Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obor 6 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obor 6

#27279
Anežka Jungová
Host

Dobrý den, posílám odpovědi na Vaše otázky:
1. otázka – Co si myslíte o alternativních porodech u žen ve věku 35 a více let?
Vyšší věk je nepříznivým faktorem u každého porodu. Alternativní porod je rizikovější vzhledem k absenci lékařského týmu a dostupných přístrojů. Většina žen, obzvlášť prvorodiček, která se pohybuje ve věkové hranici nad 32 let je pod přísnějším lékařským dohledem už od počátku těhotenství (vzhledem k častějším komplikacím). Já osobně bych rizika a věk nepaušalizovala. Rozhodujícím faktorem pro mě není věk, ale celková prosperita matky a plodu. Pokud by moje pacientka trvala na porodu doma, či na jiné alternativě, udělala bych všechna dostupná vyšetření a na základě nich bych sdělila rodičce svůj názor. Tenhle postup bych volila u rodičky každého věku.
2. otázka – Narazila jste při studiu literatury k tématu na studii o vlivu alternativního porodu na vývoj dítěte?
Abych mohla odpovědět na tuhle otázku, muselo by se konkrétněji definovat v rámci kterého období se pohybujeme. Při studiu a rozhovorech týkajících se porodu v období socialismu, který je v rámci historické části alternativou oproti celé historické ose, jsem se dostala k zajímavým článkům, které se zabývají tím, že u dětí narozených v letech 1960-1980 je patrný nárůst depresivních stavů, rapidně se zvyšující rozvodovost a častější narušení vazeb mezi dítětem a matkou. Příčinou je podle odborníků přerušení kontaktu matky a dítěte hned po porodu a následná separace, která je pro oba velmi nepřirozená. Většina žen mimo psychickou frustraci uváděla i ztrátu laktace a apatii u novorozenců. Co se týká vlivu alternativního porodu v jednadvacátém století nestudovala jsem podrobně žádnou literaturu, která by se zabývala psychickým vývojem. Co se týká fyzického vývoje dítěte záleží, zdali porod proběhne bez komplikací, popřípadě jak rychle je novorozenci poskytnuta první pomoc. U domácích porodů, které často probíhají do vody, se častěji vyskytují komplikace spojené s dýchacím ústrojím. Myslím, že míra vlivu alternativního porodu na vývoj dítěte se odvíjí od informovanosti a soudnosti matky.

S přáním hezkého dne Jungová