Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 12, 14 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 12, 14

#27284
Karolína Vlčková
Host

1.otázka-Na začátku psaní práce jsem přemýšlela, jestli by nebylo vhodné tento modelový plán několika studentům předložit a vyzkoušet na nich tedy, do jaké míry je skutečně ke zvládání stresu vhodný. Svůj plán jsem posléze zavrhla, protože jsem v praktické části své práce již uvedla a popsala výsledky získané z dotazníkového šetření a pro případná shrnutí práce studentů s modelovým plánem od studentů už zde nezbýval prostor.

K modelovému plánu zvládání stresu u studentů gymnázií momentálně tedy bohužel žádnou zpětnou vazbu nemám, zatím je jeho předpokládaným účelem, aby posloužil spíše jako návod pro studenty, kteří by měli o zvládání stresu zájem. Výzkum ohlasů na práci s modelovým plánem u konkrétních studentů považuji za další případnou možnost rozšíření své práce.

Na tuto otázku bych aktuálně mohla uvést jen své vlastní zkušenosti se zařazením uvedených technik zvládání stresu do všedního dne.

2.otázka- Tyto pojmy jsem do obsahu své práce zařadila proto, že jsem se o osobnostně-rozvojová a spirituální témata sama již několik let zajímala, zabývala se jimi a často jsem o nich slyšela (několikaletá účast na volnočasovém kroužku s duchovní tematikou-Klub indigových dětí, seminář Silvovy metody, několikaletá účast na kurzech jogy, meditační semináře aj.).

Přišlo mi přínosné a zajímavé uvést ve své práci i tyto pojmy, protože některé z nich nebývají v příručkách zvládání stresu uvedeny v takové míře, a jedná se tedy mnohdy o „nové“ obohacující pojmy, které mohou zaujmout a rozšířit studentům jejich obzory nejen ohledně problematiky zvládání stresu.

Co se týče samotné odpovědi na tuto otázku, řekla bych, že je naprosto individuální, jak moji vrstevníci tyto pojmy vnímají a jak na ně reagují. Záleží to především na tom, zda mají nějaké předchozí zkušenosti s těmito spirituálními, a popřípadě náboženskými tématy, nebo mají o těchto pojmech alespoň nějaké povědomí.

Všeobecně mohou být tyto výrazy pro mé vrstevníky neznámé a nezvyklé, ale vzhledem k dnešní možnosti vyhledat si potřebné vysvětlení nebo ukázky na internetu, bych jejich uvedení nepovažovala za překážku v porozumění mé práci