Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24642
S. Mihulka
Host

Hodnocení:

1. Pozoruhodná a sympatická práce zahrnuje celý proces objevení nového druhu viru. Donedávna to bylo záležitostí špičkově vybavených vědeckých pracovišť a dnes je to středoškolská práce, která je jako splněný sen. Koho by nebavilo vytáhnout neznámý virus ze zahradního jezírka nebo třeba z akvária a popsat ho jako nový druh?

2. Práce není úplně bez chyb. Autor by si měl dát více záležet na formální úpravě, editaci překlepů a nedodělků, a také na obratnosti použitého jazyka. Tyto nedostatky ale kompenzuje zaujatostí pro věc, která u této práce prozařuje mezi řádky. U této práce nejsou na místě pochyby, zda autor měl na výzkumu dostatečný podíl. Podle všeho se naučil a vyzkoušel vše, od odběru viru v prostředí, přes izolaci sekvence, až po zhotovení fylogenetické analýzy.

3. Autor zvolil kompaktní formu práce, s dost stručným úvodem, který by nejspíše snesl o něco širší záběr, ale celkově je na místě tento přístup pochválit. Některé pasáže metodiky, například odběr vzorků či sekvenování, by si rozhodně zasloužily podrobnější popis, aby čtenář mohl výzkum podle autorova popisu zopakovat. Autor by se také mohl místy vyvarovat příliš odborného laboratorního slangu, který ubírá na srozumitelnosti.