Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 13 ekonomika a řízení

#24579
Jan Doležal
Host

1) Již v těchto dnech můžeme pozorovat dosti výrazný propad naší ekonomiky, především průmyslu, jehož výkonnost klesla téměř o třetinu. Dle mého přesvědčení se propad, nyní po rozvolnění ochranných opatření, zpomalí. Z dlouhodobého hlediska však nynější situace zanechá rozsáhlý šrám na tváři české ekonomiky, jelikož svou činnost bude nucena ukončit celá řada drobných i větších podniků.

2) Česká ekonomika již dlouhá léta není zcela soběstačná, její opětovné vzedmutí, tak bude do velké míry záviset na kondici světového trhu. Dle mého názoru, jsou určitě cestou investice do rozvoje inovací, které nám pomohou náš trh zatraktivnit pro zahraniční investory. Dále určitě chytrá inflační politika (příklad bychom si mohli vzít z pana Rašína). Dobrá kondice měny je prvotním faktorem, který dále ovlivňuje například nezaměstnanost.

3) Kdyby mým mottem bylo „pracovat a šetřit“, nejspíše bych vyzval své spoluobčany k trpělivosti, protože každá takováto situace chce především čas. Základní věc, na kterou bych se soustředil, by byla monetární politika, udržet stabilní měnu, která by přilákala investory, tedy tolik důležitý kapitál a rozhodně podporovat soukromé podniky (například sleva na daních). Těmito kroky bych se snažil zamezit všeobecné panice, která je především důvodem podobných krizí, klesá poptávka, podniky strádají a jsou nuceny omezovat nabídku. Z podobných bludných kruhů se poté vymotává velice těžko.

4) Momentálně to jsou rozhodně představitelé zemí, které jsou našimi obchodními partnery, naše ekonomika je exportní, ale zároveň jsme nuceni hodně importovat. Jeden příklad za všechny, v nynější době dovážíme ze zahraničí velké množství potravin (nejvíce zeleninu a maso), ze státu jako Španělsko či Nizozemí, které samy každoročně vyprodukují několikanásobek své vlastní spotřeby. My jsme naopak závislí na dovozu. Takže vzhledem k zaměření naší ekonomiky, bude naše prosperování do velké míry záviset na našich zahraničních partnerech. Já jsem rozhodně zastáncem globalizovaného světa a obchodu a myslím si, že naše nynější pozice stále skýtá více pozitiv, než negativ. Průnik našeho trhu s těmi zahraničními nám pomáhá nalézt kupce pro řadu našich výrobků, kteří by se u nás nenašli v takové míře.

5) Upřímně tuto metodu jsem nevyužil. Pokud bych chtěl nalézt nějaké státy, které bych do modelu vložil, abych vytvořil podobu Československa po roce 1989, nejspíše bych porovnával tehdejší hodnoty například minimální mzdy či míry inflace v Československu, s dnešními zeměmi, hledal bych státy, které se v hodnotách nejvíce shodují a následně bych je zapracoval do tohoto modelu.