Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní

#24419
Aneta Vacková
Host

Dobrý den.
Zde jsou odpovědi na Vaše otázky:
1. Ano, zamýšlela. Vymahatelnost práva v kosmickém prostoru je, dle mého názoru, stejně problematická jako u dalších oblastí, které spadají pod mezinárodní právo, neboť vymáhání splnění závazků na mezinárodním poli lze spíše diplomatickými a ekonomickými cestami. V kosmickém prostoru lze řešit případné spory konzultacemi nebo rozhodčím řízením pro spory týkající se odpovědnosti za škody, avšak ani jedna z těchto cest nemusí vést k žádoucímu výsledku. To, že není řešení sporů v kosmickém prostoru dostatečně upraveno (např. v porovnání s volným mořem), je způsobeno zejména tím, že není tento prostor tolik využíván, jako ostatní mezinárodní prostory, proto doufám, že se vzrůstající činností ve vesmíru bude vyřešena i otázka sporů. Avšak ani po určitých dalších úpravách pravděpodobně nebude existovat institut, kterým by bylo možné vymáhat dodržování závazků, což je ale problém všech oblastí mezinárodního práva.

Myslím si, že neexistuje žádný právní vztah v kosmickém prostoru mezi státy, o kterém bychom mohli s jistotou říct, že ho lze úspěšně vymáhat. Avšak v případě vztahů založených v kosmickém prostoru, které budou spadat do vnitrostátního práva jednotlivých států, je možné závazky vymáhat. Např. pokud astronauti Spojených států přijdou ve vesmíru o život, může se rodina domáhat finančního odškodnění právě v USA (což se také stalo), v případě, že by došlo k trestnému činu mezi občany stejného státu nebo pokud by byla způsobena škoda raketou státu, který tuto raketu vypustil.

2. Myslím si, že pronikání soukromých subjektů do kosmického prostoru bude mít vliv zejména na rychlost, kterou se bude vesmírné právo do budoucna vyvíjet. Pokud jde konkrétně o společnost SpaceX – za posledních několik let dokázala udělat díky nekonvenčním nápadům obrovský pokrok, a to zejména na poli vesmírné techniky, kdy nabízí služby levněji, než tomu bylo dříve. Díky nosným raketám, které se vracejí zpět na zem a mohou být využity znovu se stává vesmír dostupnějším místem. Start kosmické lodi Dragon je krásný příklad toho, jak může úspěšně fungovat symbióza mezi veřejnými a soukromými vesmírnými společnostmi. Navíc to je událost, kterou širší společnost zaznamenala a která přispěla k popularizaci činností ve vesmíru.

Abych to shrnula, právní úprava kosmického prostoru a nebeských těles má mnoho nedostatků a nedořešených otázek a rozvoj činností ve vesmíru (z nejdiskutovanějších např. návrat na Měsíc či kolonizace Marsu) by mohl přispět k tomu, aby byly tyto problémy řešeny. Pronikání soukromých společností by tedy mohlo sloužit zejména k urychlení kodifikace některých norem a vyřešení sporných částí vesmírného práva.