Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24430
Adam Rákos
Host

1. Rostlinné výluhy často vykazují antibakteriální vlastnosti, proto je velmi pravděpodobné, že antibakteriální vlastnosti nanočástic připravených greeen syntézou jsou jistým dílem způsobeny právě rostlinným výluhem. Nespotřebované ionty Ag by se na výrazných antibakteriálních vlastnostech nanočástic připravených green syntézou podílet mohly, ale dle mého názoru jsou výrazné antibakteriální vlastnosti způsobené zejména násobně vyšší koncentrací stříbra v porovnání s ostatními vzorky nanočástic. Nespotřebované ionty Ag by bylo možno stanovit argentometrickou titrací.
2. Získáním genetické informace genu způsobující rezistenci vůči nanočásticím od jiného mikroorganismu např. horizontálním přenosem genetické informace.
3. Příčinou přechodného pestrého zbarvení je pravděpodobně zformování stříbrných nanočástic. Nanočástice stříbra mají optické vlastnosti projevující se např. změnou zbarvení roztoku do barev v oblasti žluté, oranžové a hnědé. Následné obarvení vzorků na černo je způsobeno růstem nanočástic do rozměrů, kdy již optické vlastnosti nevykazují (př mikročástice).