Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, … Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 07 zemědělství, potravinářství, …

#24471
Lenka Trojanová
Host

Dobrý den, vážená poroto,

moc děkuji za Vaše dotazy.

I. Soudě podle dosavadního pozorování procesů v mých obou vermikompostérech, nyní již téměř 9 měsíců od založení, mám pocit, že nedochází k přemnožení žížal, z čehož soudím, že žížalí společenství má jakousi autoregulaci, pomocí které pružně reaguje na velikost daného životního prostoru a množství potravy. Z mého pohledu se tedy otázka, co s žížalou kalifornskou, jako nepůvodním druhem, redukuje na situaci, kdy chceme skončit s vermikompostování a zrušit vermikompostér. V takové situaci je pak možnost přenechat žížaly nějakému zájemci o vermikompostování. Nabídku lze zveřejnit na portálu, který se vermikompostováním zabývá (www.mapko.cz) popřípadě na různých diskusních fórech. Žížaly se běžně dají poslat i poštou. Myslím si, že tento způsob distribuce žížalí násady funguje velmi dobře, a díky tomu se vermikompostování stává populárnějším. Pokud by někdo přeci jen žížalu kalifornskou vypustil do volné přírody, pak věřím, že by dlouho nepřežila, neboť ke svému životu potřebuje velké množství bioodpadu a normální půda by ji v podstatě zahubila.

II. Chtěla bych zdůraznit, že technika vermikompostování je obzvláště vhodná pro obyvatele měst, kde se počítá s tím, že vermikompostér bude umístěn v prostoru bytu, a tím pádem je udržení optimální teploty zcela přirozené. Jednou z předností vermikompostování je, že správně založený vermikompostér nevytváří žádný zápach, proto se bez problému dá umístit např. do kuchyně či předsíně, já osobně mám oba vermikompostéry ve svém pokoji.

III. V mém pokusu jsem se primárně zaměřila na rychlost zpracování bioodpadu, a přístup, který jsem zvolila byl založen na tom, že jsem měřila čas nutný ke kompletnímu zpracování daného bioodpadu. Přiznávám, že v tomto režimu krmení mohly mít moje žížaly někdy i trochu hlad. Z toho důvodu si myslím, že měřit v této fázi vyprodukované množství kompostu by nemělo vypovídající hodnotu, neboť si myslím, že by ho bylo výrazně méně, než co jsou žížaly schopny vyprodukovat, když by byly krmeny v běžném režimu zpracování veškerého bioodpadu z domácnosti (i s ohledem na jejich rozmnožovací schopnosti). V současnosti pokračuji s vermikompostováním dál, a můj plán je po jednom roce od založení vermikompostéru (říjen 2020) porovnat množství vyprodukovaného kompostu.

Za dotazy ještě jednou děkuji.

S pozdravem

Lenka Trojanová