Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24503
Jan Mejta
Host

otázka č. 1
V drážkách pístu pro pístní kroužky se nacházejí zámky pístních kroužků. U dvoudobého motoru jsou zámky umístěny tak, aby při pohybu pístu ve válci zámky nebyly v prostoru sacího, výfukového či přepouštěcího kanálu. Pokud by pístní zámky a mezera na pístním kroužku stíraly povrch válce v oblasti kanálu, mohlo by dojít k zadření motor, poškození nikasilu nebo vložky válce.
otázka č. 2
U kontaktního zapalování se předstih nastavuje umístěním pístu do horní úvrati, následně se mezi přerušovač vloží spárová měrka s tloušťkou 0,4 mm. Přerušovač by měl spárovou měrku přitlačit při otáčení klikovým mechanizmem proti směru otáčení. Při přitlačení spárové měrky musí být píst 1,5 mm před horní úvratí.
U bezkontaktního zapalování se pouze stator nastaví na na polohu vyznačenou na bloku motoru.
otázka č. 3
Kluzné pouzdro se ve skutečnosti vyrábí bronzu (CuSn) nebo ocelové, které má na sobě vrstvu olověného bronzu (CuPbSn).
otázka č. 4
Upravený motor je nastaven na chod ve vysokých otáčkách oproti sériovému motoru. Hlavním důvodem je rezonanční výfuk, který výkon v nižších otáčkách sníží, naopak ve vysokých otáčkách zvýší. Pokud by se na sériový výfuk aplikoval rezonanční výfuk právě určen pro sériový motor, taktéž by se výkon sériového motoru v nízkých otáčkách snížil. Taktéž určitou roly hrají velikosti a tvary kanálů válce.
otázka č.5
V mém případě se objem válce výrazně nezměnil. Pokud se objem válce motoru navyšuje, mělo by se myslet na celý klikový mechanizkus a pohyblivé části motoru. Dále se nesmí zanedbat kliková skříň, která je konstruována na určité změny a velikosti tlaku. Při ponechání sériových součástek, které nejsou na úpravy doporučeny, dochází k nadměrnému opotřebení a může dojít k vážnému poškození.
otázka č.6
Upravený motor byl zatím používán 56 motohodin. Při kontrole okolo 50 motohodin byl motor rozložen a prozkoumán. Ložiska, spojka, klikový hřídela a píst nejeví žádné poškození. Bylo nutno vyměnit pouze pístní kroužek, který byl znatelně opotřebený.