Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 04 biologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 04 biologie

#24323
Aneta Pouková
Host

Dobrý den, zasílám odpovědi na otázky poroty:
1)Proč se aktivita na kyselině hyaluronové zkoušela zcela jinou metodou, než u ostatních polysacharidů?

Aktivita enzymu na kyselině hyaluronové již byla v minulosti testována, experiment, který jsem prováděla, byl pouze ověřovací. Nebylo už tedy nutné zjišťovat konkrétní délku oligosacharidů kyseliny hyaluronové, které vznikly štěpením. Aktivita enzymu na chondroitin sulfátu a na xanthanové gumě předtím nikdy testována nebyla, a proto byla zvolena odlišná metoda, která kromě důkazu aktivity poskytuje i informaci o délce naštěpených oligosacharidových fragmentů.

2)Jaký byl použitý hmotnostní spektrometr. Produkty štěpení byly určeny jen ze změřených hmot, nebo se prováděla i nějaká fragmentace?

Produkty štěpení byly určeny z porovnání grafů stěpné aktivity. Na otázku, který konkrétní hmotnostní spektrometr byl použit, bohužel neumím odpovědět, tento test byl proveden na jiném oddělení a já jsem byla pouze seznámena s výsledkem.

3)Dokážete mi blíže popsat graf 1 a 2? Co je na obrázku, co ukazujou jednotlivé osy?

V obou případech můžete vidět graf testu kontrolního vzorku a graf vzorku s aktivním enzymem. V grafu aktivního vzorku chondroitin sulfátu jsou určité píky, které byly určeny jako vrcholy detekující enzymatickou aktivitu. Konkrétně jde o vrcholy 10,38; 14,26; 15,52 a 18,24. Tyto vrcholy se v porovnání s grafem kontrolního vzorku ChS liší, jsou vyšší, což značí příbytek produktů. První dva z těchto vrcholů označují příbytek oligosacharidu ChS s molekulovou hmotností 378 Da. Druhé dva vrcholy ukazují příbytek oligosacharidu ChS s molekulovou hmotností 458 Da. U testu aktivity na xanthanové gumě podobné vrcholy nepozorujeme.
Svislá osa označuje množství látek s danou molekulovou hmotností a z vodorovné osy lze vyčíst délku sacharidu, tedy zda se jedná o disacharid, tetrasacharid a tak dále, a také molekulovou hmotnost konkrétního oligosacharidu.