Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 11 stavebnictví, architektura a design interiérů

#24359
Vendula Bartáková
Host

1) Objekt je založen na pilotách. Nebyl předložen geologický průzkum, takový požadavek od zadavatele nevzešel. Pokud by se návrh realizoval, bylo by nutné tento průzkum udělat a podle toho založení objektu navrhnout, tj. hloubka založeni do nezámrzné výšky, kvalita půdy, výskyt podzemní vody apod. S podzemním podlažím jsem nepočítala např. kvůli složitosti vjezdu na pozemek, malý prostor pro vjezd a výjezd ze dvora. Podzemí by bylo vhodné pro vyřešení nynějším nedostatku parkovacích míst. Dalším možným řešením zde bylo vytvořit polozapuštěné garáže, které dle mého názoru i kvůli menší půdorysné velikosti pozemku, nejsou nejlepším řešením.
2) Na školním kole mi bylo vytknuto řešení parkovacích míst, která jsem měla vytvořena jen pod objektem a průjezd do dvora byl zazděný, dále mi bylo vytknuto použití horní terasy pro všechny byty, kdy jsem měla společný přístup ze schodišťové chodby. Všechny výtky jsem znovu opravila a snažila se z chyb poučit. Na druhou stranu se Magistrátu líbilo napojení objektu na okolní zástavbu, celkový netradiční vzhled objektu, kdy i přes celkem složitý půdorys, vznikl celek, který je originální. Díky těmto skutečnostem jsem se umístila na 1. místě ve školním kole. V krajském kole mi vytkli absenci prostorů pro uložení sportovního vybavení, to jsem ale zdůvodnila tím, že by se dal zmenšit prostor pro komerční účely a vytvořit zde novou místnost právě pro tyto účely.
3) Oslunění znamená, že 1. března musí do bytu dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy po dobu 90 minut. Norma řeší i to, že pokud 1. března slunce nesvítí, pak se dělá průměr slunečního svitu v hodinách během 40 dní v únoru a březnu. Tyto požadavky byly v pražských technických požadavcích, nyní jsou již zrušeny a posuzuje se jen denní osvětlení. Toto osvětlení je v mém návrhu uvažováno, a mělo by být splněno.