Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24652
Adam Rákos
Host

1. Hned po přidání KSCN se v případě přítomnosti iontů stříbra vytvoří bílá sraženina a množství Ag iontů zjistím po dokončení titrace. Přítomnost Ag iontů zjistím prakticky okamžitě po přidání KSCN a množství Ag iontů lze stanovit do několika minut.

4. Rozdělení bakterií na grampozitivní a gramnegativní smysl má, vyjadřuje to jisté vlastnosti daných bakterií z hlediska struktury membrány, ovšem nemyslím si, že je vhodné dávat toto rozdělení do souvislosti s fylogenetickým dělením organismů. Vzhledem k přenosu genů např. již zmíněným horizontálním genovým přenosem jsou jisté vlastnosti (včetně grampozitivity či gramnegativity bakterií) nezávislé na evolučním dělení.