Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#24316
Roman Matějek
Host

Vážená komise,

děkuji Vám za Vaše dotazy.

1) Dotazník byl převážně šířen pomocí facebookových skupin zaměřených na bazarový prodej, nabídky práce a výměnný obchod. Dále jsem se jej snažil šířit pomocí tištěného plakátu s QR kódem dotazníku, jež jsem rozmístil v několika kavárnách a také na několika vysokých školách. K věkové skupině 60+ se dostal převážně formou emailu. Dotazování probíhalo prostřednictvím služby Survio.
2) Dle mého názoru jde o to, že spousta českých konzumentů z věkové skupiny 61–80 let se nechává unést reklamními nástrahami a v barevném obalu „supermarketové“ kávy vidí skutečnou kvalitu. Z grafů výzkumu vyplývá, že povědomí o skutečné kvalitě kávy napříč všemi věkovými skupinami není dokonalé a je potřeba jej sjednotit. Na tento fakt odkazuje moje druhá stanovená hypotéza, která byla ověřena.
3) V kvalitativní části výzkumu, jsem porovnával subjektivní pohledy a názory kávových odborníků s výsledky kvantitativního výzkumu. Tito odborníci se dobře orientují v oboru a ze své vlastní zkušenosti i zkušenosti svých kolegů, mohou uvést zajímavé poznatky. Hlavním přínosem kvalitativní části je poznatek, že stav konzumace výběrové kávy v ČR se vyvíjí pozitivně – zájem konzumentů o kvalitu kávy je vyšší, návštěvnost kaváren se u mladší části populace zvyšuje, neustále narůstá počet kaváren a pražíren. Všechny tyto poznatky byly ověřeny v kvantitativní části výzkumu. Účelem rozhovorů také bylo obohacení mé práce o zajímavé informace a ukázka kvalitního fungování řetězce výběrové kávy v ČR.

Přeji hezký den.

Roman Matějek