Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24491
Škop Daniel
Host

-Válec je specifický na výrobu z toho důvodu, protože není průchozí. Byl vyroben ze 6HR mosazné tyče, jelikož se takto dal skrz podélnou plošku lehce připevnit k tělu stroje. Také jsem volil tento materiál, jelikož byl k dispozici. O „vypouklosti válce“ jsem nikde nic nepsal, této úpravy doznal píst, jeho průměr na střední délce je o 1/10 mm menší, než průměry na jeho horní a dolní hraně, z důvodu snížení tření. Postup výroby válce: Nejprve jsem osoustružil přední čelo válce, na tomto čelu se nachází příruba pro parovod. Nyní jsem válec vyndal ze sklíčidla soustruhu a vložil jsem ho zpět již opracovanou stranou napřed. Dále jsem upíchl přebytečný materiál a zarovnal jsem zadní čelo válce. Navrtáváčkem jsem si do válce vyvrtal středící důlek a potom jsem postupně vrtáky o průměru 6, 10 a 13 vyvrtal opatrně budoucí vnitřní dutinu válce. Mosaz při vrtání vrták „vtahuje“ a vrták se potom v tomto materiálu kouše, proto jsem musel postupovat opatrně, zárověń jsem často čistil odváděcí drážky vrtáků na špony. Po vyvrtání dutiny do požadované hloubky jsem vnitřní dutinu válce vystružil válcovým výstružníkem o průměru 13,5 v toleranci H8. Nyní jsem srazil vnější hrany zadního čela válce a vyndal jsem válec ze sklíčidla. Na válec jsem přiletoval upevňovací mosaznou destičku se dvěmi šrouby M 2,5, která je stejně široká jako ploška 6HR tyčového materiálu, z něhož je válec vyroben. Válec jsem odložil stranou a vyrobil jsem píst o průměru13,8. Píst jsem následně opracoval pomocí smirkových papírů do již dříve popsané podoby. Nesrážel jsem hranu dna pístu. Potom, co jsem měl k dispozici píst, tak jsem se mohl vrhnout na „výbrus“ válce. Tento výbrus byl proveden ručně, pomocí dřevěnného pístu potaženého smirkovým plátnem. Tento přípravek měl vnější obvod kuželový, jeho největší průměr byl v místě dna pístu. Nezaměňujte dřevěnný píst umožňující záběh motoru a mosazný píst, který je jedinným skutečným pístem motoru. Záběh probíhal následovně: Naolejovaným pístem, uchyceným v ruční vrtačce jsem po dobu cca 10s brousil neustálými pohyby dopředu a dozadu válec, následně jsem dřevěnný píst z válce vyndal, válec jsem omyl v benzínu, vysušil a následně jsem vyzkoušel, jak jde píst do válce vsunout. Touto metodou se mi po několika hodinovém trápení píst „dostat“ až 4mm před požadovanou horní úvrať. Následně jsem válec brousil již pouze smirkovým plátnem na prstu, vrtání válce již umožńuje vsunout do válce prst. Takto jsem ručně obrušoval „zrcátka“ uvnitř válce, dokud jsem píst nedostal až 5/10 mm před požadovanou horní úvrať. Zbylé opracování válce by se dlo nazvat záběhem motoru. Potom, co jsem motor složil, tak nešel přetočit přes horní úvrať. Takže jsem neustálým přetáčením motoru ze strany na stranu (při dostatečné dodávce oleje do válce a celkově útrob stroje) dosáhl toho, že si píst sám „opracoval“ vnitřní průměr válce v horní úvrati tak, aby se dal motor přetočit přes horní úvrať. Motor se cca první půl hodinu záběhu v horní úvrati odůvodnitelně sekal, což se projevovalo při nízkých otáčkách a rzběhu stroje. Nyní je toto sekání již velice málo postřehnutelné, při pomalém přetáčení pístu přes horní úvrať. Časem asi úplně vymizí. Přisuzuji to i omačkáním hran dna pístu. Operace záběhu soustavy válec- píst mi trvala zhruba 12h, již bych nikdy takto nekonstruoval válec, i když to funguje.
-Časování rotačního ventilu se již po prvním vyfrézování přestupních kanálů nedá nijak upravovat, musel by se jedině vyrobit nový klikový hřídel.
-Drsnost vnitřního povrchu válce bych nyní volil asi Ra 1,6, tak aby byl povrch jemný, ale aby na něm byly velice jemné drážky, na kterých by se zachytával olej. To samé platí i pro píst.
-Klikový hřídel, neboli rotační ventil byl přesně pomocí smirkových papírů zabroušen do vystruženého mosazného kluzného ložiska klikového hřídelu. Jemný olejový film a tento fakt, že je klikový hřídel zcela bez vůlí v ložisku velice dostatečně zamezuje úniku páry. Průchod páry skrz přestupní kanály zárověń způsobuje neustálé mazání klikového hřídele. Celý motor se maže sám průchodem páry, i dolní ložisko ojnice.
-Na motoru bylo použito jedinného těsnění a sice u příruby parovodu vedoucího do válce, všechny ostatní součísti byly do sebe přesně zabroušeny.
-Účinnost mého parního stroje bych si netroufl změřit, jelikož mi přijde, že je o nereálné. Měření výkonu motoru jsem uváděl ve své práci. Orientačně jsem ho zjistil z otáček za 10s a váhy, kterou byl motor po dobu 10s při konstantních otáčkách zvedat svisle nahoru při tlaku 2Atm. Provozní tlak kotle neznám, takže ani nevím jaký má motor výkon v praxi.