Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů

#24451
Kateřina Pažoutová, Denisa Adamová
Host

A) Všechny prvky až na koš a lavičku jsou poměrně odolné. Stojan na kola i prvky osvětlení jsou v případě poškození snadno nahraditelné, neboť jejich výroba není tak složitá jako u odpadkového koše a lavičky. Lavička a odpadkový koš jsou kvůli své pohyblivosti samozřejmě náchylnější k poškození, ovšem stále jsme se snažily zvolit jednoduchý základní funkční princip, protože čím je prvek složitější, tím je jeho případná oprava těžší. Prvky jsou v parku umístěny pro jeho oživení a zvýšení jeho návštěvnosti, obzvláštněním a částečně jsme při návrhu doufaly v ohleduplnost návštěvníků.
B) Návrh lavičky je naším vlastním. Koncept vznikl tím, že jsme se do parkových prvků snažily vnést nějakým způsobem pohyb a zároveň vnést do parku „hravé“ prvky. Naší hlavní inspirací byl nápad šachových stolů v parcích, avšak nechtěly jsme nikde tvořit různé stoly a odkládací místa na kterých by hrozilo hromadění odpadků. Proto jsme přešly k nápadu umístit stoly přímo „na lavičky“. Umožňujeme tím návštěvníkům mnohem větší variabilitu než kterou naskytují „obyčejné“ lavičky.
Návrh byl majiteli po proběhnutí krajského kola SOČ zaslán, ovšem bohužel jsme žádnou zpětnou vazbu zatím neobdržely. Můžeme jenom doufat v budoucí komunikaci s majitelem.
C) Jedná se o kulturní památku (zámek) pod památkovou ochranou od roku 1958. Pod památkovou ochranu spadá i oblast v přímém okolí zámku (park).
Celkově jsme navrhly 4 prvky parkového mobiliáře a to prvek nízkého osvětlení, stojan na kola, interaktivní lavičku a odpadkový koš.
Nad náklady jednotlivých prvků jsme v této fázi návrhu neuvažovaly. Vždy jsme volily dostupné materiály, například altán z pohledového betonu, úprava vodního toku je z betonu imitujícího kamenné bloky, osvětlení a nosná konstrukce koše i lavičky jsou z oceli (hlavně kvůli její pevnosti), pro pohyblivé části lavičky a odpadkového koše jsme volily dubové naimpregnované dřevo (dřevo listnatých stromů má v exteriérech větší odolnost než dřevo z jehličnatých stromů a dub sám o sobě má velmi kvalitní dřevo). Cena u lavičky a odpadkového koše by se zvedla hlavně kvůli složitější výrobě.
Celkové náklady jsme neodhadovaly, jelikož nemáme s žádnou podobnou prací zkušenosti. Navíc bychom do nákladů musely započítat i obnovu francouzské zahrady, vyčištění zeleně, realizaci nových cest a mostků a další.