Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24343
Vojtěch Vyskočil
Host

Dobrý den,

1) Želvušky nemají dýchací orgány a dýchají celým povrchem těla. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že ve vodě je obsaženo velké množství kyslíku, dokáží díky velmi malému povrchu těla tento kyslík využít a tím neupadnout do anabiózy (v tomto případě do anoxibiózy). Alespoň takto to funguje i u jiných organismů.

2) Pro živé organismy obecně platí, že jsou ovlivněny faktory jako je například vlhkost, teplota, typ biotopu,… Spoustu variability vysvětluje tedy prostorové rozmístění. Vzhledem k tomu, že se želvušky vyskytují téměř všude, zabírají podobná místa, a tím se rodová složení želvušek překrývají.

3) Jedná se o tiskovou chybu, na ose x se ve skutečnosti jedná o přirozený logaritmus původních hodnot. Tedy ln(420) rovná se přibližně 6.
Většinou se tak upravuje osa y a tak jsem to tady u osy x zapomněl uvést. Rozdíl mezi 1 a 5 auty (rozdíl 4 auta) je zpětinásobení dopravy. Rozdíl mezi 101 a 105 je taky čtyři ale z hlediska dopravy je to rozdíl zanedbatelný. Logaritmus nám v tom pomůže – rozdíl mezi 1 a 10 je najednou stejný jako mezi 10 a 100. Kromě toho tam jsou většinou nižší desítky aut a pak najednou až 100 a 400, takže se nám to takto zdálo lepší a grafy přehlednější.