Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#24524
Eliška Ondráčková
Host

Dobrý den,
zde jsou odpovědi na Vaše otázky:
1) U vzorku 1a nastali výkyvy v zimní měsících, když došlo k zamrznutí vody. V souvislosti s tím se domníváme, že zamrzl zdroj, který do vod přiváděl zásaditější vodu. Zároveň v důsledku přítomnosti ledu se snížil objem vody a zvýšila se koncentrace síranu ve zbylé vodě. Vše toto jsou pouze jen naše domněnky a k jejich prokázání by bylo třeba další zkoumání.
2) Jednalo se hlavně o vzorky 1a, 1b a 1c. Tyto vzorky byly odebírány ze dna lomu, nacházeli se zde celý rok a jedná se o vody stojaté. Věříme tedy, že se jedná o univerzální směs veškeré vody v lomu, a proto nejlépe charakterizuje celkové vlastnosti vod v lomu Pohled.
3) Žádná závažná rizika jsme nenašli. Nicméně jako možné riziko vidíme, že by po zaplavení celého lomu mohli začít reagovat i další sloučeniny, které se doteď do vody nedostávali. A samozřejmě jako rizikové vidíme již zmíněné odběrové místo číslo 8, které je velmi kyselé a nachází se zde vysoký obsah síranů a těžkých kovů.
4) Při měření síranů na spektroskopu jsme použili již zmíněné reakční činidlo – chlorid barnatý. Při měření dusičnanů se poté jednalo o kadmium a při měření železitanů jsme používali thiokyanatan draselný.
Děkujeme
S přáním hezkého dne
Eliška Ondráčková a Matěj Moravec