Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#24434
Tereza Fazourová
Host

1. Jaká je představa autorek o léčivech, která by mohla BSA v krvi transportovat?
Vzhledem k rodišti naší práce, tedy Biofyzikálnímu ústavu, kde jsou pracoviště a výzkumy propojovány, usuzujeme, že by mohlo začít být BSA spojováno s dlouholetým výzkumem Cisplatiny – protinádorového léku.

2. Může BSA vedle monomeru a dimeru tvořit i vyšší oligomery?
Myslíme si, že s tímto se lze setkat pouze vzácně, samotný dimer je ojedinělý případ oligomeru a přímo BSA může výjimečně tvořit i trimery a tetramery, úplně do hloubky jsme se o to však nezajímaly, protože primární pro nás bylo nativní BSA a jeho složky.

3. Dokážete populárně vysvětlit, proč je důležité zjistit, jak se chovají monomery a dimery BSA na povrchu elektrody?
Zjištění chování monomeru a dimeru BSA na povrchu elektrody je klíčem k dalšímu výzkumu spojeným s léčivy. Představujeme si to jako dvě ozubená kola – jedno představuje monomery/dimery a druhé léčivo. Aby do sebe začala kola zapadat, je třeba zjistit, kde má jedno kolo zuby a kde volná místa, aby se podle něj mohlo vytvarovat a vyrobit druhé kolo – léčivo. Poté do sebe kola začnou dokonale zapadat, ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o malé součástky, díky této dokonalé symbióze by se mohly pro nás všechny otevřít nové dveře a způsoby, jak efektivněji bojovat s nemocemi.

4. Jaký vztah má chování sérového albuminu na nabitých površích k chování v organismu? Dá se očekávat stejný poměr mono/dimeru v těle?
Sérový albumin, na který byl aplikován proud, se po nějaké době redukoval a přestával být funkční úplně stejně jako naše buňky v těle, které může degradovat například stres. Můžeme si tedy představit, že sérový albumin v nádobce s elektrolytem byl živý organismus, na který jsme pomocí elektrického proudu vyvíjely stres. Podle časové stability a různých aplikací proudu dokážeme zjistit, kolik toho sérový albumin v podstatě vydrží, než se poškodí a přestane být funkční. V těle stejný poměr dimerů a monomerů očekávat nemůžeme i vzhledem k tomu, že se například počet monomerů a dimerů za přítomnosti nemoci mění.

5. Jak jste ve standardu monomeru zabránily dimeraci?
Tomuto jevu se zabránit nijak nedalo, snažily jsme se pracovat rychle a efektivně, čerstvě namíchaný vzorek byl uchováván v lednici, která jeho životnost sice prodloužila, ale dimarizaci nezabránila a postupně ze struktury začaly ubývat monomery a přibývat dimery.

6. O jakou reakci se jedná v případě „katalytického vylučování vodíku“?
V případě katalytického vylučování vodíku jde o dehydrogenaci.

7. Jak probíhá dimerizace BSA? To se redistribuují nějaké disulfidické můstky, které stabilizují strukturu monomerního BSA, nebo jsou v monomeru přítomny SH vazby?
Jak přesně píšete, jde o redistribuci disulfidických můstků, díky kterým dokáže být monomerní BSA stabilní. Dimerní forma těchto disulfidických můstků má méně nebo nejsou spojeny, proto se jeví jako nestabilní.

8. Nemůže být v čase vzrůstající afinita nativního BSA znakem denaturace (Obr. 8) díky jiným nečistotám? Podle gelové elektroforézy to nevypadá, že by tam dimerní formy bylo mnoho. Jaká je reprodukovatelnost tohoto děje?
BSA bylo izolováno s co nejvyšší čistotou, proto si myslíme, že ve vzorku nečistoty nebyly, případně by neměly na měření takový razantní dopad. Všechny komponenty, které jsme během měření používaly, byly po každém jednotlivém měření důkladně čištěny. Reprodukovatelnost děje je vysoká, zkoumaly jsme ji voltametrií, v práci však tyto výsledky zahrnuté nejsou, jelikož jsme je nepovažovaly za až tak důležité.