Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obor 17 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obor 17

#27278
Eva Pávová
Host

1. otázka – Proč v názvu své práce jmenujete jen Německo?
V mé práci jsem se zabývala Německem více do hloubky než Českou republikou. V případě pravicového extremismu v Německu také uvádím, na rozdíl od pravicového extremismu v České republice, jeho historické souvislosti, jak je ostatně v názvu uvedeno. Kdybych tedy jmenovala Českou republiku vedle Německa, musela bych celý název změnit, protože historické souvislosti jsem u České republiky neuváděla.
Navíc jsem měla pocit, že Německo je třeba v názvu zmínit, jelikož to není má rodná země, zatímco u České republiky jsem měla i částečně pocit, že by to bylo nadbytečné, jelikož například mnozí jiní autoři Středoškolských odborných činností studovali jisté jevy v České republice a také v názvu nezmiňovali Českou republiku. Máte ale pravdu, že by Česká republika v názvu v nějaké podobě být zmíněná měla, právě kvůli porovnávání situací v České republice a v Německu ke konci mé práce.
2. otázka – Ve videoprezentaci konstatujete, že Vás vysoký podíl mladých (15-18 let) Čechů ztotožňujících se s extrémně pravicovými názory překvapil. Jak si tento výsledek vysvětlujete?
Myslím si, že za tímto faktem může stát výchova, kdy mladí lidé přebírají například protiromské názory od svých rodičů, ale i od celé společnosti, ať už skrz média či názory svého okolí jako celku. Tato výchova spojená s nedostatečnou výukou o národním socialismu, holokaustu a 2. světové válce zaručí, že si mladí lidé tyto názory zafixují, aniž by si o nich mysleli něco špatného. Většina mladých lidí sice ví, co to holokaust byl, mnozí ale nevědí, kolik etnik v něm trpělo, tedy nejen Židé, ale právě i Romové a jiní. Nevědí ani jak se něco takového mohlo stát, ani paralely se současnou situací. Tím, že si souvislost mezi svým extrémně pravicovým názorem a národním socialismem či holokaustem nevidí, je pro ně snazší si tento názor uchovat.
Toto rozšíření mě tedy překvapilo, ale asi nemělo. Je možné, že mě překvapilo kvůli mé sociální bublině, ve které se nacházejí mladí lidé, kteří se o historii a politologii zajímají, jsou si nebezpečí extremismu vědomi a vyvarují se ho. Jiní lidé s jinými zájmy na tom bývají hůře, jelikož je škola ani rodiče o těchto nebezpečích nepoučí a jim samotným se nechce, jelikož se zajímají o jiné problémy.

Děkuji vám za vaše doplňující otázky a doufám, že mé odpovědi na ně byly dostačující.
Přeji hezký zbytek dne
Eva Pávová