Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24337
Petráňová Helena
Host

HELENA PETRÁŇOVÁ – ODPOVĚDI NA OTÁZKY

Dobrý den,
níže jsou odpovědi na Vámi zadané otázky.

1. Na str. 20 uvádíte, že látka ibuprofen se kromě jiného užívá k léčbě zánětlivých onemocnění, jako je juvenilní idiopatická artritida a revmatoidní artritida. Uveďte jiné účinné látky, které se používají u těchto indikací.

Pro léčení této choroby se obecně používají farmaka tlumící příznaky, např. látky tlumící bolest, umožňující pohyblivost kloubů a protizánětlivá léčiva. K léčbě se používá paracetamol, etoricoxib, leflunomid, ciclosporin či etanercept.

2. Doporučila byste Ibalgin k tišení bolesti u osoby trpící chronickou vředovou chorobou? V případě ano/ne proč?

Co se týče přípravku Ibalgin, nemohu přesně soudit, zdali ano či ne, protože jsem přesně tento přípravek neměřila. Měřila jsem však tablety připravené mimo jiné z čisté účinné látky ibuprofen, kde se ukázalo, že se tato účinná látka přestala po krátké době rozpouštět a vzorek s účinnou látkou navázanou na polymer eudragit RS 100 se rozpouštěl po celou dobu experimentu, ale pomalu.

Z toho důvodu bych pro léčení tohoto onemocnění doporučila lékovou formu s rychlým nástupem účinku (tekuté lékové formy nebo z pevných orálně se rozpouštějící filmy), kde je účinná látka přímo distribuována přímo k postiženému místu – vředům (ne tedy tablety) a přípravek obsahující ibuprofen, ale ne v čisté formě – pokud by byl navázaný na jinou látku či v jiné formě (strukturně aj.). Pokud by však léčivo neumožňovalo distribuci v místě problému a pomalu se rozpouštělo, jak tomu bylo u mnou měřených vzorků ibuprofenu (za předpokladu, že se tak bude chovat i přípravek Ibalgin, na základě toho, že jeho účinnou látkou je čistý ibuprofen), doporučila bych rozhodně jiné léčivo.

3. Přibližte více Behcetovu chorobou (syndrom).

Bechcetova choroba se projevuje tím, že se v dutině ústní objevují vředy, vypadající jako afty, vředy a léze se také objevují na genitáliích, může také dojít k zánětu sítnice a kožním vyrážkám. Jedná se celkově o zánětlivé onemocnění, proto mohou nastat i otoky a bolesti kloubů.