Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 09 strojírenství, hutnictví a doprava

#24389
Lea Vagnerová
Host

Dobrý den,
zde jsou odpovědi na Vaše dotazy.

Můžete stručně popsat co je ochranná atmosféra svařování TIG a k čemu slouží
Ochranná atmosféra je tvořena inertním plynem, chrání tavnou lázeň i netavící se wolframovou elektrodu před přístupem vzduchu a tím pádem před nežádoucími účinky okolní atmosféry, usnadňuje také zapálení oblouku a jeho stabilní hoření.

Na straně 15 uvádíte, že jste nemohla zjistit přesnost výroby. Jak jste tedy dílce měřila a vyráběla?
Výstružník a soustruh, na kterých jsem pracovala, jsou ještě po mém pradědovi, nebyla jsem tedy schopná dohledat původní přesnost, se kterou stroje pracovaly. Po přeměření dílů jsem došla k přesnosti 0,1 mm.

Jakou metodou byl válec a píst vyroben a jak vzájemně těsní?
Válec jsem vyráběla na soustruhu a výstružníku. Nejdříve jsem kulatinu zkrátila na stanovenou délku a srovnala čela. Do kulatiny jsem vyvrtala menší otvor než stanovený průměr a poté dokončila výstružníkem na přesný průměr. Píst a stěny válce tak k sobě těsně doléhají. Mosazná dýnka jsem soustružila a následně do každého z nich vyvrtala čtyři otvory pro svorníky, které stáhly válec a dýnka k sobě pomocí matiček, takže válec nepropouští páru. Svorníky válce jsem vyrobila ze závitové tyče. Píst jsem vyrobila soustružením a pístní tyč jsem měla připravenou s požadovaným průměrem. Na jednom konci jsem zhotovila závit pro našroubování pístu, z druhé strany jsem vyřízla drážku pro připojení ojnice a vyvrtala otvor pro čep ojnice.

Jaké tolerance a drsnost povrchu byste předepsala na píst?
Dosažitelnou drsnost bych předepsala 1,6 – 3,2 µm.

Odhadněte přibližně výkon stroje
Výkon stroje se pohybuje v rozmezí 65 – 70 W.

Děkuji