení trvalých preparátů. Micromount je nemísitelný s ethanolem, ale je mísitelný se xylenem, který je mísitelný s ethanolem, proto je xylen do alkoholové řady vložen. Odkaz na přesný popis látky viz zde:

   https://shop.leicabiosystems.com/global_en_US/histology-consumables/mounting-media-adhesives/pid-micromount

   Tento přípravek má dobré konzervační účinky, dříve se za tímto účelem v histologii používal kanadský balzám, nicméně použití této, čistě syntetické, látky je pro uchování preparátu ještě vhodnější.

   3) Zkratka MAC387 znamená Makrophages Antibody Clone 387. Tedy protilátka, která se váže na makrofágy. Jedná se o molekulu, která byla vytvořena na základě genu S100A9 z myši. Molekula MAC387 je tvořena dvěma rameny o hmotnosti 12 a 14 daltonů a rozpoznává lidské proteiny L1 a Calprotectin, tj. váže se na ně. Tyto molekuly jsou přítomné na buněčné membráně makrofágů a neutrofilních granulocytů. Po přidání sekundární protilátky, která molekulu MAC387 rozpoznává jako svůj antigen (váže se na ni) a zároveň je velmi dobře vizualizovatelná oxidačním barvením s pomocí DAB Systemu, získáme kompletní přehled o přítomnosti makrofágů i neutrofilů v našem vzorku. Na tomto principu (primární protilátka, sekundární protilátka – barvitelná) spočívá dvoustupňové imunohistochemické barvení.

   Kdybyste měli, kdokoliv, další dotazy, rozhodně rád zodpovím.

   Email: Marek.Brousil@gybot.cz

   Děkuji

   Marek Brousil

  • #24402 Odpovědět
   Jakub Henzl
   Host

   Dobrý den,
   1. Akutní leukémie je skupina nádorových onemocnění krvetvorby, které mají rychlý průběh a jejich léčba musí být obvykle započata co nejdříve od stanovení diagnózy. U těchto onemocnění dochází k nádorové transformaci nezralých hematopoetických kmenových buněk, označovaných jako blasty. Na úrovní blastů se vyzrávání nádorově pozměněných buněk zastaví a dojde k jejich následnému nekontrolovatelnému dělení a utlačování tvorby ostatních krvinek. Základní typy akutní leukémie jsou určeny podle toho, jakého typu je nádorově pozměněná buňka. V případě postižení buňky z tzv. myeloidní řady (z této řady se vyvíjí bíle krvinky označované jako granulocyty a monocyty), mluvíme o akutní myeloidní leukémii. Pokud dojde k nádorové transformaci buňky v tzv. lymfoidní řadě (z této řady se vyvíjí T-lymfocyty a B-lymfocyty), mluvíme o akutní lymfoblastové leukémii.
   Děkuji za dotaz a přeji pěkný den.
   Jakub Henzl

  • #24408 Odpovědět
   Jana Nguyenová
   Host

   Dobrý den, vážená poroto,
   předně bych chtěla poděkovat za Vaše dotazy. Níže posílám své vypracované odpovědi.

   1.Vysvětlete pojem difrakční světlo, viz str. 34.
   Difrakce je jev, při kterém dochází k odchýlení světla od přímočarého směru šíření, které nezpůsobuje odraz či lom (jednoduše řečeno ohyb světla na štěrbině nebo překážce). Na difrakčním světle je založen princip kofokálního mikroskopu, neboť „překážka“ v podobě zkoumaného preparátu má velikost srovnatelnou s vlnovou délkou světla. Laserový paprsek je nejdříve zaostřován na clonku, poté prochází objektivem až ke vzorku, kde je obraz clonky zase zaostřen do bodu, jehož průměr odpovídá difrakční mezi, která představuje rozlišovací mez (průměr bodu je tedy roven rozlišovací schopnosti objektivu). Finální difrakční obrazec tak vzniká ohybem zobrazujícího se světla na čočkách objektivu.

