Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika

#24728
Marek Bláha
Host

Dobrý den,
zprvu se velice omlouvám, neboť mi spadl internet. Mohu-li však stále mé odpovědi nahrát, odpovídám takto:
1) Jelikož za pomoci pravidla určujeme pouze nepřesné hodnoty, dalo by se říci, že obecně platí. Čím více se bude zadání lišit u původního, tím vyšší bude zároveň i odchylka od skutečného výsledku, nicméně stále se dochází k hodnotám, které jsou pořád „v obraze“. Uživatel je též schopný se rozhodnout, kdy už je frekvence úročení tak vysoká, že se mu vyplatí přejít k pravidlu 69. Pakliže by změna situace nebyla ve frekvenci úročení, nýbrž v n-násobení kapitálu, je pravidlo stále užitečné, v případě zčtyřnásobení kapitálu stačí například vynásobit konstantu dvěma a výsledky jsou stále relativně přesné. Samozřejmě opět platí, že čím dále od původního zadání, tím je pravidlo nepřesnější.
2) Této otázce jsem se vzhledem k teoretické povaze mé práce v průběhu jejího psaní nevěnoval.
3) Z pohledu matematiky neobsahuje práce přínos žádný, vše popsané již bylo dříve dáno a uvedeno. Hlavní přínos práce je jiný.
4) Ano, uvažoval jsem nad ekonomickým oborem, nicméně po důkladném pročtení stránek jsem shledal, že „matematické základy pro ekonomické vztahy“ patří do oboru matematického. Nad oborem učebních pomůcek jsem pak ani neuvažoval.