Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obor 6 Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obor 6

#27242
Jana Nývltová
Host

6 Anežka Jungová
Alternativní porod
Střední škola Sion High School, Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové

1. otázka – Co si myslíte o alternativních porodech u žen ve věku 35 a více let?
2. otázka – Narazila jste při studiu literatury k tématu na studii o vlivu alternativního porodu na vývoj dítěte?