   2. Výsledné preparáty jste zhotovili za využití montovacího média VectaShield (VectorLaboratories). Lze použít alternativně i jiné montovací médium?
   Existuje velké množství komerčně dostupných montovacích médií, které slouží k uložení vzorku pod krycím sklem a jeho fyzické ochraně. Některé typy montážních médií ztvrdnou, aby držely krycí sklíčko pevně na svém místě, a jiné typy používají různá rozpouštědla, jako například vodu, glycerin a xylen, protože skvrny v preparátu vzorku jsou citlivé na konkrétní rozpouštědlo.
   My jsme použili VectaShield pro detekci buněčných jader pomocí interkalačního barviva DAPI a detekci přítomnosti molekul peroxidu vodíku pomocí signálu fluorescenčního senzoru HyPer (detekce díky značce GFP vložené do sekvence regulační domény proteinu OxyR v senzoru). Toto médium umožňuje dobrou fluorescenci při zobrazování vzorků buněk. Je obohacen o DAPI (jako tzv. counter-stain pro DNA).
   Při výběru montovacího média je tedy třeba vzít v potaz účel jeho použití a funkce média. Montovací média by měla mít v ideálním případě index lomu co nejblíže indexu fixovaného proteinu (přibližně 1,53). Je to z toho důvodu, že jak světlo prochází z jednoho média na druhé, mění svou rychlost a ohyby. Motovací médium s indexem lomu blízkým fixovanému proteinu proto bude transparentní pouze pro obarvené tkáňové prvky. Mezi další komerčně dostupná montovací média, která lze alternativně použít, patří např. ProLong® Gold Antifade Mountant with DAPI (P36935), Flouro-Gel II s DAPI (#17985-50) či DAPI Fluoromount G-Southern Biotech.

   3. Uvádíte, že jste buňky oplachovala PBS. Uveďte složení tohoto roztoku, dále postup jeho přípravy a doporučení k jeho uchovávání.
   Pro oplach buněk jsem používala PBS, protože velmi dobře napodobuje pH, osmolaritu a koncentraci iontů lidského těla (jedná se o izotonický roztok) a je pro buňky netoxický. Složení roztoku 1xPBS (pH 7,4): NaCl (137 mM), KCl (2,7 mM), Na2HPO4 (10 mM), KH2PO4 (1,8 mM). Postup přípravy roztoku o objemu 1l: 1) Ve vhodné nádobě si připravíme 800 ml destilované vody. 2) Přidáme 8 g NaCl, 200 mg KCl, 1,44 g Na2HPO4 a 240 mg KH2PO4. 3) Roztok důkladně promícháme upravíme na požadované pH, v našem případě to bylo pH=7,4 (lze upravit např. pomocí HCl nebo NaOH. 4) Do roztoku dolijeme destilovanou vodu do objemu 1 litru. PBS má dobrou skladovatelnost, v přítomnosti iontů zinku se však vysráží. Uchovává se při normální laboratorní teplotě (15°C až 30°C), nedoporučuje se však používat déle než 12 měsíců od data přípravy. Důležité je především nekontaminovat roztok.

   Doufám, že se mi podařilo zodpovědět Vaše otázky.

   S pozdravem a přáním pěkného zbytku dne
   Jana Nguyenová

  • #24429 Odpovědět
   Vendula Mihaldová
   Host

   Vážená poroto, přeji dobrý den. Předně děkuji za Vaše dotazy k mé práci, budu se nyní snažit co nejlépe je zodpovědět.
   1. Odontoblasty jsou cylindrické buňky. Vznikají u nás již v prenatálním stadiu a vydrží nám po celý život, pokud nedojde k jejich zničení (vlivem nedostatečné péče o zuby, nebo například kvůli nějakému úrazu/nemoci). Jejich hlavní funkcí je tvorba a regenerace zuboviny, která tvoří hlavní hmotu zubu. Produkují predentin, ze kterého se pak dentin vytváří.
   2. Z dřívějších informací jsem se domnívala, že měl předkus. Upřímně jsem si touto informací ale nebyla jistá a musela jsem si podrobnější údaje nyní dohledat. Karel IV. měl úrazů vzhledem ke svému aktivnímu způsobu života nespočet. Údajně ale dostal velmi těžký úder dřevcem do spodní čelisti, a tím došlo k jejímu několikačetnému zlomení. Při silném nárazu, který zřejmě utrpěl, došlo dokonce k přeražení čelistních kloubů, a tím pádem k odlomení a zaražení dolní čelisti. V důsledku tohoto úrazu se jeho čelist již nedokázala sama zhojit do původní podoby. Císařovi lékaři mu ale na tehdejší dobu velmi kvalitním způsobem dokázali zranění napravit.
   3. U hematologických chorob si nejsem bohužel vědoma žádných souvisejících zubních anomálií, k jejichž vzniku by mohlo docházet. Velký problém je ošetření hemofiliků u zubního lékaře, kdy dochází k zesílenému krvácení, což komplikuje umožnění zákroku, ale tato problematika nesouvisí s anomáliemi chrupu, ale jedná se o průvodní jev tohoto onemocnění.

