Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#24386
Eliška Čechovská
Host

1)Vaše práce je učební pomůcka nebo metodika?
Jestliže definujeme metodiku v oblasti pedagogiky jako nauku o metodě vyučování v určitém oboru, jedná se tedy spíše o „teorii“, ne o konkrétní příklad, popř. návod.
Má práce může, dle mého názoru, splňovat funkce, jak učební pomůcky, tak metodiky. Metodikou může být, pokud se učitel pouze inspiruje a vymyslí své vlastní modifikace a zapojí jiné (obdobné) cviky. V mé práci (ne v samotném Návodu cvičení pro děti předškolního věku) navíc popisuji i metodiku vytvoření mého návodu. Tedy, podle kterých kritérií jsem návod vytvářela.
Sama bych však návod zařadila spíše pod pojem učební pomůcka. Věnuje se totiž konkrétním příkladům cviků, nejen tomu, jak takové cvičení sestavit, aby splňovalo všechny požadavky správného kompenzačního cvičení.

2)Kde v rámci ŠVP se Vaše práce uplatní?
Má práce je momentálně využívaná v MŠ zapojených v projektu Lokomoce z. s. „Pohyb do MŠ“, do kterého se MŠ mohou dobrovolně zapojit, a který zatím nefunguje jako samostatný RVP. Lokomoce z. s. se v současnosti snaží jednat s ministerstvem školství o nutnosti zařazení pravidelného kompenzačního cvičení právě v MŠ. Kdyby se tento krok podařil, byly by pak mé návody stále využívány v celém projektu.
Dle náměstkyně ministerstva zdravotnictví MUDr. Aleny Šteflové Ph.D (vyjádření na CNN Prima news) je potřeba zavést metodiku kompenzačních cvičení již do MŠ, přičemž projekt Lokomoce z. s. se zdá být využitelný, právě díky tomu, jakým způsobem „ukázkově“ funguje v do něj zapojených MŠ a díky jeho metodice. Stále se ale nejedná o celostátní projekt, problém je zde zejména s financováním MŠ.

3)Jak máte v práci řešen autorský zákon?
Popravdě jsem při tvorbě návodů nepřemýšlela nad tím, kdo bude uveden, jako jejich autor. Práci jsem vytvářela především čistě s myšlenkou na to, aby se dětem, které jsou zapojeny v projektu „Pohyb do MŠ“, dostalo zpestření každodenního cvičení a já tak pomohla alespoň částečně projektu. Autorská práva pak spadají na moji konzultantku MUDr. Jaroslavu Chlupovou, s čímž nemám žádný problém.