Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#24484
Marek Mojžíš
Host

1) Učitel určitě nemůže nutit žáka pitvu provést, ale s tímto učitel nemůže dopředu počítat, protože neví jestli s pitvou bude mít problém jeden žák, nebo celá třída, a proto musí alternativní řešení vymyslet na místě. V případě neochoty pitvat, kterou žáci projeví, můžeme tyto žáky rozdělit do dvojic k žákům, kteří problém s pitvou nemají. Pokud bude mít problém s pitvou velká část žáků, učitel by názornou pitvu měl provést sám, popřípadě i žáci, kteří nebudou mít k pitvě odpor si můžou pitvu vyzkoušet, aby si pitvu vyzkoušeli prakticky a nepřišli o praktickou část hodiny. Učitel by měl pitvu provést stejně, jako by ji prováděli žáci, a to podle pokynů v pracovním listu. Po pitvě, která by byla provedena učitelem, by žáci měli postupovat podle úkolů v pracovním listě. Toto řešení, ale není dle mého názoru plnohodnotným nahrazením , protože žáci přijdou o možnost si sami rybu osahat a vyzkoušet pitvu, tudíž si myslím, že není žádná alternativa, protože nic nenahradí vlastní pitvu, kterou by provedl samotný žák.

2) Úskalí jsou taková, jak už bylo zmíněno, že žáci pitvu budou odmítat provést. Těch důvodů je hned několik, ale většinou pitvu odmítají z lítosti k danému zvířeti. Další úskalí může být špatné usmrcení jedince, kdy člověk nezkušený s usmrcováním, zvíře neusmrtí správně a zvíře poté může trpět nebo umírat pomalou a trýznivou smrtí, proto pro pitvu různých obratlovců, ať už ryb nebo myší, jsou předepsány různé metody a směrnice, podle kterých by se měl každý řídit při usmrcování obratlovců k těmto účelům.
Omlouvám se, ale druhá část otázky nebyla předmětem mého zkoumání.

3) Ano, metodika pro učitele v textu práce chybí, protože jsem ji tam zapomněl přiložit, to jsem ale nahradil a pod mé video (do popisku) na YouTube jsem vložil odkaz, který Vás přesměruje na mou metodiku a tu si můžete následně projít. Preferuji interaktivní přístup, kdy si žáci mohou vše vyzkoušet, ale pokud některý z žáků pitvu odmítne, nemůžeme jej do pitvy nutit a on musí pouze přihlížet.

4) Hlavní myšlenkou, jak pitvu ryb pro žáky nějak ozvláštnit nebo obohatit, bylo pitvat netypické druhy ryb, které žáci nevidí každý den, proto jsem vybral ryby, které jsou známé, ale v hodinách praktik nejsou běžné. Nakonec pro praktika zvolil okouna, pro jeho netypickou hřbetní ploutev a jeho dravý způsob obživy. Předem jsem měl zjištěno od učitele, že dravci v hodinách praktik nejsou běžní a z předem přečtené literatury jsem věděl o jeho poměrně zvláštní trávicí soustavě. Jinak způsob pitvy inovativní v ničem nebyl, okoun byl pitván jako každá ryba jen jsem žáky upozornil na jeho ostrou hřbetní ploutev. Tomuto tématu bych se chtěl nadále věnovat a zkusit vytvořit pracovní listy pro více netypické ryby, třeba i mořské, a třeba i prohloubit myšlenku některých úkolů, aby žáci nad zodpovězením otázky museli více bádat. Chtěl bych se také věnovat úpravě metodického listu pro učitele, do kterého bych chtěl vložit více obrázků od více druhů ryb a vysvětlení, jak daný orgán funguje u daného druhu ryby, abych učitelům práci co nejvíce zjednodušil.