   Přeji hezký den. S pozdravem, Vendula Mihaldová.

  • #24449 Odpovědět
   Kristýna Vojtová
   Host

   Dobrý den, děkuji za otázku.

   Řekla bych že ano. Některá širokospektrální antibiotika mohou mít negativní vliv na velkou část mikrobiomu trávícího traktu, na rozdíl od některých antibiotik, které cílí pouze na určitou skupinu bakterií.Téměř všechna antibiotika však mohou vyvolávat nežádoucí účinky, jako je průjem.
   Bohužel, toto nebylo předmětem mého výzkumu. Proto vám nemohu zaručeně odpovědět.

   Přeji hezký zbytek dne.
   Kristýna Vojtová

  • #24533 Odpovědět
   Alexandra Planetová
   Host

   Dobrý den, děkuji za otázky. Zde jsou mé odpovědi:

   1. Enzym aromatáza se podílí na syntéze estradiolu z testosteronu. Bylo zjištěno, že se zvýšením hladiny estradiolu a snížením hladiny testosteronu v krvi dochází k oslabení svalstva abdomenu a k fibróze tkání (zjizvení), což může vést až ke vzniku hernie. Rizikovou skupinou jsou především starší muži.

   2. Jako příklad dalšího biodegradabilního nosiče mohu uvést tzv. PLGA = poly(mléčná-co-glykolová kyselina). Tento nosič byl ve výzkumu Hyaluronic acid modified biodegradable scaffolds for cartilage tissue engineering (Yoo et al., 2005) obohacený o kyselinu hyaluronovou pro zvýšení proliferace, adheze a diferenciace chondrocytů. Dalším materiálem pro výrobu scaffoldu může být například kyselina poly(mléčná) – PLLA – s možným využitím jakožto náhrada vaskulární tkáně (Small-diameter biodegradable scaffolds for functional vascular tissue engineering in the mouse model, Roh et al., 2008).

   3. Jak popisuji v práci, elektrostatické zvlákňování probíhá na přístroji podobném kondenzátoru. Coulombovy síly působí mezi dvěma nabitými částicemi a dle Coulombova zákona jsou tím větší, čím větší je náboj a čím menší je vzdálenost mezi částicemi. Zvlákňovací elektroda vytvoří z polymerního roztoku tenké trysky a zároveň nabije částice roztoku nábojem opačným, než jaký má kolektor, který poté vlákna sbírá. Trysky jsou tedy ke kolektoru přitahovány velkými silami (elektrody jsou pod velkým napětím), a tak se během letu v elektrickém poli mezi elektrodami protáhnou do vláken s průměrem do 1000 nm.

  • #24558 Odpovědět
   Nikola Hrazdirová
   Host

   Dobrý den,
   zasílám odpovědi na otázky:
   1. Bylo před vlastním ošetřením provedeno u pacientů vyšetření dolního úseku páteře, případně dalších částí těla?
   Zaměřovala jsem se pouze na oblast šíje, ale prováděla jsem i kineziologický rozbor.
   2. Jak bylo u klientů řešeno vyloučení řetězení problému? Např. pacient přichází s problémem v oblasti krční páteře, ale primární problém je např. ke křížové oblasti.
   Je velmi těžké vyloučit řetězení problémů. Já jako masérka jsem se zaměřovala pouze na šíji, ale prováděla jsem i kineziologický rozbor, který v některých případech poukázal na špatné držení jednotlivých částí těla. těmto klientům jsem ukázala cviky na posílení břišních svalů a na protažení bederní oblasti. Především jsem se však soustředila na problémy se kterými přicházeli to jest MTrP v oblasti šíje a bolest hlavy. Po všech terapiích docházelo k výraznému zlepšení.

   Omlouvám se, že odpovědi posílám po stanoveném čase, ale spadl mi internet a odpovědi jsem musela psát znovu. Děkuji za pochopení

Aktuálně je na stránce zobrazeno 29 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví
Informace o uživateli: