Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#24496
Michaela Havrdová
Host

Dobrý den,
zasílám odpovědi na otázky poroty k obhajobě mé práce s názvem Kuřátko a obilí – aplikace klasické pohádky na centra aktivit v MŠ.

1) Zmiňovalo vedení školy problém s integrovanými dětmi při jejich začlenění do programu Začít spolu? Např. děti se syndromem ADHD, ADD, děti s agresivním chováním apod.
Ze své osobní praxe zkušenosti s dětmi s ADHD, ADD, agresivním chováním apod. nemám. Vedení mateřské školy, ve které realizace příprav probíhala, nijak nezmiňovala problematiku začlenění těchto dětí do programu Začít spolu. Při realizaci příprav jsem měla možnost pracovat s integrovanými dětmi se zdravotním postižením, při realizaci nebyl problém s jejich začleněním do aktivit.

2) Jak má pedagog postupovat, když všechny děti chtějí totéž centrum?
Při realizaci příprav jsem měla možnost tento problém řešit. Zvolila jsem řešení v podobě rozdělení dětí do menších skupinek dle jejich počtu, každé skupince přiřadila jedno centrum aktivit a po určitém časovém úseku se skupinky u center postupně střídaly tak, aby měla každá skupinka možnost si vyzkoušet všechna centra aktivit. Tento postup bylo dětem třeba srozumitelně vysvětlit, aby neztratili motivaci a chuť z důvodu nemožnosti vykonávat činnost v centru aktivit, které si zvolily. V případě velkého zájmu, jako například u centra aktivit s váhami, lze činnost zařadit i ráno jako individuální činnost či v případě malé náročnosti center i jako činnost odpolední po obědě. Centrum dětem může být také k dispozici po dobu jednoho až dvou týdnu, aby si všechny děti mohly aktivitu několikrát vyzkoušet.

3) Vidíte nějaký přínos pohádek pro rozvoj mravního života dětí?
Díky pohádkám se děti učí rozeznávat dobro a zlo, v pohádkách bývá zlo vždy potrestáno a prohrává, naopak dobro vyhrává a získává nějaké výhody. Prostřednictví pohádek si také děti osvojují správné vzorce chování, získávají povědomí o chování v různých situacích.

4) Překvapilo Vás něco u dětí během praktické realizace programu?
U dětí pro mě byl překvapující fakt, že některé z dětí si nikdy nezkoušely hrabat seno či posekanou trávu, tudíž centrum s touto aktivitou byl pro ně obrovský zážitek. Spousta dětí také neznala váhu s miskami, a tak bylo z mého pohledu udivující, že bylo pro děti vážení na této váze jednodušší.

5) Podle kterých kritérií jste volila, že jde o rozvoj právě té dané inteligence?
Při tvorbě příprav jsem si zvolila aktivity, které budu chtít s dětmi realizovat, a také jsem si stanovila vzdělávací cíle – tedy to, co chci u dětí rozvíjet. Vycházela jsem z RVP PV. Poté na základě definic Gardnerových inteligencí přiřadila odpovídající inteligenci, která má být činností rozvíjena.

6) Jak se dařily reflexe dětí po ukončení práce? Opravdu si každý něco zvolil?
Během realizace se nevyskytl problém s poutavostí center. Každé z dětí si vždy našlo centrum aktivit, které ho přitahovalo. Někdy bohužel došlo k faktu, že některá centra aktivit byla poutavější než ostatní, a tak muselo dojít k rozdělení dětí do skupinek a postupné výměně skupinek u daných center. Při konečném hodnocení děti rády sdělovaly své zážitky z center.